Logo Vereniging BWT
Kunt u het bericht niet lezen? Bekijk de online versie
.
 
Header Afbeelding
HEADLINES 07-11-2022

Het vuurtje opstoken

Nu de nachten kouder worden ruik je bij ons in het dorp de houtkachels weer goed hun best doen. En hout is bij ons op de Veluwe nog wel iets gemakkelijker te krijgen dan gas. Wij hoeven het in ieder geval niet uit Rusland te halen omdat wij de Koninklijke houtvesterij om de hoek hebben zitten. Dat dit voor overlast zorgt hoef ik u niet te vertellen. De klachten komen weer binnen, en het probleem oplossen is niet eenvoudig. Met de nieuwe Routewijzer houtstook en overlast vanuit het 'Schone lucht akkoord' wordt een hulpmiddel geboden dat overheden input biedt om uitstoot en overlast van houtstook door particulieren aan te pakken. Maak er gebruik van zou ik zeggen. Maar zit u er lekker warm bij door gas of hout, dan is het wellicht leuk om even de aftermovie op de homepage van bwtinfo of de uitgebreide fotoreportage van het VBWTN jaarcongres terug te kijken.

Omgevingswet

Het vuurtje onder de Omgevingswet is weer even iets lager gezet. De vorige nieuwsbrief gaf ik al aan dat het uitstel in de lucht zat, maar nu is het op 17 oktober formeel bevestigd. Het wordt vooralsnog 1 juli 2023. Of deze datum het echt wordt, hangt dan nog wel weer af van een aantal factoren, zoals de VNG noemt in een opsomming van 8 randvoorwaarden, waaraan voor inwerkingtreding moet zijn voldaan. Op 17 oktober, de datum waarop het uitstel werd bevestigd is ook een  uitgebreide Kamerbrief met bijlagen over de voortgang van de Omgevingswet naar de Eerste Kamer gestuurd. En om al de stukken die daarbij zitten te lezen, moeten er wel een paar keer blokjes worden bijgegooid in de haard om het vuur niet uit te laten gaan. En een beetje als mosterd na de maaltijd nadat het inwerkingtredingsvuurtje al gedoofd was heeft de Tweede Kamer op 21 november nog een brief ontvangen met antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de werkvloer opnieuw uitstel van de Omgevingswet zou willen , en een brief met antwoorden op Kamervragen over dreigend uitstel Omgevingswet na negatief ICT-advies. Duidelijk is wel dat deze brieven lijken te zijn geschreven voordat de minister op 17 oktober tot uitstel had besloten, aangezien daarover in deze brieven nog niets wordt geschreven. 

Wat eigenlijk ook best wel wat kort voor de eerder gecommuniceerde inwerkingtreding is, is dat er nu nog tot en met 17 november een pittig tweede Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 ter consultatie ligt met nog best een heel aantal technische wijzigingen in de vier Algemene Maatregelen van Bestuur. En ook dit is een beste kluif om te ontdekken wat er nu nog weer allemaal wijzigt voordat de Wet in werking treedt. Daarnaast heeft de Tweede Kamer nog een brief met antwoorden ontvangen over het ontwerpbesluit tot wijzigingen in het Besluit bouwwerken leefomgeving betreffende de APK voor grote publieksgebouwen en de aanscherping van de schileisen van tijdelijke woningen en enkele andere onderwerpen.

Tot slot over de Omgevingswet nog uw aandacht voor de Nieuwsbrief implementatie 25 oktober 2022 en de Nieuwsbrief implementatie van 1 november 2022 waarin door 'Aan de slag met de Omgevingswet' uitgebreid wordt ingegaan op diverse onderwerpen en activiteiten rond de Omgevingswet. Er is nog genoeg te doen, zullen we maar zeggen. 

Bouwregelgeving

Schaken op drie borden tegelijk. Daar wordt het werken aan de energietransitie in de bebouwde omgeving ook wel mee vergeleken. Met de Renovatiestandaard wordt op dit schaakbord een nieuwe stap vooruit gezet beschrijft Selina Roskam in haar artikel uit Duurzaam Gebouwd. 
Op 24 oktober is een Kamerbrief bij het ontwerpbesluit wijziging Bbl vanwege actualisatie energiebesparingsplicht verstuurd en op 25 oktober is aan de Tweede kamer een brief gestuurd met voorgenomen wijzigingen in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Deze wijzigingen zijn onderdeel van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de modernisering van het asbeststelsel. 
Graag ook uw aandacht voor Bouwkwaliteit in de praktijk nummer 7 van dit jaar met als thema 'toegankelijkheid' met daarin zeer boeiende artikelen van onder andere Mr. Ottilie Laan met als titel 'Betere toegankelijkheid ook zonder VN-verdrag Handicap' en van Frank de Groot met als titel 'Nieuwe norm moet toegankelijkheid gebouwen eenduidig maken'.

Organisatie


Op 30 november aanstaande is er in de middag weer een boeiende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht, waarbij deze keer het thema 'Brandpreventie, risico's en de praktijk van monumenten en kerken' zal worden behandeld. Bent u actief of zijdelings betrokken bij cultureel erfgoed, dan bent u van harte uitgenodigd voor deze gratis bijeenkomst in De zalen van Zeven in Utrecht.

Ook in Utrecht, maar dan wel qua datum al achter ons, werd op 2 november het jaarlijkse COBc congres gehouden met ruim 150 constructieve deelnemers. Alle zeer interessante presentaties van de sprekers kunt u terugvinden op de congrespagina van het COBc. En met trots mag ik melden dat de DgiDare Award 2022 is gegaan naar de gemeente Rotterdam met haar Vergunningscontrole service

Tot slot nog even uw aandacht voor de agenda op BWTinfo met weer diverse interessante bijeenkomsten, de opleidingenpagina en natuurlijk ook de vacaturepagina met dit keer nieuwe vacatures bij de gemeente Oss, Den Haag, Amsterdam, Roosendaal, de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, en ook nog steeds de openstaande vacature voor een BWT kandidaat voor het college Brandveiligheid bij de Stichting BCRG namens de Vereniging BWT Nederland. Wellicht is dit iets voor U!

Ik wens u veel leesplezier bij een behaaglijke temperatuur.

Wico Ankersmit
directeur Vereniging BWT Nederland

 

NIEUWS
04-11-22 Versie 1.0 van Standaard aanvragen en meldingen (STAM) niet meer ondersteund sinds 1 november 2022
02-11-22 Nieuwsbrief Implementatie 1 november
01-11-22 Bijeenkomst Platform Monumententoezicht ‘Brandpreventie, risico’s en de praktijk van monumenten en kerken’
25-10-22 Kamerbrief over wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving
25-10-22 Nieuwsbrief Implementatie 25 oktober
25-10-22 Renovatiestandaard: nieuwe stap vooruit
24-10-22 Fotoalbum en aftermovie jaarcongres 2022
24-10-22 Kamerbrief bij ontwerpbesluit wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege actualisatie energiebesparingsplicht
21-10-22 Antwoorden op Kamervragen over dreigend uitstel Omgevingswet na negatief ICT-advies
21-10-22 Antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Werkvloer wil nieuw uitstel Omgevingswet’
21-10-22 Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving
21-10-22 Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 in consultatie
20-10-22 Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 7 2022
20-10-22 Nieuwsbrief Implementatie 18 oktober
17-10-22 Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld
17-10-22 Kamerbrief over voortgang Omgevingswet oktober 2022
17-10-22 Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023
14-10-22 Routewijzer houtstook en overlast gepubliceerd
14-10-22 DigiDare Award 2022 naar Gemeente Rotterdam
AGENDA
Hieronder vindt u het aanbod trainingen en bijeenkomsten voor de komende weken:
08-11-22 Kennisseminars brandveiligheid 2022
22-11-22 KCAF lustrumcongres 2022
30-11-22 Bijeenkomst Platform Monumententoezicht ‘Brandpreventie, risico’s en de praktijk van monumenten en kerken’
07-12-22 BBN trainingen ‘Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2022
25-01-23 Moderne houtconstructies
DOSSIERS
Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid
Handreiking Brandveiligheid ouderen
Sloop en Asbestinformatie
Toolbox asbestdaken
Constructieve veiligheid
Bouwbesluit 2012
Toezichtprotocol Bouwactiviteit
BRIStoets
Kwaliteitsborging voor de bouw
Omgevingswet
Wet VTH en kwaliteitscriteria 2.2
Milieuprestatie MPG
Transformatie en beheer bestaande gebouwenvoorraad
BWT doelprofiel Libereaux
OPLEIDINGEN
Zie voor cursussen en start opleidingen ook de opleidingspagina op bwtinfo: www.bwtinfo.nl/opleidingen. Hier vindt u actuele cursus-c.q. opleidingsinformatie van:
Berghauser Pont Academy
BME Opleidingen b.v.
BOB Opleiding, Training en Advies
Helix Academy
HU – Erfgoedopleidingen
Instituut voor Bouwrecht
Nieman Academie
PAO Techniek en Management
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen
DOCUMENTEN
Heeft u beleidsdocumenten of praktische tools? Stuur ze naar info@bwtinfo.nl
12-09-22 Handreiking tiny houses
08-06-22 Leidraad Constructieve veiligheid voor gevolgklasse 1 bij inwerkingtreding van de Wkb
08-04-22 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
BWT info
Wie ontvangt deze nieuwsflits?
Iedereen die zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van BWTinfo ontvangt deze nieuwsflits en verder alle leden van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (voor zover uw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie tel. 0318-438340)
Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen via de e-mail? Afmelden