Logo Vereniging BWT
Kunt u het bericht niet lezen? Bekijk de online versie
.
 
Header Afbeelding
HEADLINES 19-05-2021
Eenvoudig beter

De slogan 'Eenvoudig beter' hoort u waarschijnlijk niet zo vaak meer als het om de Omgevingswet gaat. En dat is denk ik meer dan terecht. Steeds duidelijker wordt het dat ook met de Omgevingswet het nog steeds een hele complexe uitdaging blijft om onze fysieke leefomgeving met wet en regelgeving een goede toekomst te bezorgen. Maar ook voor BWT lijkt het er in de uitvoering niet echt eenvoudiger op te worden. Met de werkgroep Richtlijn bouw- en sloopveiligheid zijn we al een hele tijd bezig deze richtlijn om te bouwen naar de Omgevingswet, maar waar en hoe de bouw- en sloopveiligheid nu precies wordt geregeld in het proces is ook nu nog steeds niet helemaal duidelijk. De laatste stand van zaken is dat er wordt voorgesteld om een aparte melding voor bouw- en sloopveiligheid te introduceren. Dus de huidige 'bouwvergunning' onder de Wabo wordt ingewisseld voor een Omgevingsplanactiviteitenvergunning, een melding bouwactiviteit, een melding bouw- en sloopveiligheid en een gereedmelding. Van één naar vier, dus noem dat maar éénvoudig beter. En dan de financiering van dit hele proces. De melding is een prachtig ding voor de melder, maar het vervelende is wel dat de gemeente hier geen leges voor mag vragen. Dus we krijgen straks drie nieuwe processen zonder financiering voor het werk dat ze kosten.

Vanmorgen werd ik gebeld door Harry Denekamp. Hij is projectleider van de WKB in de gemeente Utrecht en gaf aan zich inmiddels toch wel ernstige zorgen te maken over hoe straks de organisatie van VTH, met nog net zo veel taken en uren als nu, moet worden gefinancierd. En hij is er één van velen die deze zorgen heeft. Ik heb hem de link maar even doorgestuurd van een artikel uit 2015 waarin ik aangaf dat  'leges' wel eens de molensteen kunnen worden onder de Wkb. Helaas is het artikel nog steeds actueel, en is er in de loop van de tijd alleen nog maar meer niet te dekken werk bijgekomen in plaats van afgegaan. Het onderzoekje dat bij dit artikel staat is dus al erg oud, en uit de impactanalyses die nu worden uitgevoerd komt vaak nog een veel lagere afname van uren dan in 2015 naar voren. Over de financiën Omgevingswet is dan ook nog wel het nodige te doen. Zo is er nu gestart met een artikel 2 onderzoek, en zijn de uitkomsten van de gemeentelijke consultatie over het Integraal Financiëel Beeld bekend. De resultaten zijn helaas niet echt optimistisch, maar dat is voor velen geen verrassing. Ook komt er nog een praktijkonderzoek naar de invoeringskosten van de Omgevingswet door de VNG. De oproep is hier; Doet u mee? Tja. It's al about the money!

Een cadeau, kost over het algemeen geen geld, maar krijg je een goudvis of een konijn of in het ergste geval een paard, dan zal je hem of haar toch heel wat jaren moeten verzorgen, en dat is niet zonder kosten. Dit geldt ook voor de Bruidsschat. Dit cadeau van het Rijk moet goed worden verzorgd, en vraagt de nodige inspanning van gemeenten. De nieuwste versie van deze bruidsschat is stap voor stap op de oefenomgeving van het DSO geplaatst zodat gemeenten deze ook digitaal goed kunnen gaan verzorgen. 

Over de voortgang van de Omgevingswet heeft minister Ollongren op 26 april nog een brief gestuurd naar de beide Kamers. In deze brief concludeert ze al dat er extra tijd nodig is om tot een gedegen besluitvorming te komen over de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. Of dit ook betekent dat de wet niet per 1 januari 2022 in werking treedt is nog niet duidelijk, dat horen we wellicht eind deze maand. Een belangrijk onderdeel voor het wel of niet in werking kunnen treden is zeker het DSO. Over de ontwikkelingen van het DSO is in dit artikel het één en ander te lezen. Meer nieuws over de Omgevingswet leest u in de laatste "Aan de slag met de Omgevingswet" van 4 mei jl. 

Over de Wet kwaliteitsborging deze keer niet zo veel nieuws. Het is wachten op de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer aan de Minister, en ook hier horen we waarschijnlijk eind mei of deze op 1 januari 2022 in werking gaat treden. Wel is er een heel mooi document gemaakt met illustraties over alle bouwwerken in gevolgklasse 1. Met visualisaties is duidelijk gemaakt welke bouwwerken wel en niet voldoen aan de criteria om te vallen binnen de eerste categorie die naar de kwaliteitsborger gaan. En natuurlijk de aankondiging van de volgende WKB-lunch die u op 27 mei aanstaande weer digitaal kunt bijwonen.

Verder in deze nieuwsbrief vooral technisch nieuws, en dat is ook wel eens fijn. Zo heeft de uitzending van Zembla over de vermeende belangen bij brandtesten veel los gemaakt. NEN heeft hierop ook een persbericht geschreven waarin zij toelicht hoe het normalisatieproces in Nederland werkt. Over rookwerendheid in het Bbl is een artikel geschreven op Brandveilig.com dat zeker het lezen waard is. Ook politiek staat brandveiligheid gelukkig nog steeds op de agenda, waarbij op 20 april de motie van de leden Beckerman en Bormet is aangenomen, die de Tweede kamer verzoekt te onderzoeken of er een toevoeging in de bouwregelgeving nodig is om te voldoen aan adequate brandveiligheidseisen met name voor hoogbouw. E.e.a. in relatie tot steeds meer hoogbouw dat in hout wordt uitgevoerd. Verder is er een herzien overzicht van harmonisatieafspraken inspectie brandveiligheid door het CCV gepubliceerd.  

Op het gebied van constructieve veiligheid is er door het Kennisplatform Constructieve Veiligheid een nieuwe online tool geplaatst om zowel op persoonlijk niveau als op projectteam niveau de kennis van de constructieve veiligheid te testen. Over de aanpak van loden leidingen in woningen en gebouwen is er een informatiepakket ontwikkeld voor een gezamenlijke aanpak van de problematiek van de loden leidingen. Met voorbeeldbrieven, persberichten voor in uw lokale krant en tips voor een goede communicatie worden gemeenten opgeroepen dit onderwerp op te pakken. 

Verder nog uw aandacht voor de kennisbundel Waterstof in de gebouwde Omgeving, de kennisbundel Geothermie en de wegwijzer woonwagen- en standplaatsenbeleid van de VNG. Als u met deze drie onderwerpen te maken heeft, dan is deze introductie denk ik wel voldoende.

Tot slot nog uw aandacht voor het eerder aan u gestuurde verzoek om het kleine onderzoekje in te vullen over het wel of niet uitvoeren van proefprojecten binnen uw gemeente. Uitsluitend bedoeld voor VTH-ers die bij een gemeente of Omgevingsdienst werken, en slecht in een paar minuten in te vullen. Inmiddels hebben we ruim 100 reacties binnen, maar voor een nog beter beeld zijn meer reacties zeker welkom. Invullen van de paar vragen kan via dit linkje. Alvast bedankt voor de moeite.

En natuurlijk, niet vergeten om even op onze vacaturepagina te kijken. Hier staan weer een paar mooie nieuwe vacatures van de gemeente Lansingerland, Losser en Papendrecht. 

Ik wens u weer veel leesplezier!

Wico Ankersmit
directeur Vereniging BWT Nederland
NIEUWS
18-05-21 Kennisbundel Geothermie
18-05-21 Nieuwe release Omgevingsloket online
18-05-21 Visualisatie van alle soorten bouwwerken in gevolgklasse 1
14-05-21 KPCV lanceert online tools constructieve veiligheid
14-05-21 Mailing Omgevingsloket online 12 mei 2021
11-05-21 Wegwijzer woonwagen- en standplaatsenbeleid gereed
07-05-21 Kennisbundel Waterstof in de gebouwde omgeving
07-05-21 Zembla uitzending over belangen bij brandtesten
06-05-21 Aan de slag met de omgevingswet 4 mei 2021
04-05-21 Samen pakken we de loden leidingen aan
03-05-21 Uitgebreide regelgeving voor rookwerendheid in Bbl
03-05-21 Gepland onderhoud aan oefenomgeving DSO
30-04-21 Nieuwe versie bruidsschat: update 30 april 2021
30-04-21 Praktijkonderzoek invoeringskosten Omgevingswet, doet u mee?
26-04-21 Financiën Omgevingswet: consultatie en opvolging motie
26-04-21 Stelt het bouwbesluit adequate brandveiligheidseisen?
26-04-21 Herzien overzicht harmonisatieafspraken inspectie brandbeveiliging
26-04-21 Verwachte updates Omgevingsloket en DSO
26-04-21 Voortgangsbrief Omgevingswet april 2021 naar beide Kamers
AGENDA
Hieronder vindt u het aanbod trainingen en bijeenkomsten voor de komende weken:
20-05-21 Webinar Toezicht op energiebesparing 23 mei
27-05-21 Provero Congres 2021
27-05-21 Praat mee over de Wkb!
09-06-21 13de Internationaal Congres Fire Safety & Science
10-06-21 Praat mee over de Wkb!
14-06-21 Webinar drieluik Wet Kwaliteitsborging
16-06-21 BBN trainingen ‘Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2021’
17-06-21 NEN en BBN organiseren webinar ‘Bouwen met hout: bewust omgaan met brandveiligheid’
DOSSIERS
Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid
Handreiking Brandveiligheid ouderen
Sloop en Asbestinformatie
Toolbox asbestdaken
Constructieve veiligheid
Bouwbesluit 2012
iTP integraal toezichtsprotocol
BRIStoets
Kwaliteitsborging voor de bouw
Omgevingswet
Wet VTH en kwaliteitscriteria 2.2
Milieuprestatie MPG
Transformatie en beheer bestaande gebouwenvoorraad
BWT doelprofiel Libereaux
OPLEIDINGEN
Zie voor cursussen en start opleidingen ook de opleidingspagina op bwtinfo: www.bwtinfo.nl/opleidingen. Hier vindt u actuele cursus-c.q. opleidingsinformatie van:
Berghauser Pont Academy
BME Opleidingen b.v.
BOB Opleiding, Training en Advies
Erforum
Helix Academy
HU – Erfgoedopleidingen
Instituut voor bouwrecht
Nieman Academie
PAO Techniek en Management
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
Wolters Kluwer Schulinck Opleidingen
DOCUMENTEN
Heeft u beleidsdocumenten of praktische tools? Stuur ze naar info@bwtinfo.nl
18-05-21 Visualisatie van alle soorten bouwwerken in gevolgklasse 1
13-04-21 Omgevingswet resulteert in ketensamenwerking
30-03-21 Informatieblad duurzaam gebruik van daken - Zon op daken en groen of groen-blauwe daken
BWT info
Wie ontvangt deze nieuwsflits?
Iedereen die zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van BWTinfo ontvangt deze nieuwsflits en verder alle leden van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (voor zover uw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie tel. 0318-438340)
Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen via de e-mail? Afmelden