Er is hulp!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Zuidweg Nieuws - 10 maart 2023 

Sinds 1994 bieden wij schuldhulpverlening aan
(ex-)ondernemers en hebben wij bijna 37.000
ondernemers geholpen. Wij werken inmiddels
samen met ruim 150 gemeenten in heel Nederland.

Zuidweg & Partners
online versie
T: (035) 538 53 50
(0512) 580 270
(010) 268 80 91
E: info@zuidweg-partners.nl
W: www.zuidweg-partners.nl
Schuldhulpverlening voor ondernemers in het nieuws
Nu de betalingsregeling van 60 maanden voor de ruim 266.000 ondernemers met
coronabelastingschulden is begonnen, wordt steeds duidelijker dat veel ondernemers hieraan niet kunnen voldoen. Vaak weet de ondernemer ook niet welke mogelijkheden er wel zijn om de belastingschulden te regelen. Werk aan de winkel dus voor financiers, boekhouders, advocaten en schuldhulpverleners om ondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te bieden!
Ondernemersadviseurs beschikbaar via Geldfit Zakelijk
Het zijn voor ondernemers onzekere tijden: de naweeën van de coronacrisis, stijgende (energie)prijzen en tekort aan personeel. Geldfit Zakelijk is in samenwerking met Achmea, samen met de banken, verzekeraars, INretail en Vattenfall in 2020 opgericht om ondernemers met mogelijke geldproblemen eerder te vinden, bereiken en hulp te bieden. Regelmatig zijn de uitdagingen van de ondernemer complex. Daarom zijn er vanaf nu vanuit Geldfit ondernemersadviseurs betrokken voor een passend advies...
Lees meer >>
Mispeer Belastingdienst raakt ondernemers met coronaschulden
De Belastingdienst heeft menig ondernemer met een belastingschuld door corona slapeloze nachten bezorgd. Een - ook onterecht verzonden - aanmaningsbrief stelt dat ondernemers een betalingsachterstand hebben, en dat daarom de achterstallige schuld voor 1 maart moet worden terugbetaald. Anders wordt de betalingsregeling ingetrokken en dient het volledige bedrag in één keer terugbetaald te worden...
Lees meer >>
Analyse Nieuwjaarsenquête: Ondernemen in een onzeker 2023
In januari jl. heeft Kruger voor een elfde keer aan ondernemers, directie- en managementleden van Nederlandse middelgrote bedrijven gevraagd deel te nemen aan de enquête: Het korte en middellange toekomstperspectief van hun onderneming en de verwachte veranderingen in de bedrijfsvoering. Lees de belangrijkste conclusies of de volledige rapportage...
Lees meer >>
Belastingmaatregelen na de coronaperiode
Om je financiële lasten door de coronaperiode te verlichten, heeft de Belastingdienst een aantal tijdelijke regelingen in het leven geroepen. Een aantal maatregelen kun je voorlopig nog gebruiken. Andere regelingen zijn eerder gestopt. Bekijk het overzicht en kies welke maatregelen bij je situatie passen...
Lees meer >>
Congres Ondernemers uit de schulden: 6 juni 2023
Veel ondernemers worden momenteel geconfronteerd met de terugbetaling van belastingschuld door corona, hoge kosten als gevolg van de stijgende vaste lasten en een tekort aan personeel. Hierdoor is het voor deze ondernemers zwaar om het hoofd boven water te houden. Hulp aan ondernemers vraagt om meer kennis dan schuldhulpverlening aan particulieren, is juridisch complexer en ook de levensvatbaarheid van de onderneming moet worden beoordeeld. In samenwerking met Zuidweg & Partners geeft Kerckebosch de handvatten! Een dag vol tools en tips op 6 juni 2023...
Lees meer >>
Start onderzoek: hoe werken gemeenten aan vroegtijdig voorkomen van schulden?
Door stijgende inflatie komen steeds meer huishoudens in financiële problemen. Gemeenten kunnen daardoor een toestroom verwachten aan mensen met geldproblemen en problematische schulden. Het is daarom belangrijk dat zij investeren in vroegsignalering: het vroegtijdig opsporen van mensen met schulden, om vervolgens hulp aan te bieden. De Nationale ombudsman is een onderzoek gestart naar de vraag hoe gemeenten vroegsignalering toepassen en of ze daarbij voldoende oog hebben voor burgers...
Lees meer >>
Kabinet gaat achter ondernemers aan met coronaschuld
De betalingsregeling en het betaalgedrag van ondernemers wordt voortdurend gemonitord door de Belastingdienst. Inmiddels zijn vier maanden verstreken en ontstaat een eerste beeld van de aflossing van de schuld. Op peildatum 27 februari 2023 zijn er 103.514 ondernemers die achterlopen met aflossingen. Daarvan zijn er 18.322 die daarnaast ook nieuwe belastingschulden maken. Ruim 70.000 ondernemers hebben nog geen enkele aflossing gedaan van hun coronaschuld bij de overheid...
Lees meer >>
Website Passend Financieren online
Ondernemers die betrouwbare non-bancaire financiering zoeken kunnen nu
terecht op de website 'Passend Financieren'. Het platform is een initiatief van Stichting MKB financiering (SMF). De website wijst de
ondernemer de weg naar de non-bancaire financier en adviseur die voldoen aan de
hoogste eisen van passend, transparant en verantwoord financieren...
Lees meer >>
KVK Geldboek voor ondernemers: nieuwe versie nu beschikbaar
Hoe krijg en houd je als ondernemer je geldzaken op orde? In het KVK Geldboek voor ondernemers vind je alle basisinformatie over geldzaken, financiering vinden, administratie en belastingen. Voor de ondernemer te gebruiken als opstap en naslagwerk om grip te houden op de financiën. Dat maakt ondernemen een stuk overzichtelijker...
Lees meer >>
Zuidweg & Partners UPDATE
Uit de praktijk: Het aantal aanvragen schuldhulpverlening voor ondernemers neemt aanzienlijk toe. Het is zelfs structureel meer dan het aantal aanvragen tijdens de kredietcrisis 2008-2010. Met name de grote steden zorgen voor veel doorverwijzingen. We breiden ons team aan medewerkers daarom continu uit.

Zuidweg Opleidingen: Wij zorgen niet allen voor interne trainingen, maar delen ook graag onze jarenlange kennis en ervaring met gemeenten en overige professionals. Interesse? Via de link kom je bij onze opleidingspagina. Bij specifieke wensen bieden we graag een opleiding of coaching op maat...
Lees meer >>

Zuidweg & Partners, actief in heel Nederland

T: (035) 538 53 50 / (0512) 580 270 /
(010) 268 80 91
E: info@zuidweg-partners.nl
W: www.zuidweg-partners.nl
Volg ons op:
LinkedIn LinkedIn