Resultaten emissieonderzoek bekend
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Gemeente Stein Online lezen
  |  Afmelden
Gemeente Stein
Resultaten emissieonderzoek bekend
Zoals eerder aangegeven hebben afgelopen periode metingen plaatsgevonden aan de schoorsteen bij de asfaltcentrale in Stein. De metingen zijn uitgevoerd door extern bureau Tauw. Naast Benzeen zijn ook PAK’s (= stoffen die ontstaan door onvolledige verbranding) in dit onderzoek meegenomen. Het resultaat van dit onderzoek is dat AfaltNu in Stein zowel de grenswaarde van Benzeen als van PAK overschrijdt.

Opleggen van dwangsom

Nu deze overschrijdingen met dit onderzoek formeel zijn vastgesteld, kan definitief worden overgegaan tot het opleggen van een dwangsom. Dit betekent dat wanneer het bedrijf niet binnen bepaalde termijnen (begunstigingstermijnen) de overtredingen op gebied van geur en Benzeenuitstoot, ongedaan heeft gemaakt, zij een bepaald geldbedrag schuldig zijn. Al eerder is dit voornemen door de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD ZL) per brief bij AsfaltNu aangekondigd. Als reactie hierop heeft de asfaltcentrale een zienswijze ingediend. Deze zienswijze zal worden meegenomen in het definitieve besluit.
Bekijk hier het volledige rapport
Impact op leefniveau
Waar het emissieonderzoek een uitspraak doet over de uitstoot aan de schoorsteen, is het nog veel belangrijker om te weten wat dit betekent voor de gezondheid van onze inwoners. Ofwel, in welke mate deze stoffen uit de pijp neerdwalen tot op leefniveau.

De hoeveelheid Benzeen op straatniveau is in alle gevallen vele malen lager. Dat moet ook, want de norm op straatniveau is veel strenger (5 microgram/m3 vs. 1 milligram/m3; Een microgram is één duizendste milligram.) Waarbij we ons moeten realiseren dat Benzeen standaard een onderdeel van onze leefomgeving is. Benzeen komt niet alleen vrij bij het recyclen van asfalt, maar bijvoorbeeld ook bij tabaksrook, benzinestations en uitlaatgassen van auto's.

Om mogelijke risico’s voor de leefomgeving inzichtelijk te maken, lopen meerdere trajecten: 
1. Verspreidingsberekening RUD ZL
Volgens berekeningen van de RUD ZL wordt nergens de grenswaarden van 5 microgram/m3 Benzeen in de buitenlucht op leefniveau overschreden. (De gemiddelde concentratie van de gebruikte toetspunten in het model ligt op 0,97 microgram/m3, waarvan de asfaltcentrale 0,01 microgram/m3 aan bijdraagt.)

Op basis van de uitkomsten van de metingen aan de schoorsteen, heeft de RUD ZL deze verspreidingsberekeningen uitgevoerd. Dat wil zeggen dat zij op basis van rekenmodellen hebben doorgerekend welke concentratie Benzeen op leefniveau wordt verwacht. Voor deze berekeningen zijn rekenmodellen beschikbaar die voldoen aan de rekenregels uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 en die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat goedgekeurd zijn. 
Bekijk hier het volledige rapport
2. Gezondheidkundige duiding GGD Zuid-Limburg
De GGD verwacht geen gezondheidsrisico’s ten gevolge van de uitstoot van Benzeen door de asfaltcentrale. De GGD Zuid Limburg, unit Medische Milieukunde, is aan de hand van de verspreidingsberekeningen nagegaan of de uitstoot van Benzeen een risico voor de gezondheid van omwonenden is. Op basis van de berekeningen concludeert de GGD dat de hoogst berekende concentratie Benzeen die toegeschreven kan worden aan de asfaltcentrale onder de WHO norm van 0,17 μg/m3 ligt.

Uit het rapport van Tauw blijkt dat ook de PAK-uitstoot de emissiegrenswaarde overschrijdt. De GGD heeft de RUD verzocht ook hier verspreidingsberekeningen voor aan te leveren, zodat zij deze gezondheidkundig kunnen duiden.

Daarnaast wijst de GGD op de negatieve gezondheidseffecten van geurhinder. Geurhinder kan impact hebben op het welbevinden en woongenot.
Bekijk hier de memo van de GGD
3. Omgevingsluchtonderzoek
Ondanks dat de verspreidingsberekeningen uitwijzen dat de norm voor Benzeen op leefniveau niet wordt overschreden, wil de gemeente toch een onderzoek hiernaar laten uitvoeren om dit risico richting haar inwoners formeel uit te sluiten. Dit onderzoek op leefniveau noemen we een omgevingsluchtonderzoek.

Afgelopen periode stond hiervoor een mobiel en onbemand laboratorium op de parkeerplaats van het Pintelierke. Deze zou hier oorspronkelijk slechts twee weken staan, maar omdat de windrichting niet geschikt was, zal deze nu langer blijven staan. Hoe lang is nog onduidelijk. Zodra de resultaten bekend zijn, zal de gemeente deze terugkoppelen.
Vergunningaanvraag AsfaltNu
AsfaltNu heeft bij de gemeente een vergunning aangevraagd voor een 17 meter hoge bitumentank. Bitumentanks zijn opslagplaatsen voor bindmiddel (bitumen) die steen, zand en vulstof aan elkaar verbindt. Naast het feit dat de aanvraag niet voldoet aan het bestemmingsplan, wordt ook gekeken naar de gevolgen van de  uitbreiding van de opslagcapaciteit aan bitumen voor de geldende milieunormen (zoals de uitstoot aan Benzeen en PAK’s). Tevens wordt gekeken hoe deze aanvraag past in het proces van AsfaltNu waarin zij zoeken naar oplossingen voor de ontstane overlast en normoverschrijdingen. Hierover wordt op diverse niveaus tussen gemeente en de asfaltcentrale afstemming gezocht.

De asfaltcentrale was, zonder vergunning, al begonnen met voorbereidende werkzaamheden. De gemeente heeft als reactie hierop direct een bouwstop opgelegd, gekoppeld aan een dwangsombesluit. Als de asfaltcentrale ondanks deze bouwstop toch doorgaat met bouwen, zijn zij de gemeente een geldbedrag schuldig.
Informatiebijeenkomst omwonenden
De gemeente heeft beloofd dat wanneer de uitkomsten van het onderzoek bekend zouden zijn, zij een informatiebijeenkomst voor omwonenden zou organiseren. Momenteel is de gemeente nog in afwachting van het omgevingsluchtonderzoek en de verspreidingsberekeningen van de PAK-uitstoot ten behoeve van een gezondheidkundige duiding door de GGD. Daarnaast worden momenteel alle belangen afgewogen t.b.v. het vaststellen van de definitieve dwangsom. Zodra dit alles bekend is zal een uitnodiging voor een bijeenkomst volgen om vragen van omwonenden te kunnen inventariseren en beantwoorden. 
Contact E-mail opties
Gemeente Stein
Stadhouderslaan 200
6171 KP Stein
gemeentestein.nl
Reageren
Mijn gegevens
Afmelden
Kijk ook eens op...
datmaaktsteinvoormij.nl