Nieuwsbrief 29 september 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
Logo Vereniging BWT
Kunt u het bericht niet lezen? Bekijk de online versie
.
 
Header Afbeelding
HEADLINES 29-09-2021

Het kan nog net!

Ja, het kan inderdaad nog net. Over een paar dagen sluit namelijk de inschrijving voor het jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland die op 7 oktober zal plaatsvinden in Ermelo. En aangezien we door de versoepelingen iets meer mensen mogen ontvangen dan tot een paar weken geleden bekend was, hebben we nog plek voor een aantal deelnemers. Het programma laat zien dat je deze dag gewoon niet wilt missen. Ook is er weer een tot de laatste plek gevulde beurs waar heel veel informatie kan worden opgehaald, met dit jaar zelfs een speciaal Kwaliteitsborgingsplein.

Tijdens het congres is er ook inhoudelijk veel aandacht voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Wilt u hier niet op wachten, kijk dan het webcollege basiskennis Wkb voor gemeenten terug waar Hajé van Egmond samen met mij ingaat op de meest belangrijke aspecten van deze wet.  Om u nog meer te ondersteunen is er ook de factsheet kwaliteitborging bij verbouw en renovatie geschreven. Deze factsheet gaat uiteraard over hoe de kwaliteitsborging plaatsvindt bij het verbouwen en renoveren van een bestaand gebouw. Naast al eerder gestelde vragen over de Wkb heeft de Eerste Kamer ook nog een aantal vragen gesteld over de Toelatingsorganisatie. Minister Ollongren heeft deze vragen in een brief op 24 september beantwoord. De AMvB van de Wkb staat overigens dinsdag 5 oktober aanstaande weer op de agenda van de Eerste Kamer. 

Ook de Omgevingswet ontbreekt niet tijdens het congres. In de workshop Bbl in één uur wordt er ook gesproken over de nieuwste wijziging in het Bbl, namelijk het kunnen nemen van maatregelen in het kader van duurzaamheid, ook wel de verplichting tot het aanbrengen van zonnepanelen op industriedaken genoemd. Ook zeer handig is het Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving dat nu gratis digitaal beschikbaar is gesteld door het ministerie.  De nieuwe versie van de Bruidsschat wordt vanaf 27 september ingeladen in het DSO. Wilt u weten wanneer uw gemeente aan de beurt is, dan vindt u dat hier. Naast de nieuwe versie van de Bruidsschat zijn er ook nieuwe release notes geschreven. Dit is een handreiking bij de nieuwe versie die laat zien welke veranderingen er zijn ten opzichte van de vorige versie. Minister Ollongren heeft op 13 september antwoorden gestuurd naar de Tweede Kamer over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Volgens haar is het nog steeds de bedoeling dit op 1 juli 2022 te laten plaatsvinden. 
Over het DSO is er een artikel geplaatst met antwoorden op de meest gestelde vragen over het DSO. Wel goed om die een keer te lezen denk ik. Ook lezen we de antwoorden op Kamervragen over de openbaar making van besluitvormende stukken Omgevingswet en het DSO-LV. Wilt u nog meer nieuws lezen over de Omgevingswet, bekijk dan de Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet 22 september 2021.

Aan alle gemeenten in Nederland is een brief met een vragenlijst gestuurd met betrekking tot de stand van zaken bij gemeenten met de inventarisatie breedplaatvloeren. Deze uitvoering van deze verplichte inventarisatie die bij wet geregeld is in artikel 5.13 van het Bouwbesluit 2012 roept nog vragen op bij de Tweede Kamer waardoor wordt onderzocht in hoeverre gemeenten al uitvoering hebben gegeven aan deze onderzoeksplicht en wat hierop dan de vervolgstappen zijn die de gemeenten hebben genomen. Dit onderwerp staat ook op de agenda van het jaarlijkse COBc congres dat zal worden gehouden op 10 november in het prachtige Forum in Groningen. Een prachtige gelegenheid om het Forum te bezoeken.

Bekijk ook Bouwkwaliteit in de Praktijk nummer 6 met artikelen over de nieuwe eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie waar al eerder in deze nieuwsbrief aan is gerefereerd, en een artikel over het eerste dorp (Nagele in de Noordoostpolder) dat al snel geheel aardgasvrij wil worden.

In het rubriekje 'van alles wat' Ook weer wat nieuws over de voorstellen ter verbetering van het VTH stelsel, en een artikel waarin wordt gepleit om geen materialenpaspoort maar een gebouwenpaspoort in te voeren. Verder nog de woonstandaard 2.0 van Aedes die beschrijft dat conceptuele aanpak enorm helpt bij het versnellen van de woningbouwopgave, en een Kamerbrief waarin de Tweede Kamer is geïnformeerd over de stand van zaken informatieplicht, energiebesparingsplicht en de extra capaciteit voor toezicht en handhaving en een artikel over de inzet die nodig is om de brandveiligheid bij ouderen te verbeteren

Tot slot een onderwerp dat ook centraal staat tijdens het jaarcongres. Het tekort aan personeel! Veel gemeenten hebben vacatures. Zo ook de gemeente Drimmelen die een toezichthouder bouw en brandveiligheid zoekt, de gemeente Eindhoven die twee casemanagers Wabo vergunningen zoekt en de gemeente Heemstede die een inspecteur Bouw - en Woningtoezicht te kort komt. De gemeente Deventer die een constructeur mist en de gemeente Alkmaar die een mooie plek heeft voor een coördinator vergunningen, toezicht en handhaving. Heeft u overigens een idee om het personeelstekort op te lossen, en of om meer mensen aan ons vakgebied te binden. Schrijf je dan in voor het jaarcongres, en praat hier over mee. Het kan nog net!

Ik wens u weer veel leesplezier.

Wico Ankersmit
directeur Vereniging BWT Nederland

NIEUWS
28-09-21 Nieuwe versie bruidsschat: release notes
28-09-21 Nieuwe versie bruidsschat: laadvolgorde
27-09-21 Aanbiedingsbrief bij ontwerp-Besluit wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving
24-09-21 Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen
23-09-21 Antwoorden op Kamervragen over openbaar making besluitvormende stukken Omgevingswet en het DSO-LV
23-09-21 Nieuwsbrief Implementatie 22 september 2021
21-09-21 Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 6 2021
20-09-21 Vragenlijst inventarisatie breedplaatvloeren
20-09-21 Kamerbrief bij rapporten over verbetering vthv stelsel
20-09-21 Veelgestelde vragen over Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
17-09-21 Geen materialenpaspoort maar een gebouwenpaspoort?
16-09-21 Kwaliteitsborging bij verbouw en renovatie
16-09-21 Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving
14-09-21 Webcollege basiskennis Wkb voor gemeenten
13-09-21 Verbeteren brandveiligheid bij ouderen
13-09-21 Conceptuele aanpak helpt bij versnellen woningbouw
13-09-21 Kamerbrief Informatie- en energiebesparingsplicht ministerie Economische Zaken en Klimaat
13-09-21 Antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet
13-09-21 Nieuwsbrief 13 september 2021
AGENDA
Hieronder vindt u het aanbod trainingen en bijeenkomsten voor de komende weken:
01-10-21 BIM Loket D-Day online: “Urgentie en actie!”
02-10-21 Conferentie: Zetje van Culemborg, de lessen na 21 jaar eco-wijk EVA-Lanxmeer
06-10-21 Wkb-lunch “Kleine bouwwerken”
07-10-21 Jaarcongres VBWTN 7 Oktober te Ermelo
12-10-21 Webinar BRIStoets
13-10-21 Bijeenkomst Platform Monumententoezicht ‘een goede restauratie, hoe dan?’ - 13 oktober 2021
14-10-21 Dag van de Omgevingswet 2021
02-11-21 Brandveiligheid gevels
12-11-21 Congres inwerkingtreding Omgevingswet
08-12-21 BBN trainingen ‘Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2021’
DOSSIERS
Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid
Handreiking Brandveiligheid ouderen
Sloop en Asbestinformatie
Toolbox asbestdaken
Constructieve veiligheid
Bouwbesluit 2012
iTP integraal toezichtsprotocol
BRIStoets
Kwaliteitsborging voor de bouw
Omgevingswet
Wet VTH en kwaliteitscriteria 2.2
Milieuprestatie MPG
Transformatie en beheer bestaande gebouwenvoorraad
BWT doelprofiel Libereaux
OPLEIDINGEN
Zie voor cursussen en start opleidingen ook de opleidingspagina op bwtinfo: www.bwtinfo.nl/opleidingen. Hier vindt u actuele cursus-c.q. opleidingsinformatie van:
Berghauser Pont Academy
BME Opleidingen b.v.
BOB Opleiding, Training en Advies
Erforum
Helix Academy
HU – Erfgoedopleidingen
Instituut voor bouwrecht
Nieman Academie
PAO Techniek en Management
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen
DOCUMENTEN
Heeft u beleidsdocumenten of praktische tools? Stuur ze naar info@bwtinfo.nl
12-07-21 Keuzes handhavingsbeleid Wkb
18-05-21 Visualisatie van alle soorten bouwwerken in gevolgklasse 1
13-04-21 Omgevingswet resulteert in ketensamenwerking
BWT info
Wie ontvangt deze nieuwsflits?
Iedereen die zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van BWTinfo ontvangt deze nieuwsflits en verder alle leden van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (voor zover uw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie tel. 0318-438340)
Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen via de e-mail? Afmelden