oktober 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Gemeente Stein Online lezen
  |  Afmelden
Gemeente Stein
Nieuwsbrief asfaltcentrale
Stand van zaken emissieonderzoek
Afgelopen maand heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD ZL) namens de gemeente Stein metingen verricht aan de schoorsteen van de asfaltcentrale. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om te controleren of het bedrijf voldoet aan de normen zoals die voor uitstoot worden gesteld en indien het bedrijf daar niet aan voldoet ze hiervoor aansprakelijk te stellen. 

De metingen zijn in opdracht van de gemeente en RUD ZL uitgevoerd door extern bureau Tauw. Naast benzeen zijn ook PAK’s (= stoffen die ontstaan door onvolledige verbranding) in dit onderzoek meegenomen. In het onderzoek is uitgegaan van het slechts denkbare scenario.

Momenteel is de RUD ZL bezig met de analyse van de resultaten en de rapportage. Deze worden ook met de GGD afgestemd voor een gezondheidskundige risicobeoordeling. Wij hopen u spoedig te kunnen informeren over de uitkomsten van het onderzoek.
Omgevingsluchtonderzoek
Naast het emissieonderzoek aan de pijp bij de asfaltcentrale (zoals hiervoor staat beschreven), heeft de gemeente Stein de RUD ZL opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de buitenlucht op leefniveau (waarvoor nog veel strengere normen gelden). Dit noemen we een omgevingsluchtonderzoek. 

Op basis van eerdere verspreidingsberekeningen wordt er niet verwacht dat normen op leefniveau worden overschreden. Maar de gemeente wil dit risico met dit onderzoek formeel richting haar inwoners kunnen uitsluiten. Hiervoor is inmiddels een mobiel en onbemand labaratorium geplaatst (zie foto) op het parkeerterrein van Het Pintelierke. Deze zal er twee weken staan.

Zowel de locatie als het moment van de metingen zijn zorgvuldig bepaald. De parkeerplaats van het Pintelierke bleek geschikt voor het verzamelen van representatieve gegevens. Daarnaast is dit onderzoek bewust niet tijdens de bouwvak uitgevoerd vanwege productie die hiervoor bij asfaltcentrale moet plaatsvinden.

Mogelijkheid om de meetwagen te bezoeken
De RUD ZL biedt omwonende de mogelijkheid om de meetunit te komen bezoeken op 20 en 21 oktober 2021 van 16:00 tot 17:00 uur. In verband met de Covid pandemie is er een maximum aan het aantal personen welke gelijktijdig in de meetunit aanwezig kunnen zijn.
Bijeenkomst voor inwoners bij asfaltcentrale
Op dinsdag 28 september organiseerde de asfaltcentrale een informatiebijeenkomst voor alle inwoners die naar aanleiding van onze eerdere nieuwsbrief zich bij de asfaltcentrale zelf (via secretariaat@asfaltnu.nl) hebben gemeld voor meer informatie.
 
Naast algemene achtergrondinformatie over de situatie bij de asfaltcentrale in Stein en de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot asfaltverwerking, is men ook ingegaan op mogelijke oplossingsrichtingen.
Klik hier voor het verslag
Voornemen dwangsom
De RUD ZL controleert regelmatig namens de gemeente Stein bij AsfaltNu om toe te zien of het bedrijf voldoet aan de vergunning en wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving.
 
Op 9 september 2021 heeft de RUD ZL namens de gemeente Stein een brief naar AsfaltNu gestuurd waarin staat dat de gemeente Stein van plan is om twee lasten onder dwangsom op te leggen. Dit betekent dat wanneer AsfaltNu niet binnen bepaalde termijnen (begunstigingstermijnen) de overtredingen op het gebied van geur en benzeenuitstoot ongedaan heeft gemaakt, AsfaltNu dwangsommen moet betalen aan de gemeente Stein.
 
Deze brief is nog niet het besluit zelf, maar informeert AsfaltNu over het feit dat de gemeente Stein voornemens is om een besluit tot het opleggen van twee lasten onder dwangsom te nemen. AsfaltNu heeft de gelegenheid gekregen om op dit voornemen te reageren. Nadat de resultaten van het emissieonderzoek bekend zijn kan pas een definitief besluit worden genomen. 
Contact E-mail opties
Gemeente Stein
Stadhouderslaan 200
6171 KP Stein
gemeentestein.nl
Reageren
Mijn gegevens
Afmelden
Kijk ook eens op...
datmaaktsteinvoormij.nl