Inschrijfformulier Maritime Talent Awards 2024
De jury van de Maritime Talent Award is op zoek naar Talent in de maritieme sector. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze Award dient u als persoon of als bedrijf/organisatie een voorstel in om een talent onder de aandacht te brengen van een groot publiek tijdens het Gala.

U moet uiterlijk 24 mei 2024 via dit formulier uw voorstel kenbaar maken. Het voorstel moet een duidelijke beschrijving van het onderzoeks- en of ontwerpresultaat bevatten waaruit het talent blijkt. Daarnaast moet u toelichten met duidelijke argumentatie waarom het ingediende voorstel, gegeven onderstaande criteria, in aanmerking zou kunnen komen voor de Award. Inzendingen worden beoordeeld op: ยท

  • vernieuwende en toonaangevende karakter van het werk
  • multidisciplinaire benadering
  • creativiteit
  • oplossingsgerichtheid
  • overtuigingskracht
 *
 *
 *
 *
 *
 *
1111AA
 *
 *
012-3456789
 *
naam@bedrijf.nl
Stuur je beschrijving en toelichting van max 2 A4-tjes grootte naar e-mail info@maritimetechnology.nl
Bezoekersadres
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam

Postadres
Postbus 23541
3001 KM Rotterdam

T 088 44 51 052
E info@maritime-awards.nl
I www.maritime-awards.nl

© Maritime Awards
 
Twitter   Youtube