Logo Vereniging BWT
Kunt u het bericht niet lezen? Bekijk de online versie
.
 
Header Afbeelding
HEADLINES 13-09-2021

Versoepelen

Morgen horen we waarschijnlijk dat er eind September weer een aantal versoepelingen worden doorgevoerd, en dat is een mooi vooruitzicht. Zeker voor het jaarcongres van 7 oktober aanstaande in Ermelo. Het congres kon al doorgaan met een gereduceerde capaciteit en wat extra eisen voor de informatiebeurs, maar nu zijn de vooruitzichten zo dat wij het congres echt als vanouds met u kunnen gaan houden. En om dit te vieren is er zelfs een geweldige muzikale verrassing. Het programma is er één om niet te willen missen aangezien u weer wordt bijgepraat over alle ontwikkelingen die ons vakgebied te wachten staan, maar of daar veel versoepelingen bij zijn is onwaarschijnlijk. Daarnaast hebben we een geweldige spreker in de persoon van oud Formule 1 coureur Robert Doornbos die ons zeker nog even terug zal meenemen naar Zandvoort waar het ook op alle manieren ging om optimale samenwerking. Schrijf u nu snel in! Wij zien er namelijk enorm naar uit u weer te mogen ontmoeten. 

Versoepelen in niet het juiste woord als we het hebben over de enorme opgave die we als samenvattend begrip de 'Energietransitie' noemen. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren zullen er steeds strengere bouwvoorschriften gaan komen. In het geactualiseerde informatieblad energietransitie van het IFV leest u nu ook diverse preventieve maatregelen om risico's te beheersen. Kamerlid Daniël Koerhuis dacht met een aangenomen motie het onderwerp hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie buiten de bouwregelgeving te kunnen houden. Minister Ollongren gaf als antwoord op de aangenomen motie echter aan dat deze niet kan worden uitgevoerd aangezien dit het uitvoeren van Europese wetgeving betreft, en wij als Nederland dit niet kunnen bepalen. Ook krijgen gemeenten vanaf 1 juli 2022, en niet zoals eerder bedoeld op 1 januari 2022, de mogelijkheid om zonnepanelen te verplichten op industriegebouwen waardoor weer een klein stapje kan worden gezet richting de klimaatdoelen. Tot slot over dit onderwerp de Kamerbrief met de stand van zaken informatieplicht, energiebesparingsplicht en extra capaciteit toezicht en handhaving. De Minister roept gemeenten in deze brief op om de informatieplicht nu toch echt te gaan veranderen in toezicht en handhaving, waarbij zij ook aangeeft hier de gemeenten in totaal 10 miljoen euro voor  beschikbaar heeft gesteld. 

Over de Wkb is ook weer het één en ander te melden. Zo is er een Webcollege basiskennis Wkb te bekijken waar Hajé van Egmond en ik een uur alle belangrijke aspecten van de Wkb voor het bevoegd gezag toelichten. Ook zijn de antwoorden op de vragen van de Eerste Kamer gepubliceerd. In deze uitgebreide beantwoording beantwoord Minister Ollongren de vragen van de Senatoren die binnenkort zullen beslissen of zij tevreden zijn met deze antwoorden en instemmen met het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen. 

Binnen het thema Omgevingswet gaat het veel over het DSO. Zo komt er eind september een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet op de oefenomgeving en wordt alle bestaande content verwijderd. In deze nieuwe versie komt ook de laatste versie van de bruidsschat en de behandeldienstinstellingen. Ook zijn er drie vergunningchecks ontwikkeld die horen bij veel voorkomende activiteiten uit de bruidsschat waarvoor regels zijn opgenomen in de VNG Model APV. In de nieuwsbrief Omgevingsloket online van 1 september 2021 is nog meer te lezen over het DSO in ontwikkeling. Ook lezen we dat de Staalkaarten omgevingsplan nu ook beschikbaar zijn in het Omgevingsloket om zo inspiratie op te doen bij het ontwerpen van het Omgevingsplan. Tot slot over dit onderwerp nog de antwoorden op de Kamervragen naar aanleiding van het Bestuurlijk Overleg Omgevingswet met vragen over hoe zeker het is dat het DSO ook echt werkt op 1 juli 2022 en of gemeenten op die datum echt gereed zijn om de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in te voeren. Lees verder nog de maandelijkse update "Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet" van augustus 2021. 

Het grote personeelstekort binnen VTH is een belangrijk onderwerp tijdens het jaarcongres. Steeds vaker lezen we dan ook in landelijke dagbladen dat gemeenten veel moeite hebben om vergunningen op tijd te verlenen. In deze artikelen een voorbeeld uit Den Haag en een mooi artikel uit het Algemeen Dagblad over een boomkweker uit Boskoop die wel binnen vijf weken zijn vergunning voor een nieuwe kas binnen kreeg. De adviezen over verbetering van het VTH-stelsel waarbij nog meer wordt ingezet op het aanpassen van de vorm van omgevingsdiensten waardoor deze meer op afstand komen te staan van het lokale bevoegde gezag kunnen op weinig steun rekenen van de VNG.

De Rijksoverheid heeft een afwegingskader 'Wonen in een recreatiewoning' laten ontwikkelen die gemeenten moet helpen bij het bepalen in welke gevallen recreatiewoningen permanent gaan mogen worden bewoond, en op 13 oktober aanstaande is er weer een bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht met als thema 'Een goede restauratie, hoe dan?'.  

Als afsluiter van deze nieuwsbrief plaats ik graag het programma van het jaarcongres, wellicht dat u dan helemaal overtuigd bent naar Ermelo te komen. En uiteraard houden wij daar alle geldende corona-regels in acht. 

Congresprogramma BWT congres 2021

"Samenwerken aan een nog betere kwaliteit"

 

vanaf 09:00 uur Registratie deelnemers, ontvangst, informatiemarkt 

  10:00 uur Opening door onze dagvoorzitter

  10:10 uur Samenwerking in een veranderende omgeving door Else Poortvliet Voorzitter van de Vereniging BWT Nederland.

  10:30 uur Bouwtechnische regels onder de Omgevingswet.
Johan van der Graaf over de mogelijkheden om met het Omgevingsplan te werken aan een betere bouwkwaliteit.

  11:00 uur Koffiepauze en Informatiemarkt

  11:30 uur Esther van Kooten Niekerk en Hajé van Egmond , over de samenwerking tussen kwaliteitsborgers en het bevoegd gezag tijdens de proefprojecten en na invoering van het stelsel, en over de laatste stand van zaken richting inwerkingtreding Wkb.

  11:50 uur Robert Doornbos, Voormalig Formule 1 coureur en commentator bij Ziggo Sport neemt ons mee tussen de relatie  van de autosport en de Omgevingswet waar topprestaties alleen kunnen worden gehaald bij optimale samenwerking onder de juiste omstandigheden.12:30 uur Lunchpauze en Informatiemarkt
  13:30 uur WORKSHOPS 1e ronde 
14:30 uur Theepauze en Informatiemarkt
  15:00 uur WORKSHOPS 2e ronde 
  16:00 uur Informele afsluiting van het congres op de informatiemarkt door Wico Ankersmit
16:05 uur Naborrelen en netwerken

De Workshops 2021    

U kunt een workshop kiezen uit blok 1 en een workshop uit blok 2. Per workshop geldt in verband met de beschikbare zaalgrootte een maximaal aantal inschrijvingen.

  Blok 1 van 13:30 uur tot 14:30 uur  
W1.1 Algemene Ledenvergadering 2021 met tevens een discussie over het werven van personeel bij deze krapte op de arbeidsmarkt

Tijdens de Algemene ledenvergadering wordt aan de leden verantwoording afgelegd over het vorige verenigingsjaar zowel financiëel als ook op uitgevoerde werkzaamheden en projecten en wordt het jaarplan gepresenteerd. De aanwezige leden wordt ook gevraagd in te stemmen met het gevoerde bestuur. Na het formele ALV gedeelte wil het bestuur van de vereniging met u in gesprek over de uitdagingen die wij hebben met betrekking tot krapte op de arbeidsmarkt en willen wij graag met u nadenken hoe wij als vereniging kunnen ondersteunen bij het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten
Plantoetsers *** Toezichthouders *** Juristen/beleid. *** Constructeurs *** RO/planologie *** Managers *****
W1.2 Het toetsen van Omgevingsplanactiviteiten in de Omgevingswet toegelicht

Hoe ga je als BWT professional met het omgevingsplan aan de slag? In deze workshop gaat Jos Dolstra van Arena Consulting en de VVM in op de rol van bouwen binnen het Omgevingsplan. Vragen die aan de orde komen zijn onder andere: Wat is het omgevingsplan? Hoe kan je je als bouwprofessional voorbereiden op het omgevingsplan? Welke omgevingsplanactiviteiten kom je tegen? En op welke manier ga je als toetser of toezichthouder straks met het omgevingsplan aan de slag.
Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***
W1.3 De kracht van een netwerk: Wie wordt de slimste BWT-er van Nederland? 

Ben jij de slimste BWT-er van Nederland? Kun jij jouw collega’s het beste helpen? Welke BWT-er draagt de meeste en beste oplossingen aan van collega’s?

We doen in deze workshop een spel met “real-life” vraagstukken (door collega’s ingebracht), waarbij we kijken wie het snelste en beste antwoord kan vinden op deze problemen. Wil jij laten zien hoeveel jij weet en welke bijdrage jij kan leveren, doe dan vooral mee! Of heb jij een vraag en wil je hulp van collega’s? Meld je dan ook aan voor deze workshop en stel je vraag!

Met dit spel laten we zien wat de KRACHT is van SAMENWERKEN. We laten zien hoe sterk een netwerk van collega’s is. Vorig jaar is de BWT-app gelanceerd. Er zijn al 100 collega’s die de BWT-app op hun telefoon hebben staan. Maar we merken ook dat er nog een drempel is om vragen te delen of om te reageren op vragen die gesteld worden. Maar de KRACHT van SAMENWERKEN zit ‘m voor in het DOEN. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Hoe krijgen we de BWT-app naar het volgende niveau? Doe jij mee
Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***
W1.4 Wkb: Ervaringen uit diverse proefprojecten in relatie tot het werk van het bevoegd gezag.

Hajé van Egmond verzorgd deze workshop waar ervaringen en resultaten in relatie tot uw werk worden gedeeld, en gaat in op de in lokaal beleid te maken keuzes over lokale omstandigheden en de rolinvulling. Ook kunt u tijdens deze workshop ervaringen delen van proefprojecten die bij u in uw gemeente in uitvoering zijn.
Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***
W1.5 De brandveiligheidsrisico’s van verduurzaming in nieuwbouw en bestaande bouw

De verduurzaming in de bouw brengt ook risico’s met zich mee. Steeds meer bouwen in hout, zonnepanelen, oplaadpunten en andere installaties verhogen de kans op brand of hebben invloed op de brandvoortplanting. Hoe je deze risico’s kunt herkennen en beperken zal Maaike van Bussel in deze workshop met u delen.
Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***
W1.6 Actualiteiten Bouwbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving in één uur.

In deze praktische workshop wordt u door Marjolein Berghuis en Joost Pothuis in vogelvlucht meegenomen in alle wijzigingen die het Bbl ten opzichte van het Bouwbesluit kent. Ook wordt ingegaan op actuele wijzigingen in het Bouwbesluit per 1 juli 2021 en de gewijzigde indeling van het Bbl. Daarnaast krijgt u tips en trucs om straks  efficiënt met het Bbl te kunnen werken.
Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***
W1.7 Wkb in de praktijk: de werking van kwaliteitsborging toegelicht door Woningborg en PlanGarant

In deze workshop laten deze instrumentaanbieder en kwaliteitsborger u zien hoe zij werken in de praktijk vanaf het identificeren van risico’s, het opstellen van de risicobeoordeling, het borgingsplan, de uitvoeringsfase en de verklaring met het dossier bevoegd gezag.
Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***
W1.8 Hoe werkt dat Eigenlijk?

In deze workshop wordt uitleg en toepassing gegeven van nieuwe technologie in ons vakgebied. De deelnemers kunnen zelf live ervaren hoe het is om met deze nieuwe technologie te werken die al bij een aantal gemeenten in de praktijk wordt toegepast.
Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***
W1.9 BRIStoets en BRISwarenhuis worden in een nieuw jasje gestoken. Kijk en beleef hoe dit wordt en werkt!

Een workshop over de nieuwe ontwikkelingen van BRIStoets en BRISwarenhuis. Een belangrijke verandering van BRIStoets is de snelheid van het programma. Wil jij ook tijdbesparend en makkelijker werken dan voorheen? Kom naar de workshop om geïnformeerd te worden over de laatste functionaliteiten van beide applicaties. Een mooie gelegenheid om direct antwoord te krijgen op al je vragen.
Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***
     

Tussen het eerste blok en het tweede blok is een koffiepauze in de Plaza waar u tevens nog een bezoek kunt brengen aan de informatiemarkt.

   Blok 2 van 15:00 uur tot 16:00 uur

 
 
W2.1 Rondetafel discussie management: Hoe maken wij ons vakgebied aantrekkelijker voor schoolverlaters en instromers

Wat heeft het BWT/VTH schoolverlaters of instromers te bieden? Een kast met dossiers, een stapel te toetsen plannen, of is ons vakgebied veelzijdiger dan we soms denken, maar weten we dit onvoldoende te verkopen. In deze sessie onder leiding van Senze wil het bestuur van de vereniging samen met u kijken naar het vakgebied richting een mooie toekomst, met een andere manier van educatie, modernere middelen om mee te werken, en vooral het bieden van uitdagingen voor de medewerkers.
Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***
W2.2 Bouw- en Sloopveiligheid in het Omgevingsplan en Bbl.

Met de komst van de Ow en de Wkb is de aanbeveling van de Onderzoekraad voor de Veiligheid overgenomen  om het veiligheid bewustzijn in de gehele bouw keten te versterken. Met de introductie van een coördinator omgevingsveiligheid in bouwregelgeving en het verplicht aanleveren van een risico matrix bij de aanvraag van de melding/vergunning is dit nu in het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl) geregeld. In deze workshop worden deze onderwerpen nader verduidelijkt en tevens laten we zien wat dit voor uw vergunning behandel proces gaat betekenen. De workshop wordt gegeven door Vincent Hilhorst, initiator van de Landelijke Richtlijn Bouw en Sloopveiligheid en werkzaam bij de gemeente Den Haag.
Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***
W2.3 Wkb in de praktijk: de werking van kwaliteitsborging toegelicht door Kik-Komo en de Borgermeester

In deze workshop laten deze instrumentaanbieder en kwaliteitsborger u zien hoe zij werken in de praktijk vanaf het identificeren van risico’s, het opstellen van de risicobeoordeling, het borgingsplan, de uitvoeringsfase en de verklaring met het dossier bevoegd gezag.
Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***
W2.4 De kwetsbaarheid van VTH: ondermijning en integriteit

Werkgeluk, vertrouwen, goede resultaten en samenwerking vallen of staan bij een veilige werkomgeving. Maar wat als dat nu eens niet goed gaat? Als het gedrag van collega’s, managers of externe partijen niet past bij de normen en waarden in jouw organisatie? Grensoverschrijdend gedrag, vriendjespolitiek of misschien zelfs (seksuele) intimidatie. Deze workshop over integriteit wordt verzorgd door www.leventbedrijfsrecherche.nl 
Plantoetsers ** Toezichthouders *** Juristen/beleid **** Constructeurs ** RO/planologie **  Managers ****
W2.5 Wkb: De rol van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw

In deze workshop wordt toegelicht wat de rol en taken zijn van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw van het toelaten van instrumenten en de eisen die worden gesteld aan de inrichting en het proces van kwaliteitsborging. Tevens is er de gelegenheid voor het stellen van vragen..
Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***
W2.6 Constructieve veiligheid vraagt continue uw aandacht (KPCV) met o.a. de APK voor gebouwen, Online tools en de toename van circulair bouwen.

Hoe kun je constructieve veiligheid goed borgen in een context die steeds complexer wordt?  In deze workshop met diverse sprekers krijgt u inzicht in de rol van het kennisportaal constructieve veiligheid die met hun tool alle fasen van het bouwproces borgt. In de workshop komen een algemene toelichting en uitleg van de laatste updates aan de orde. Daarnaast wordt ook ingegaan op de aankomende APK voor publieksgebouwen en de constructieve risico’s bij circulair bouwen en tijdelijke constructies.

 
Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***
W2.7 Ervaringen met het implementeren van een nieuw VTH systeem en het aansluiten in het DSO (lessons learned)

Iedere gemeente staat met de Omgevingswet voor de deur voor de uitdaging de ict goed aan te sluiten en in te richting om na inwerkingtreding van de Omgevingswet vergunningverlening goed te kunnen voortzetten met een VTH applicatie die goed werkt. Ewald te Koppele neemt u mee in de ervaringen die hier al mee zijn opgedaan en geeft u een inkijk in de al geleerde lessen tot nu toe.
Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***
W2.8 Toezicht houden op de Essentiële controlepunten brandveiligheid gevels

Heeft u de controle brandveiligheid van de gevels in uw gemeente al afgerond? In deze workshop wordt op een praktische wijze ingegaan op het goed kunnen controleren van de brandveiligheid van gevels aan de hand van de risicotool en de essentiële bouwkundige controlepunten zodat invulling kan worden gegeven aan de opdracht van het ministerie van BZK.
Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***
W2.9 Leuker kunnen we het wel maken!

Is blended learning 1 van de oplossingen voor het actueel houden van onze vakkennis en is deze manier van leren ook de oplossing voor het aantrekken van nieuwe collega’s. In deze workshop wordt getoond wat blended learning is, en hoe dit kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het vakgebied.
Plantoetsers **** Toezichthouders *** Juristen/beleid *** Constructeurs ** RO/planologie **** Managers ***

Om u te helpen bij het kiezen voor de workshop die het meest geschikt is voor  u, is achter de workshops met het aantal sterren aangegeven voor welke doelgroep de betreffende workshop het meest interessant is. Wijzigingen voorbehouden. Op de website vindt u het meest recente programma!

Uw deelname zal worden geregistreerd via een presentielijst. Deze lijst zal op locatie klaar liggen voor paraaf van aanwezigheid. De lijst zal  worden verspreid aan de andere deelnemers.
Bij deelname gaat u akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor website, magazines, social media en dergelijke. Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u dit expliciet aan te geven op het aanmeldformulier.

Het congres is gratis toegankelijk voor leden van de vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland. Voor het aantal leden per gemeentelijk, GOL of geassocieerd lid geldt vanaf dit jaar: tot en met 60.000 inwoners 2 deelnemers, vanaf 60.000 tot 125.000 inwoners 3 deelnemers, vanaf 125.000 tot 250.000 inwoners 4 deelnemers, en vanaf 250.000 inwoners 5 deelnemers gratis.

Deelnemers boven het hierboven genoemde aantal leden of deelnemers die geen lid zijn van de VBWTN betalen € 150,-.

Let op! Voor het kunnen toelaten van zo veel als mogelijk deelnemers zullen wij bij toegang een test- herstel of vaccinatiebewijs via de Coronacheck app vragen.

Schrijf u nu in voor het jaarcongres!

Wico Ankersmit
directeur Vereniging BWT Nederland

NIEUWS
10-09-21 Definitief: schone oefenomgeving en vernieuwde bruidsschat
10-09-21 Wonen toestaan in recreatiewoningen: hoe bepaal je dat als gemeente?
10-09-21 Beantwoording Kamervragen inzake de uitkomsten Bestuurlijk Overleg Omgevingswet
09-09-21 Webcollege basiskennis Wkb
07-09-21 Antwoorden op Kamervragen over ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen
07-09-21 Gemeenten krijgen pas vanaf 1 juli 2022 kans om zonnepanelen te verplichten op industriegebouwen
07-09-21 Kamerbrief met stand van zaken informatieplicht, energiebesparingsplicht en extra capaciteit toezicht en handhaving
06-09-21 Adviezen VTH-stelsel bieden geen verbetering
02-09-21 Bijeenkomst Platform Monumententoezicht ‘een goede restauratie, hoe dan?’ - 13 oktober 2021
02-09-21 Drie vergunningchecks gebaseerd op de VNG Model APV
02-09-21 Staalkaarten omgevingsplan beschikbaar in Omgevingsloket
02-09-21 Verwacht: schone oefenomgeving en vernieuwde bruidsschat
02-09-21 Mailing Omgevingsloket online 1 september 2021
31-08-21 Update Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet - augustus 2021
29-08-21 De inschrijving voor het jaarcongres van VBWTN 2021 is geopend.
27-08-21 Brand in Rotterdams verpleeghuis onderzocht
27-08-21 Kamerbrief over motie Koerhuis ontwerpbesluit minimumwaarde hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie
26-08-21 Informatieblad energietransitie: nu met preventieve maatregelen
26-08-21 'Meer goede ambtenaren nodig om bouwplannen uit het slop te trekken'
AGENDA
Hieronder vindt u het aanbod trainingen en bijeenkomsten voor de komende weken:
14-09-21 Drieluik Verduurzaming van Erfgoed
15-09-21 Introductie juridische aspecten van ontwerpen en bouwen met BIM voor niet-juristen
20-09-21 Duurzaamheid III: Erfgoed in de energietransitie
02-10-21 Conferentie: Zetje van Culemborg, de lessen na 21 jaar eco-wijk EVA-Lanxmeer
06-10-21 Wkb-lunch “Kleine bouwwerken”
07-10-21 Jaarcongres VBWTN 7 Oktober te Ermelo
12-10-21 Webinar BRIStoets
13-10-21 Bijeenkomst Platform Monumententoezicht ‘een goede restauratie, hoe dan?’ - 13 oktober 2021
14-10-21 Dag van de Omgevingswet 2021
02-11-21 Brandveiligheid gevels
DOSSIERS
Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid
Handreiking Brandveiligheid ouderen
Sloop en Asbestinformatie
Toolbox asbestdaken
Constructieve veiligheid
Bouwbesluit 2012
iTP integraal toezichtsprotocol
BRIStoets
Kwaliteitsborging voor de bouw
Omgevingswet
Wet VTH en kwaliteitscriteria 2.2
Milieuprestatie MPG
Transformatie en beheer bestaande gebouwenvoorraad
BWT doelprofiel Libereaux
OPLEIDINGEN
Zie voor cursussen en start opleidingen ook de opleidingspagina op bwtinfo: www.bwtinfo.nl/opleidingen. Hier vindt u actuele cursus-c.q. opleidingsinformatie van:
Berghauser Pont Academy
BME Opleidingen b.v.
BOB Opleiding, Training en Advies
Erforum
Helix Academy
HU – Erfgoedopleidingen
Instituut voor bouwrecht
Nieman Academie
PAO Techniek en Management
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen
DOCUMENTEN
Heeft u beleidsdocumenten of praktische tools? Stuur ze naar info@bwtinfo.nl
12-07-21 Keuzes handhavingsbeleid Wkb
18-05-21 Visualisatie van alle soorten bouwwerken in gevolgklasse 1
13-04-21 Omgevingswet resulteert in ketensamenwerking
BWT info
Wie ontvangt deze nieuwsflits?
Iedereen die zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van BWTinfo ontvangt deze nieuwsflits en verder alle leden van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (voor zover uw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie tel. 0318-438340)
Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen via de e-mail? Afmelden