Verzamelagenda raadscyclus februari/maart 2024
Wormerland nieuws week 8
april 2024
Verzamelagenda raadscyclus februari/maart 2024
Agenda voorronde Wormerland 27 februari
Locatie: Groene Zaal
Voorzitter: Remco Doorn
 
Griffie: Liddy Ackerman
Locatie: Witte zaal
Voorzitter: Monique Klootwijk

Griffie: Nienke Kooi
20.00-20.45 Algemene Zaken 20.00-20.45
 
Instemmen met risicoreservering van 216.021 ten behoeve van realisatieovereenkomst en opstalovereenkomst met Parteon voor 29 flex-woningen op locatie Kleine Braak
20.45-21.30 Initiatiefvoorstel: opheffing geheimhouding (vervolg) 20.45-21.30
 
Instemmen met zienswijze Kadernota 2025 van de VVI Alkmaar eo.
21.30-22.15
 
Instemmen met het aannemen van een derde gezinscoach
 
Agenda voorbereidende raadsvergadering Wormerland 4 maart 2024
Locatie: raadzaal
Voorzitter: J. Michel-de Jong
Griffier:  I. Vrolijk
Aanvang: 20.00 uur
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Mededelingen
4 Locatiekeuze Sportaccommodaties/vergelijking
5 Sluiting


Agenda raadsvergadering Wormerland 5 maart 2024
Locatie: raadzaal
Voorzitter: J. Michel-de Jong
Griffier:  I. Vrolijk
Aanvang: 20.00 uur
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Mededelingen
4 Spreekrecht publiek  (zie Reglement van Orde)
5 Benoemingen
5a Benoeming leden ASD
5b Benoeming lid Vertrouwenscommissie
6 Vragenhalfuurtje
7 Debatspunten
8 Vaststelling woordelijk verslag
8a Vaststellen woordelijk verslag d.d. 6 februari 2024
9 Instemmen met het aannemen van een derde gezinscoach
10 Instemmen met risicoreservering van 216.021 ten behoeve van realisatieovereenkomst en opstalovereenkomst met Parteon voor 29 flex-woningen op locatie Kleine Braak
11 Instemmen met zienswijze Kadernota 2025 van de VVI Alkmaar eo.
12 Instemmen met Locatiekeuze sportaccommodaties
13 Initiatiefvoorstel GL inzake opheffing geheimhouding (vervolg)
14 Sluiting
 
* Voor meer informatie kunt u het Raadsinformatiesysteem raadplegen.
Raadsinformatie systeem
Gemeente
Wormerland
t f
 
E-mail opties