Logo Vereniging BWT
Kunt u het bericht niet lezen? Bekijk de online versie
.
 
Header Afbeelding
HEADLINES 15-03-2023
It giet oan!

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet en de Wkb dan echt in werking! Naast een positief gevoel over eindelijk een duidelijke datum waar wij naar toe kunnen werken, is in spreekwoordelijke zin het ijs echter nog niet overal betrouwbaar. Er liggen nog een aantal plekken open, en om niet op te veel plekken te hoeven klunen moeten al de IJsmeesters (lees iedereen die met de implementatie van de Omgevingswet is belast) in heel Nederland de komende 9 maanden nog keihard aan het werk om straks niet door het ijs te zakken. It giet oan! Heel veel succes aan iedereen die nu echt met een harde deadline verder aan de slag moet!

Het debat voorafgaande aan de stemming van gisteren werd op dinsdag 7 maart gehouden, en dat was een hele lange zit. Van 09:00 uur tot 23:30 uur werd er gesproken over eigenlijk maar één vraag: Is het verantwoord om de Omgevingswet op 1 januari aanstaande in werking te laten treden? In het uitgebreide verslag  lees je echter dat het natuurlijk om veel meer ging dan die éne vraag. Een samenvatting van het verslag met de ingediende moties vind je hier. Eigenlijk werd de wetsbehandeling nog eens dunnetjes overgedaan. En ook niet zo vreemd, aangezien er sinds de wet door de Eerste Kamer is aangenomen alweer heel veel is gewijzigd. Voorafgaand aan het debat van 7 maart ontving de Eerste Kamer nog antwoorden op diverse Kamervragen. In een antwoordbrief van maar liefst 74 pagina’s heeft de minister de Senatoren goed opgewarmd voor het debat dat dan ook een lange zit werd.

Omgevingswet

Maar nu het toch echt 1 januari wordt, dan moet er echt gas worden gegeven. 9 maanden zijn namelijk voorbij voor je het weet. De VNG waarschuwt gemeenten al of hun huidige bestemmingsplannen wel op de juiste wijze zichtbaar komen in het Omgevingsloket? Om dat goed voor elkaar te krijgen moeten namelijk de vigerende bestemmingsplannen qua dossierstatus in Ruimtelijkeplannen.nl wel op orde zijn.

De wettelijke stikstofdoelstellingen worden versneld gerealiseerd binnen een wijziging van de Omgevingswet die tot 23 maart a.s. ter consultatie ligt. De NEPROM heeft hierbij wel zorgen over de relatie tussen deze nieuwe regels en de gezamenlijke woningbouwambitie van minister Hugo de Jonge.

Meer nieuws over de Omgevingswet vindt u in de nieuwsbrief implementatie van 21 februari en van 28 februari jongstleden.

Bouwtechniek

Op 1 april aanstaande treedt er een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking, die wellicht op het eerste oog niet heel veel impact heeft. Toch moeten gemeenten er rekening mee houden dat dit toch wel enige impact zal hebben. De gasketelwet, zoals deze in de volksmond wordt genoemd, heeft 2 onderdelen waar de gemeente mee te maken krijgt. Enerzijds moet een installateur bij werkzaamheden waarbij hij een CO-waarde meet van meer dan 20ppm dit melden aan de gemeente. En anderzijds kan de gemeente worden gevraagd te handhaven tegen een installateur die niet is gecertificeerd. Het doel van deze wetgeving is het aantal koolmonoxidevergiftigingen te beperken. Over dit onderwerp heeft de Vereniging BWT Nederland in samenwerking met het ministerie van BZK een dossierpagina gemaakt waarin een handelingskader is opgenomen voor het bevoegd gezag.

Verder weg in de tijd veranderen ook de daglichteisen in de bouwregelgeving. Om deze wijzigingen al bij nieuwe ontwerpen van gebouwen te kunnen meenemen heeft Wesley van den Hoeven van Nieman 6 aandachtspunten op een rij gezet. Goed dus om in het vooroverleg van een groot project hier al aandacht aan te schenken richting architect of ontwerpende partij. Ook DGMR heeft over de nieuwe daglichtfactor een whitepaper geschreven die aangeeft waar rekening mee moet worden gehouden bij een huidig schetsontwerp.

Een overzicht van alle aankomende wijzigingen in de bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012 en Bbl) vindt u in dit duidelijke overzicht dat is opgesteld door Nieman.
In dit overzicht zijn ook de wijzigingen brandveiligheid opgenomen. Het verbond van verzekeraars vindt deze wijzigingen onvoldoende en pleit voor nog zwaardere brandveiligheidseisen. Het NIPV heeft daarnaast een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke invloed op brandveiligheid van gebouwen door de toename van duurzame bouwmaterialen en toepassingen zoals biobased, klimaat adaptief en natuur inclusief bouwen maar ook op meer demontabel, remontabel en modulair bouwen.

De milieuprestatie haalde ook de afgelopen weken het landelijke nieuws. Zo bleek namelijk de milieubelasting van een warmtepomp veel hoger uit te vallen  dan aanvankelijk werd aangenomen. Grappig, maar ook wel kwalijk was wel om te constateren dat in de landelijke media de milieuprestatie gretig verward werd, met de energieprestatie. Ander nieuws over de Milieuprestatie is dat de NMD met de publicatie van het rapport “Milieu-energieprestatie gebouwen, opname operationeel energieverbruik in MPG” een belangrijke stap heeft gezet voor een meetbaar doelbereik voor reductie van CO2-emissies in de bouw.

Op het gebied van gelijkwaardigheid heeft het ATGB (Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften) een advies uitgebracht met als titel ‘enkele vluchtroute over galerij door portiektrappenhuis’. Het is zeker aan te bevelen om met regelmaat te kijken op de website van het ATGB. Hier worden alle adviezen over gelijkwaardigheden gepubliceerd en toegelicht.

Organisatie

Allereerst uw aandacht voor de nieuwste Bouwkwaliteit in de praktijk, met dit keer het thema verduurzaming van monumenten met daarin zeer interessante artikelen. En ook uw aandacht voor de veranderingen in het basistakenpakket na invoering van de Omgevingswet.

Er komen weer een aantal heel mooie bijeenkomsten aan. Zo is er op 10 mei het landelijke toezichthouders- en handhaverscongres in Tilburg waarvan het programma bijna rond is. Op 1 juni vindt het managementsymposium van de Vereniging BWT Nederland plaats in combinatie met het Provero-congres. Houdt hiervoor www.bwtinfo.nl goed in de gaten! Nog heel ver weg, maar om ook alvast in de agenda te zetten vindt op 5 oktober de dag van de Omgevingswet van de VVM weer plaats en op 12 oktober ons grote VBWTN jaarcongres. 

Ik sluit ook weer af met een verwijzing naar onze vacaturepagina, en natuurlijk de opleidingenpagina met daarin een breed aanbod aan Omgevingswet en Wkb gerelateerde opleidingen.

Ik wens u veel leesplezier en veel succes in de komende 9 maanden.

Wico Ankersmit
directeur Vereniging BWT Nederland
NIEUWS
14-03-23 It giet oan!
13-03-23 Wat verandert er in het basistakenpakket?
13-03-23 Duurzaam bouwen en brandveiligheid
13-03-23 Inwerkingtreding Omgevingswet: debat samengevat
10-03-23 Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 2 2023
10-03-23 Consultatie: Rapport “Milieu-energieprestatie Gebouwen, opname operationeel energieverbruik in MPG”
10-03-23 Wat is het effect van de nieuwe daglichtfactor op het schetsontwerp?
09-03-23 Zijn uw bestemmingsplannen zichtbaar in het Omgevingsloket?
07-03-23 ATGB-advies over enkele vluchtroute over galerij door portiektrappenhuis
03-03-23 WIJZIGINGEN BOUWBESLUIT 2012 EN BBL IN 2023 EN 2024
02-03-23 AANDACHTSPUNTEN VOOR EEN SOEPELE OVERGANG NAAR NIEUWE DAGLICHTEISEN
02-03-23 Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet
28-02-23 Stikstof daalt neer
24-02-23 Nieuwe wetgeving per 1 april beperkt aantal koolmonoxidevergiftigingen
24-02-23 Verzekeraars: zwaardere brandwerendheidseisen in Bbl
21-02-23 Milieubelasting warmtepomp valt hoger uit
20-02-23 Nieuwsbrief 20 februari 2023
AGENDA
Hieronder vindt u het aanbod trainingen en bijeenkomsten voor de komende weken:
16-03-23 HOUT IN DE GWW SECTOR
16-03-23 Seminar: Brandveiligheid van kwetsbare personen
20-03-23 Tiny Houses realiseren binnen gemeenten
20-03-23 Praktijkmiddag: Tiny Houses realiseren binnen gemeenten
22-03-23 BBN trainingen ‘Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2023
23-03-23 Themabijeenkomst “Omgevingsvisie in het DSO”
28-03-23 Jaarcongres Relevant 2023: Veilige en gezonde energietransitie
28-03-23 Online Studiemiddag Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet
09-05-23 Drieluik vergunningverlening I
10-05-23 2e BWT/VTH Toezichthouders en Handhaverscongres op 10 mei in Tilburg
DOSSIERS
Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid
Handreiking Brandveiligheid ouderen
Sloop en Asbestinformatie
Toolbox asbestdaken
Constructieve veiligheid
Bouwbesluit 2012 / BBL
Toezichtprotocol Bouwactiviteit
BRIStoets
Kwaliteitsborging voor de bouw
Omgevingswet
Collectief Traineeship BWT/VTH
Milieuprestatie MPG
BWT doelprofiel Libereaux
Handelingskader CO en de gecertificeerde installateur
OPLEIDINGEN
Zie voor cursussen en start opleidingen ook de opleidingspagina op bwtinfo: www.bwtinfo.nl/opleidingen. Hier vindt u actuele cursus-c.q. opleidingsinformatie van:
Berghauser Pont Academy
BME Opleidingen b.v.
BOB Opleiding, Training en Advies
Envire
Helix Academy
HU – Erfgoedopleidingen
Instituut voor Bouwrecht
Nieman Academie
PAO Techniek en Management
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen
DOCUMENTEN
Heeft u beleidsdocumenten of praktische tools? Stuur ze naar info@bwtinfo.nl
09-03-23 Handreiking meldingen koolmonoxide door installateurs aan gemeenten
20-10-22 Plan van Aanpak Controle Structurele verlijming van gevels
12-09-22 Handreiking tiny houses
BWT info
Wie ontvangt deze nieuwsflits?
Iedereen die zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van BWTinfo ontvangt deze nieuwsflits en verder alle leden van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (voor zover uw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie tel. 0318-438340)
Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen via de e-mail? Afmelden