Gemeente Stein Online lezen
  |  Afmelden
Gemeente Stein
Uitvoering emissiemetingen
In de eerste nieuwsbrief van 9 juli jl. is aangekondigd dat er bij de asfaltcentrale luchtmetingen verricht gaan worden waarbij de focus ligt op de uitstoot (emissie) van benzeen. De metingen hebben deze week aan de schoorsteen plaatsgevonden en zijn uitgevoerd door een onafhankelijk en daartoe gecertificeerd bureau (Tauw). Naast de benzeenmetingen is er ook een breder pakket PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) gemeten. PAK’s zijn stoffen die kunnen ontstaan bij verbranding van organisch materiaal bij hoge temperaturen. Zo kunnen we na de analyse nagaan of er ook andere stoffen uitgestoten worden.

Resultaten
De resultaten van deze metingen worden begin september verwacht. Luchtspecialisten van de RUD Zuid-Limburg voeren vervolgens verspreidingsberekeningen uit om een inschatting te maken van de benzeenconcentratie op leefniveau in de woonomgeving. De GGD zal beoordelen of het inademen van de gemeten stoffen een risico is voor de gezondheid van de omwonenden. De resultaten van de metingen en de beoordeling van de GGD zullen worden gedeeld met alle betrokken partijen en inwoners.
Q&A asfaltcentrale
De afgelopen periode zijn er zorgen geuit over de uitstoot van benzeen en de gevolgen hiervan voor de gezondheid. Ook zijn meldingen binnengekomen over de ervaren geuroverlast rondom de asfaltcentrale. Wij begrijpen deze zorgen en vragen. Op deze webpagina informeren we over deze onderwerpen en de stappen die we zetten.
Lees meer
Contact E-mail opties
Gemeente Stein
Stadhouderslaan 200
6171 KP Stein
gemeentestein.nl
Reageren
Mijn gegevens
Afmelden
Kijk ook eens op...
datmaaktsteinvoormij.nl