Gisteren is het definitieve handhavingsbesluit uitgestuurd.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Gemeente Stein Online lezen
  |  Afmelden
Gemeente Stein
Handhavingsbesluit
Door omwonenden is eerder een handhavingsverzoek ingediend bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg. Gisteren is het definitieve handhavingsbesluit uitgestuurd aan deze handhavingsverzoekers en de asfaltcentrale. Het besluit kent 2 sporen:

1. Handhaving van geur
Hierbij zijn maatregelen voorgesteld die de overtreding met betrekking tot de geurhinder kunnen verlagen. Bijvoorbeeld het verhogen schoorsteen, het verlagen van het percentage gerecycled asfalt of plaatsen actiefkoolfilter. 

Om de maatregelen uit te kunnen voeren krijgt de asfaltcentrale een hersteltermijn van 3 maanden. Indien het bedrijf niet overgaat tot het ongedaan maken van de overtreding zijn zij de gemeente een dwangsom van maximaal €17.500,- verschuldigd.

2. Handhaving van de uitstoot van ZZS-stoffen PAK’s en Benzeen.
Hierbij zijn maatregelen voorgesteld die de (piek)temperatuur van de asfaltgranulaatdelen verlagen door de verwarmingstemperatuur terug te brengen, eventueel in combinatie met het beperken van de doorvoer van (gerecycled) asfaltgranulaat. Bijvoorbeeld door het optimaliseren van de toevoer naar de zwarte trommel, zodat het asfaltgranulaat niet in direct contact komt met de vlam en weinig stralingsenergie kan opnemen. Of door het verlagen van de eindtemperatuur van het asfaltgranulaat.

Om de maatregelen te kunnen uitvoeren is hier een termijn van 1 maand bepaald. Indien het bedrijf niet overgaat tot het ongedaan maken van de overtreding zijn zij de gemeente een dwangsom van maximaal €1.075.000,- verschuldigd.
Windrichting verandert - positief voor omgevingsluchtonderzoek
De windrichting lijkt de komende periode te veranderen naar noordenwind. Daarmee kan het omgevingsluchtonderzoek hopelijk snel worden afgerond. Nadat de meetperiode van het mobiele laboratorium bij het Pintelierke is afgerond, zal de RUD ZL de meetgegevens delen met de GGD voor een gezondheidkundige beoordeling.

Dit betekent dat wanneer de vrachtwagen weg is, we nog niet direct alle gegevens kunnen delen. Zodra de resultaten bekend zijn, informeren wij u via deze nieuwsbrief. 
Rectificatie
In de vorige nieuwsbrief stuurde wij het onderzoeksrapport van Tauw mee. In de rapport staat op pagina 5 een foute normering genoemd voor de uitstoot van PAK. Er staat een normering van 0,01 mg/Nm3. Dit moet zijn: 0,05 mg/Nm3.

Maar daarmee blijft de eindconclusie ongewijzigd; de grenswaarden worden overschreden. Dit heeft verder ook geen gevolgen voor de verspreidingsberekeningen of gezondheidskundige duiding door de GGD. 
Contact E-mail opties
Gemeente Stein
Stadhouderslaan 200
6171 KP Stein
gemeentestein.nl
Reageren
Mijn gegevens
Afmelden
Kijk ook eens op...
datmaaktsteinvoormij.nl