Logo Vereniging BWT
Kunt u het bericht niet lezen? Bekijk de online versie
.
 
Header Afbeelding
HEADLINES 28-06-2021

Twee van de drie

Wellicht heeft u nog een beetje een kater van de uitschakeling van de slecht spelende Nederlandse leeuwen, maar op een dag waar Max met twee vingers in de neus als eerste de finish wist te halen, en Mathieu van der Poel, die het deed voor zijn opa, weer eens Nederlands geel aan mocht trekken is twee van de drie toch een heel mooie score voor de brede sportliefhebber. Maar daar gaat deze nieuwsbrief natuurlijk niet over. Het is maandag, dus hatseflats, aan het werk.

Minister Ollongren heeft in een uitgebreide brief aan de Eerste Kamer geantwoord op de vragen die de Senatoren nog hadden over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De meeste antwoorden zijn geen verrassing aangezien de minister er van uit gaat dat alles goed gaat komen. Eén onderdeel in de brief is wel nieuw, dat is de mogelijke gefaseerde inwerkingtreding. De bedoeling is hierbij om op 1 juli 2022 alleen de Wkb in te laten gaan voor nieuwbouw, en dan de verbouwprojecten een half jaar later op 1 januari 2023 onder het stelsel te brengen. Hiermee krijgen de kwaliteitsborgers iets meer tijd om gekwalificeerd personeel te vinden, en ook om de bouwende partijen iets meer tijd te geven om er in de praktijk aan te wennen. Voor gemeenten heeft het vooral effect op de kostendekkendheid van haar taken aangezien dat dan na een half jaar weer anders zal worden. Ook was op 24 juni de laatste van een serie Wkb-lunches die u nog allemaal kunt terugkijken om nog meer te leren over de Wkb. 

Veel nieuwsberichten dit keer over de Omgevingswet. Zo heeft de Vereniging BWT samen met de VNG een brief aan BZK gestuurd over het onderbrengen van de Bouw- en sloopveiligheid in het Omgevingsplan. Hierdoor kan dit onderwerp beter worden geborgd vooruitlopend op de activiteit bouwen, en kan hier ook beter worden aangesloten op het lokale maatwerk tussen gemeenten. Het is ook belangrijk dat hier snel duidelijk over komt, aangezien de nieuwe richtlijn bouw- en sloopveiligheid die momenteel Omgevingswet-proof wordt gemaakt hier nog steeds op wacht. 

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG hebben de leden zich uitgesproken voor niet nog meer uitstel van de Omgevingswet en over het krijgen van meer geld omdat de kosten verder oplopen. In de VNG-ledenbrief over de Omgevingswet is beschreven wat de beweegredenen zijn geweest om te komen tot de nieuwe invoeringsdatum van 1 juli 2022, waarbij in deze brief ook duidelijk is aangegeven dat iedere invoeringsdatum zijn eigen voor- en nadelen heeft. Zelf heb ik een artikel geschreven waarin ik stel dat 1 juli voor het bouw- en woningtoezicht niet erg slim is. Net voordat iedereen op vakantie gaat een heel nieuw stelsel invoeren met naar verwachting nog een hoos aan aanvragen nog net voor die datum, maakt dat de maanden juli en augustus erg drukke maanden gaan worden. Maar zoals iemand die wel goed kon voetballen ooit zei, ieder voordeel heeft zijn nadeel, terwijl ik zelf maar één van die 17 miljoen mensen ben die nu commentaar heeft op het inspiratieloze oranje tegen de Tsjechen. O sorry, kennelijk heb ik de kater nog niet verwerkt....

Ter ondersteuning van gemeenten is er een nieuwe wegwijzer minimale acties Omgevingswet beschikbaar. Dit is een echt onmisbaar hulpmiddel voor een goede implementatie. Maar let wel op, er gaat nog wel weer het één en ander veranderen in de wetgeving. Hiervoor komt er een technische onderhouds-AMvB Omgevingswet die bedoelt is om foutjes te herstellen en nog een aantal verbeteringen in het stelsel in te kunnen bouwen. Daarnaast merk je ook dat het zomerreces er snel aan komt. Zo zijn er Kamerbrieven gestuurd over de voortgang van de Nationale Omgevingsvisie en een brief met beantwoording van Kamervragen over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. Daarnaast is er over de vragen die de Tweede Kamer heeft gesteld over het eindrapport adviescommissie VTH ook een brief met antwoorden gestuurd door Staatssecretaris Van Veldhoven. 

Wat ik wel een mooie discussie vindt in relatie tot de Omgevingswet is dat gemeenten meer mogelijkheden willen krijgen om een gezonde voedselomgeving te creëren via het Omgevingsplan. Zo willen zij de fastfoodketens kunnen weren in de omgeving van scholen, en hebben zij hier Staatssecretaris Blokhuis van VWS voor ingeschakeld dit te regelen. Op digitaal niveau is de Demo omgeving van het DSO bijgewerkt en is er weer een maandrapportage over de stand van zaken aansluiten DSO naar de Tweede Kamer gestuurd, en is er te lezen dat de aansluiting op de echte productieomgeving van het DSL eind juni van start gaat. Tot slot over de Omgevingswet nog het programma Aan de slag met de Omgevingswet met alle aankomende activiteiten. 

Het onderwerp brandveiligheid mag uiteraard ook in deze nieuwsbrief niet ontbreken. Zo is er een Kamerbrief gestuurd over de Kamervragen over brandveiligheid naar aanleiding van de Zembla uitzending over brandende belangen. Op brandveilig.com een aardig artikel over PV in de gevel, met de vraag of dit na Grenfell wel verantwoord kan?, en is er een onderbouwing geschreven door het IFV waarom de verplichting van sprinklerinstallaties in parkeergarages onder hoge gebouwen in de bouwregelgeving vanaf 2022 nodig is.

Verder is er door 'Duurzaam gebouwd' een rapportage geschreven over Woningbouw in hout, met als resultaat dat dit prima concurrerend zou kunnen, is er door het IFV een nieuw kennisdossier over een veilige energietransitie ontwikkeld en is er een Kamerbrief gestuurd met een reactie op de brief 'bewoning van recreatiewoningen'.  Al met al in deze nieuwsbrief genoeg informatie om niet meer te denken aan de gemiste kans van Donyell Malen en de handbal beweging van Matthijs de Ligt.

En bent u net als de bondscoach toe aan een nieuwe uitdaging. Kijk dan op de vacaturepagina. We hebben zelfs een functie voor de nieuwe Captain van America bij de gemeente Lansingerland, een functie van toezichthouder bij de gemeente Putten of een regisseur Omgevingsvergunningen bij de gemeente Deventer. 

Ik wens u weer veel leesplezier, 

Wico Ankersmit
directeur Vereniging BWT Nederland

NIEUWS
25-06-21 Bouw- en sloopveiligheid in nieuwe Omgevingswet
24-06-21 PV in de gevel: kan dat wel na Grenfell?
24-06-21 Kamerbrief bij beantwoording vragen over eindrapport adviescommissie VTH over Omgevingsdiensten
24-06-21 Beantwoorden vragen Eerste Kamer: mogelijk gefaseerde inwerkingtreding
24-06-21 Programma Aan de slag met de Omgevingswet 22juni 2021
22-06-21 Aankondiging consultatie verzamel AMvB Omgevingswet
22-06-21 Stand van zaken Omgevingswet – juni 2021
22-06-21 Aansluiten op productie
22-06-21 De Omgevingswet invoeren op 1 juli is dat wel zo slim?
21-06-21 Beantwoording Kamervragen over brandveiligheid
18-06-21 Een gezonde voedselomgeving in het omgevingsplan
17-06-21 Rapportage Woningbouw in hout: 'Prima concurrerend bouwen met hout'
17-06-21 Omgevingswet: geen extra uitstel en meer geld voor gemeenten
17-06-21 Demo-omgeving DSO bijgewerkt
17-06-21 Expertlunch Wkb 24 juni: Oefenen met proefprojecten
15-06-21 Onderzoek sprinklerinstallatie parkeergarage
15-06-21 Beantwoording Kamervragen over voortgang implementatie Omgevingswet
14-06-21 Aanbieding maandrapportage aansluiten Digitaal Stelsel Omgevingswet mei 2021
14-06-21 Omgevingsloket niet beschikbaar op zaterdag 26 juni 2021
14-06-21 Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie juni 2021
10-06-21 Nieuw kennisdossier over veilige energietransitie
10-06-21 Kamerbrief met reactie op brief 'bewoning van recreatiewoningen'
10-06-21 Nieuwe wegwijzer minimale acties Omgevingswet beschikbaar
08-06-21 Waarom houdt brand zich niet aan het Bouwbesluit?
08-06-21 Kamerbrief over voortgang Nationale Omgevingsvisie
AGENDA
Hieronder vindt u het aanbod trainingen en bijeenkomsten voor de komende weken:
25-06-21 BIM Loket Online Friday | NAA.K.T.
28-06-21 Webinar drieluik Wet Kwaliteitsborging 28 juni 2021
01-07-21 Nieuw tijdperk Eurocodes - update 2
15-09-21 BBN trainingen ‘Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2021’
15-09-21 Introductie juridische aspecten van ontwerpen en bouwen met BIM voor niet-juristen
20-09-21 Duurzaamheid III: Erfgoed in de energietransitie
DOSSIERS
Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid
Handreiking Brandveiligheid ouderen
Sloop en Asbestinformatie
Toolbox asbestdaken
Constructieve veiligheid
Bouwbesluit 2012
iTP integraal toezichtsprotocol
BRIStoets
Kwaliteitsborging voor de bouw
Omgevingswet
Wet VTH en kwaliteitscriteria 2.2
Milieuprestatie MPG
Transformatie en beheer bestaande gebouwenvoorraad
BWT doelprofiel Libereaux
OPLEIDINGEN
Zie voor cursussen en start opleidingen ook de opleidingspagina op bwtinfo: www.bwtinfo.nl/opleidingen. Hier vindt u actuele cursus-c.q. opleidingsinformatie van:
Berghauser Pont Academy
BME Opleidingen b.v.
BOB Opleiding, Training en Advies
Erforum
Helix Academy
HU – Erfgoedopleidingen
Instituut voor bouwrecht
Nieman Academie
PAO Techniek en Management
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen
DOCUMENTEN
Heeft u beleidsdocumenten of praktische tools? Stuur ze naar info@bwtinfo.nl
18-05-21 Visualisatie van alle soorten bouwwerken in gevolgklasse 1
13-04-21 Omgevingswet resulteert in ketensamenwerking
30-03-21 Informatieblad duurzaam gebruik van daken - Zon op daken en groen of groen-blauwe daken
BWT info
Wie ontvangt deze nieuwsflits?
Iedereen die zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van BWTinfo ontvangt deze nieuwsflits en verder alle leden van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (voor zover uw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie tel. 0318-438340)
Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen via de e-mail? Afmelden