Logo Vereniging BWT
Kunt u het bericht niet lezen? Bekijk de online versie
.
 
Header Afbeelding
HEADLINES 03-04-2023
Daar wil je bij zijn

Het is voorjaar, na een paar weken grijs en grauw schrijf ik deze nieuwsbrief, terwijl de ochtendzon na een nog prikkend koude heldere nacht een mooie zonnige week inluidt. Lekker weer, een terrasje,  buiten in de tuin aan de slag, en uiteraard weer deelnemen aan de voorjaarsbijeenkomsten van de Vereniging BWT Nederland. Daar wil je bij zijn!

Organisatie

Het voorjaar is voor de vereniging ook een periode waar wij een aantal interessante evenementen organiseren. Het tweede Toezichthouders en Handhaverscongres bijvoorbeeld, dat op 10 mei aanstaande in de LocHal in Tilburg wordt georganiseerd. Het programma voor deze zeer praktijkgerichte dag wordt ingevuld door toezichthouders en handhavers, die hun kennis over diverse onderwerpen graag met u delen. Zo komt onder andere ook de wet goed verhuurderschap en de Wet betaalbare huur aan bod en zal de gemeente Tilburg u meenemen in hun aanpak tegen illegale prostitutie.

Een paar weken later, op 1 juni wordt in de Reehorst in Ede het managementsymposium met Alv van de Vereniging BWT, samen met het Provero congres gehouden. Het ochtendprogramma van het managementsymposium is uitsluitend voor de deelnemers vanuit de Vereniging BWT Nederland, maar de middag met zeer gevarieerde workshops en de informatiebeurs zijn voor beide groepen. Schrijf je nu in voor dit managementsymposium zodat u wordt bijgepraat over alle actuele onderwerpen binnen ons vakgebied.
Tijdens het managementsymposium wordt ook de Alv van de vereniging BWT Nederland gehouden. Weliswaar kort, maar heel belangrijk. Tijdens deze Alv doet het bestuur verslag van de uitgevoerde werkzaamheden van het vorige jaar, en neemt het bestuur u mee in de plannen van het komende jaar, waarvoor zij draagvlak vraagt van de aanwezige leden. De vereniging is ook op zoek naar nieuwe bestuursleden die zich inzetten voor ons mooie vakgebied. Heb jij als manager interesse om je aan te sluiten binnen het bestuur van de vereniging, dan komen wij graag met jou in contact.

Op de Vacaturepagina van de Vereniging BWT Nederland staan weer mooie nieuwe vacatures, zoals die van vergunningverlener bij de gemeente Epe, Casemanager Omgevingsverzoeken bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Oss. Hoofdinspecteur bestaande bouw bij de gemeente Utrecht of Beleidsmedewerker Vergunningen/vergunningverlener bij de gemeente De Fryske Marren. Maar ook dit keer wat bijzondere vacatures, zoals de nieuwe directeur voor de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit of een functie bij de Vereniging Eigen Huis.

Omgevingswet en Wkb

In de vorige nieuwsbrief kon ik op de valreep melden dat de Omgevingswet was aangenomen. Na dit nieuws kwamen er uiteraard veel nieuwsberichten vanuit diverse hoeken over wat men hier van vindt. Zo werd ik zelf doorgezaagd door de Cobouw in een podcast en schreef de VNG ook een persbericht met als vraag: Is uw gemeente klaar voor de start? Een grote uitdaging daarbij is ook het op orde hebben van de dienstverlening als de Omgevingswet in werking treedt. Dit zal veel gaan vragen van de gemeenten omdat de aanvragers, bouwers en architecten met hun vragen snel bij de gemeenten komen. Platform31 geeft in ieder geval al 11 tips voor een begrijpelijk DSO zodat het DSO voor alle doelgroepen is te gebruiken. 
In de nieuwsbrieven implementatie Omgevingswet van 15 maart, van 21 maart en van 28 maart leest u nog veel meer nieuws over de grote uitdaging waar wij met elkaar de komende 9 maanden voor staan. 
Een belangrijk onderwerp dat ook op het managementsymposium aandacht krijgt is de financiering en de financiële effecten van de Omgevingswet en de Wkb. Hiervoor is via de VNG een monitor ontwikkeld om deze effecten in beeld te brengen. Maar het in beeld brengen is slechts de eerste stap. Een belangrijk vervolg is om in de toekomst ook voldoende financiën te hebben om de taken op een goede manier te blijven uitvoeren.

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging gaf op 14 maart een presentatie over haar rol en taken aan de Eerste Kamer. De presentatie geeft een mooi kijkje in het stelsel van kwaliteitsborging, en naast de presentatie is ook het gesprek tussen de Eerste Kamer en de TLoKb terug te zien. En voor de interne kwaliteitsborging voor aannemers zijn door ISSO praktijkprotocollen ontwikkeld die helpen om de prestaties op het moment van oplevering aan te tonen.

Bouwtechniek

Op 1 april is het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties echt in werking getreden. Na uitstel vanaf de eerdere inwerkingtreding per 1 oktober 2020 omdat er meer tijd nodig was om de installatiebedrijven gecertificeerd te krijgen, blijkt nu dat op 1 april nog steeds heel veel bedrijven niet in het bezit zijn van het benodigde BRL 6000-25 certificaat. In overleg tussen Techniek Nederland, de Vereniging BWT Nederland en in afstemming met de Rijksoverheid is nu een afspraak gemaakt om bedrijven die in het laatste stadium voor certificering zijn tot 1 juli a.s. niet te handhaven, zodat zij tijdelijk kunnen doorwerken. Dit wel onder een aantal strikte voorwaarden waar dit bedrijf dan aan moet voldoen. En ook dit blijft een advies. Het is namelijk aan een afzonderlijk bevoegd gezag zelf om in afwijking hiervan haar eigen besluit te nemen. Op onze dossierpagina handelingskader CO en de gecertificeerde installateur leest u hier meer over en op het toezichthouders en handhaverscongres zal hierover een workshop worden gegeven. 

Natuur inclusief bouwen is een belangrijk onderwerp om onze bebouwde omgeving beter, gezonder, en klimaatadaptiever te maken. In een  kamerbrief is hierbij geïnformeerd over een Landelijke maatlat waarbij ook het gebouw zelf meer moet gaan bijdragen aan een betere biodiversiteit. Tijdens het managementsymposium zullen Bart Dijkman en Lena Grunicke van Koninklijke Ginkel Groep de deelnemers hier een prachtige inkijk in geven. 

De Europese Unie heeft een voorstel aangenomen voor de nieuwe energieprestaties van gebouwen. Hierbij is het doel dat vanaf 2026 alle nieuwe openbare gebouwen geheel emissievrij moeten zijn, en om straks alle bestaande openbare en niet-woongebouwen te laten voldoen aan minimaal energieklasse E. Dit heeft dus ook gevolgen voor monumenten. ERM heeft op haar website verduurzamingsrichtlijnen.nl al heel veel nieuwe prestatiebladen over isolatiematerialen geplaatst die kunnen worden toegepast bij de verduurzaming van monumenten.

Meer technisch bouwregelgevingsnieuws in de nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit van maart 2023. 
En tot slot een mooie politieke discussie over mantelzorgwoningen waarbij er Kamervragen zijn gesteld na een uitzending van Een Vandaag, waarbij een gemeente een mantelzorgwoning heeft laten verwijderen, omdat er volgens de gemeente geen sprake was van mantelzorg in de zin van het begrip hierover in bijlage II Bor. 

Ik wens u veel leesplezier,

Wico Ankersmit
directeur Vereniging BWT Nederland
NIEUWS
31-03-23 Gezocht: bestuursleden voor de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
31-03-23 Managementsymposium en ALV 2023 inschrijving geopend
30-03-23 Nieuwsbrief Implementatie 28 maart
24-03-23 Nieuwe prestatiebladen isolatiematerialen beschikbaar
24-03-23 Tijdelijk doorwerken na 1 april onder strikte voorwaarden mogelijk
24-03-23 Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgevin
23-03-23 Ontwikkeling monitor financiële effecten Omgevingswet en Wkb
23-03-23 EU-voorstel voor de nieuwe energieprestaties aangenomen
22-03-23 De inschrijving voor het Tweede Toezichthouders en Handhaverscongres VBWTN is geopend
21-03-23 Nieuwsbrief Implementatie 21 maart
21-03-23 Doorzagen 65 | Omgevingswet en Wkb: it giet oan
20-03-23 Antwoorden op Kamervragen over mantelzorgwoningen
17-03-23 Antwoorden vragen so over Kamerbrief over voortgang versterking VTH stelsel
16-03-23 Nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit maart 2023
16-03-23 Nieuwsbrief Implementatie 15 maart
15-03-23 Tips voor dienstverlening onder de Omgevingswet
15-03-23 Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024 een feit
15-03-23 Informatie en presentatie van de TLoKb over hun rol aan de Eerste Kamer
AGENDA
Hieronder vindt u het aanbod trainingen en bijeenkomsten voor de komende weken:
25-04-23 Inspiratiedag Renovatie 2023
09-05-23 Drieluik vergunningverlening I
10-05-23 2e BWT/VTH Toezichthouders en Handhaverscongres op 10 mei in Tilburg
23-05-23 Drieluik vergunningverlening II
25-05-23 13e Landelijke Asbest Praktijkdag
30-05-23 Drieluik vergunningverlening III
01-06-23 Managementsymposium en ALV 2023
19-06-23 13e editie Congres Brandveiligheid: 19, 20 en 21 juni
20-06-23 13e editie Congres Brandveiligheid: 19, 20 en 21 juni
21-06-23 13e editie Congres Brandveiligheid: 19, 20 en 21 juni
DOSSIERS
Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid
Handreiking Brandveiligheid ouderen
Sloop en Asbestinformatie
Toolbox asbestdaken
Constructieve veiligheid
Bouwbesluit 2012 / BBL
Toezichtprotocol Bouwactiviteit
BRIStoets
Kwaliteitsborging voor de bouw
Omgevingswet
Collectief Traineeship BWT/VTH
Milieuprestatie MPG
BWT doelprofiel Libereaux
Handelingskader CO en de gecertificeerde installateur
OPLEIDINGEN
Zie voor cursussen en start opleidingen ook de opleidingspagina op bwtinfo: www.bwtinfo.nl/opleidingen. Hier vindt u actuele cursus-c.q. opleidingsinformatie van:
Berghauser Pont Academy
BME Opleidingen b.v.
BOB Opleiding, Training en Advies
Envire
Helix Academy
HU – Erfgoedopleidingen
Instituut voor Bouwrecht
Nieman Academie
PAO Techniek en Management
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen
DOCUMENTEN
Heeft u beleidsdocumenten of praktische tools? Stuur ze naar info@bwtinfo.nl
09-03-23 Handreiking meldingen koolmonoxide door installateurs aan gemeenten
20-10-22 Plan van Aanpak Controle Structurele verlijming van gevels
12-09-22 Handreiking tiny houses
BWT info
Wie ontvangt deze nieuwsflits?
Iedereen die zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van BWTinfo ontvangt deze nieuwsflits en verder alle leden van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (voor zover uw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie tel. 0318-438340)
Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen via de e-mail? Afmelden