Logo Vereniging BWT
Kunt u het bericht niet lezen? Bekijk de online versie
.
 
Header Afbeelding
HEADLINES 26-04-2021

Een prachtig resultaat

We beginnen deze nieuwsbrief met de lancering van een prachtig, door het IFV en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht, ontwikkelde handreiking 'Bouwtechnische regels onder de Omgevingswet'. Met deze handreiking kunnen gemeenten en veiligheidsregio's samen aan de slag om effectiever invulling te geven aan technische onderwerpen zoals brandveiligheid en bruikbaarheid. Als vereniging zijn we dan ook erg trots op dit prachtige resultaat. Over brandveiligheid is er verder nog de uitnodiging voor het webinar op 17 juni 'Bouwen met hout: bewust omgaan met brandveiligheid' die wordt georganiseerd door NEN en BBN. 

De Eerste Kamer heeft naar aanleiding van het rondetafelgesprek op 22 februari nog een aantal vragen over de invoering van de Wkb gesteld aan minister Ollongren. Eén van de punten is dat het nog steeds niet echt storm loopt met de proefprojecten. Vanuit de markt komen signalen dat gemeenten niet open staan voor proefprojecten en vanuit diverse gemeenten horen wij dat er juist veel wordt gedaan om proefprojecten te vinden, maar dat aanvragers hier niet voor te porren zijn. Graag zouden wij als VBWTN van u horen waar u tegenaan loopt bij het vinden van proefprojecten. Het zou fijn zijn als u dit aan ons wilt mailen via info@bwtinfo.nl. Wij horen dit graag zowel vanuit gemeenten als ook vanuit de aanvragers. Om dit goed te onderzoeken zullen wij hiervoor binnenkort ook een enquête uitvoeren richting onze leden. De gemeente Zaanstad heeft in ieder geval al via een mooi artikel toegelicht waar zij tegen aan lopen, en dat het hard werken is om voldoende proefprojecten te vinden. Om iedereen van voldoende informatie te voorzien zin er inmiddels twee Wkb-lunch webinars geweest die u ook nog kunt terugkijken. De volgende Wkb-lunch gaat op donderdag 29 april over de rol van de architect binnen de Wkb. Meld je dan ook snel aan om donderdag van 12:00 tot 13:00 uur tijdens uw lunch te luisteren en te kijken naar dit zeer informatieve uurtje Wkb. 

Ook over de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 blijft er nog voldoende te discussiëren. Minister Ollongren heeft de beide Kamers opnieuw een voortgangsbrief gestuurd, waarin zij laat zien dat 1 januari 2022 nog steeds goed haalbaar is. In een onlangs gehouden bestuurlijk overleg met de VNG, IPO en Unie van Waterschappen is nog wel aangegeven dat er nog voldoende zorgen zijn als dit ook echt gaat gebeuren. Dit was ook te lezen en te horen in en op de landelijke media. Ook komen er nog steeds nieuwe hulpmiddelen beschikbaar die gemeenten helpen met het implementeren van de wet. Eén van deze hulpmiddelen is de Digitalisering staalkaart 'Integratie verordeningen in het omgevingsplan deel 1' die laat zien hoe lokale activiteiten zoals kap, inrit en parkeren digitaal geografisch kunnen worden ontsloten via regels op de kaart. Dit is overigens geen eenvoudige materie. De gemeente Leiden is ook al bezig met haar verordeningen die een plek moeten krijgen in het Omgevingsplan. Zij gaat ook tekstueel met deze verordeningen aan de slag zodat deze meer in een begrijpelijke taal en positief geformuleerd worden opgesteld, en dus via het DSO beter te lezen en te begrijpen moeten zijn voor haar burgers. Wat ook te maken heeft met taal, is de UOI-code. Dit is dan wel een digitale taal en staat voor Unieke Object Identificatie, die de standaard moet gaan worden voor de bouw- en geo-sector. Het doel is onder andere om straks informatie uit het Omgevingsplan zo in een BIM model te kunnen inladen zodat de regels die gelden op die plek direct meedoen in het ontwerp van het object op die plek. De informatiesessie is al geweest, maar in dit artikel vindt je wel veel informatie.

De Federatie Grote Monumentengemeenten heeft een mooi document opgesteld die laat zien welke gevolgen de Omgevingswet heeft voor monumenten. In dit document vindt je een opsomming van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van cultureel erfgoed en monumenten. Verder is er nog de nieuwe 'release notes' Bruidsschat als handreiking die laat zien welke wijzigingen er zijn ten opzichte van de vorige versie van de bruidsschat en de Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie april 2021. In de nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet van april leest u nog veel meer informatie die u kan helpen met de weg richting invoering van deze wet. 

Ook uiteraard weer even een link naar de nieuwste versie van ons blad Bouwkwaliteit in de Praktijk nr. 3 van 2021 die bij al onze leden in de bus is gevallen. Een paar artikelen, zoals dit keer 'Bibob en bouw' plaatsen wij ook digitaal, maar mocht u het blad niet zelf in de brievenbus ontvangen, dan is het persoonlijk lid worden van onze vereniging wellicht een overweging. Al voor € 55,- bent u lid, en krijgt u naast het blad Bouwregels in de praktijk (zodra het weer mogelijk is) ook gratis toegang tot de bijeenkomsten van de vereniging. 

Veel aankomende wijzigingen in de bouwregelgeving zullen te maken hebben met de energietransitie en de klimaatdoelstellingen. Zo is ook het besluit hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie hier een voorbeeld van. Dit besluit is momenteel in voorhang. Onze regelgeving wordt helaas ook steeds complexer en vraagt ook steeds meer kennis en specialisatie. Zo is de EPBD (Energy Performance of Building Directive) zeker geen eenvoudige materie. Aan de hand van 4 goed gevulde infographics heeft het RVO de nieuwe regels in de herziene richtlijn toch ook voor 'dummies' een beetje proberen duidelijk te maken. Om meer huizen te kunnen bouwen is er ook meer capaciteit nodig bij gemeenten. In het artikel van Gemeente.nu is te lezen dat er veel extra ambtenaren nodig zijn voor de aanpak van het woningtekort zowel bij de ruimtelijke afdeling als ook bij VTH, en dit staat natuurlijk tegenover de afname van capaciteit door de komst van de Wkb. Meer huizen kunnen ook worden gerealiseerd door bestaande recreatiewoningen permanent te laten bewonen. Sinds half april is dit mogelijk geworden doordat de regelgeving hiervoor is aangepast, maar gemeenten zijn hier absoluut niet blij mee is te lezen in dit artikel.

De BWT-app is bezig met zijn eerste maanden, en de eerste voorzichtige stapjes vanuit de deelnemers aan de app is nu te zien. Hopelijk wordt dit nog veel meer aangezien het de bedoeling is dat de app een soort facebook of whatsapp voor de toezichthouder en handhaver gaat worden. Om dit te stimuleren is er een eerste Nieuwsbrief BWT-app geschreven die laat zien wat er op de app te vinden is en wat de ambities zijn van dit digitale hulpmiddel voor de toezichthouder en handhaver.

Tot slot nog de uitnodiging voor het introductiewebinar Projectteam scan en Persoonlijke scan van het Kennisplatform constructieve veiligheid waarin de kennis van proces en rol van de constructieve veiligheid bij een bouwproject kunnen worden getoetst.  En bent u toe aan een stap in uw carrière. Dan is wellicht de functie van Teammanager Vergunningverlener bij de gemeente Haarlem of vergunningverlener bouw/RO bij de Omgevingsdienst Rivierenland iets voor jou! Kijk hiervoor op onze vacaturepagina!

Ik wens u weer veel leesplezier, en voor morgen een fijne Woningsdag!
 
Wico Ankersmit
directeur Vereniging BWT Nederland

NIEUWS
23-04-21 Introductiewebinar Projectteam scan en Persoonlijke scan KPCV
22-04-21 Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 3 2021
22-04-21 Bestuurlijk Overleg: zorgvuldige afweging over inwerkingtreding Omgevingswet vergt vervolgoverleg
20-04-21 Nieuwsbrief BWT app - april 2021
20-04-21 Gevolgen invoering Omgevingswet voor monumenten
20-04-21 Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie april 2021
19-04-21 Gezamenlijke vragen en opmerkingen vanuit de Eerste Kamer over WKB
16-04-21 Praat mee over de Wkb!
16-04-21 Nog veel kritiek op permanente bewoning recreatieparken
16-04-21 Nieuwe versie bruidsschat: Release notes
15-04-21 De EPBD-richtlijn aan de hand van 4 infographics
15-04-21 Beantwoording vragen over Uitvoeringsagenda-VTH
15-04-21 Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet april
13-04-21 Handreiking Bouwtechnische regels onder de Omgevingswet gepubliceerd
13-04-21 Extra ambtenaren en geld nodig voor aanpak woningtekort
12-04-21 Leiden herschrijft verordeningen in meer begrijpelijke taal en waar kan ‘andersom’ op
12-04-21 Digitalisering staalkaart ‘Integratie verordeningen in het omgevingsplan, deel I’
12-04-21 NEN en BBN organiseren webinar ‘Bouwen met hout: bewust omgaan met brandveiligheid’
12-04-21 Informatiesessie Consultatie UOI-code
12-04-21 Oefenomgeving DSO niet beschikbaar 21 april tot en met 23 april
09-04-21 Voortgangsbrief Omgevingswet naar de Kamers
08-04-21 Aanbiedingsbrief voorhang Besluit hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie
08-04-21 ‘Het vinden van voldoende proefprojecten blijft hard werken
AGENDA
Hieronder vindt u het aanbod trainingen en bijeenkomsten voor de komende weken:
29-04-21 Vergunningverlening III: Toezicht en handhaving
29-04-21 Praat mee over de Wkb! Architect en de Wkb.
10-05-21 Duurzaamheid I: Erfgoed en duurzaamheidsbeleid (basis)
10-05-21 Drieluik Verduurzaming van Erfgoed
10-05-21 Webinar Materialenpaspoort op basis van linked data
17-05-21 Duurzaamheid II: Verduurzamen van Erfgoed in de praktijk
18-05-21 Introductiewebinar Projectteam scan en Persoonlijke scan KPCV
20-05-21 Webinar Toezicht op energiebesparing 23 mei
27-05-21 Provero Congres 2021
27-05-21 Praat mee over de Wkb!
DOSSIERS
Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid
Handreiking Brandveiligheid ouderen
Sloop en Asbestinformatie
Toolbox asbestdaken
Constructieve veiligheid
Bouwbesluit 2012
iTP integraal toezichtsprotocol
BRIStoets
Kwaliteitsborging voor de bouw
Omgevingswet
Wet VTH en kwaliteitscriteria 2.2
Milieuprestatie MPG
Transformatie en beheer bestaande gebouwenvoorraad
BWT doelprofiel Libereaux
OPLEIDINGEN
Zie voor cursussen en start opleidingen ook de opleidingspagina op bwtinfo: www.bwtinfo.nl/opleidingen. Hier vindt u actuele cursus-c.q. opleidingsinformatie van:
Berghauser Pont Academy
BME Opleidingen b.v.
BOB Opleiding, Training en Advies
Erforum
Helix Academy
HU – Erfgoedopleidingen
HU – Erfgoedopleidingen
Instituut voor bouwrecht
Nieman Academie
PAO Techniek en Management
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen
DOCUMENTEN
Heeft u beleidsdocumenten of praktische tools? Stuur ze naar info@bwtinfo.nl
13-04-21 Omgevingswet resulteert in ketensamenwerking
30-03-21 Informatieblad duurzaam gebruik van daken - Zon op daken en groen of groen-blauwe daken
30-03-21 Factsheet; De knip binnen de bouwactiviteit
BWT info
Wie ontvangt deze nieuwsflits?
Iedereen die zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van BWTinfo ontvangt deze nieuwsflits en verder alle leden van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (voor zover uw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie tel. 0318-438340)
Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen via de e-mail? Afmelden