TAQA Theater De Vest  
Vragenlijst
Toegang tot de Grote Kerk
Grote Kerk Alkmaar hoort graag hoe u over de plannen voor de toegangen van het kerkgebouw denkt. Middels deze vragenlijst kunt u uw mening geven en eventueel uw eigen ideeën met ons delen. U kunt dat doen tot 15 februari 2024. Daarna worden de gegeven antwoorden verwerkt in plannen, die in het voorjaar worden gepresenteerd.

Deze vragenlijst is voor inwoners uit alle wijken en dorpen van Alkmaar. U kunt de vragenlijst anoniem invullen. De antwoorden van deze vragenlijst worden alleen gebruikt voor deze plannen.

Heeft u vragen?
Bel, app of mail naar Gert van Kleef, 06-44644948 en gvankleef@grotekerk-alkmaar.nl.

Blijf op de hoogte van het vervolg
Als u in de vragenlijst uw e-mailadres vermeldt, wordt u op de hoogte gehouden van antwoorden op de vragenlijst en van het vervolg. Als u de vragenlijst niet wilt invullen, maar wel op de hoogte wilt blijven, kunt u ook alleen uw e-mailadres invullen in de vragenlijst.

Dank u wel!
 
 *
 
Lees meer
Wij zijn één familie: TAQA Theater De Vest en Grote Kerk Alkmaar horen bij elkaar. Samen vormen deze gebouwen belangrijke locaties in het culturele hart van Alkmaar. Stap uit je dag en beleef de mooiste voorstellingen, concerten en exposities!
www.taqatheaterdevest.nl
www.grotekerk-alkmaar.nl
www.theaterenkerkalkmaar.nl
Facebook   Instagram   Twitter   Youtube