Nieuwsbrief WaakSaam: juni 2021

Lees online
  |  Afmelden
Dura Vermeer
 
Nieuwsbrief WaakSaam: juni 2021
Beste lezer,
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van gebiedsaannemer WaakSaam. WaakSaam beheert en onderhoudt in opdracht van de provincie Noord-Holland wegen, vaarwegen, bruggen, sluizen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland tot juni 2025. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan rechts bovenin voor de webversie. 
 
 

Medemblikkerweg/N240 eerder open: 4 juni 16.00 uur
Gemeente Hollands Kroon
WaakSaam heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland het asfalt van de rijbaan en het fietspad van de Medemblikkerweg/N240 tussen de Flevoweg en het Wagenpad vernieuwd. Ook zijn de kruisingen opnieuw ingericht.

De Medemblikkerweg gaat op vrijdag 4 juni, 16.00 uur open voor het verkeer in plaats van op 9 juli. De werkzaamheden zijn sneller verlopen omdat we een extra asfaltploeg hebben ingezet, we hebben efficiënter kunnen werken door het inzetten van lokale aannemers en de weersomstandigheden waren goed. De openbare verlichting zal in het najaar geplaatst worden. Dat is op dit moment niet mogelijk omdat door de coronacrisis de materialen niet op tijd geleverd zijn.


Medemblikkerweg/N240

Medemblikkerweg tot aan Medemblik
Ook het laatste deel van de N240 tot aan Medemblik staat op de nominatie om te worden opgeknapt. De provincie Noord-Holland gaat ook daar het wegdek vernieuwen en de kruispunten opnieuw inrichten, waarmee de verkeersveiligheid wordt vergroot. Twee bruggen zijn onderdeel van de plannen. Vanwege de omvang van het project kon dit niet door WaakSaam worden uitgevoerd; de provincie zal de werkzaamheden apart aanbesteden. Op dit moment is de planning nog niet bekend.

 

Minder maaien en veiligheid gaat voor
WaakSaam maait in de Kop van Noord-Holland de bermen van de provincie. De eerste meters van de bermen en de zichthoeken bij de kruisingen maaien we driemaal per jaar. Verder van de weg af kan de vegetatie groeien en bloeien tot we in het najaar de volledige berm van de provinciale weg tot en met het talud van de sloot maaien. Het gemaaide gras wordt gelijk door de maaiwagen opgezogen ofwel met een aparte wagen weggehaald.


In april en mei maaien we de meterstroken van de berm

Het maaibeleid van de provincie is er op gericht dat - waar mogelijk - een gedeelte van het gras blijft staan zodat er een groter leefgebied ontstaat voor insecten, zoogdieren en vogels. Uiteraard alleen als dat geen risico oplevert voor de verkeersveiligheid.

Ook dit jaar maakten we slingerende paden in de berm van de N245 in de buurt van Dirkshorn. Dit wordt sinus maaien genoemd.


Sinus maaien N245

 

Onderhoud Sint Maartensvlotbrug – gemeente Schagen
WaakSaam is voor de provincie Noord-Holland op 25 mei gestart met de onderhoudswerkzaamheden aan de Sint Maartensvlotbrug. Wij schilderen onderdelen van de brug en voeren mechanisch- en elektrisch onderhoud uit zodat de brug goed blijft functioneren. De werkzaamheden worden afgerond op dinsdag 8 juni 20.00 uur.
 
Vanwege de werkzaamheden is de route via de Sint Maartensvlotbrug afgesloten. Gemotoriseerd verkeer volgt een omleidingsroute via de Stolperbasculebrug. Klik hier voor de omleidingsroute. (Brom-)fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een veerpontje vanaf de noodsteigers.Nieuwe vaartijden veerpont 
Omdat de horeca vanaf 5 juni tot 22.00 uur open mag blijven laten we het veerpontje op zaterdag 5 juni en zondag 6 juni varen tot een half uur na sluitingstijd.
Dit zijn de nieuwe vaartijden:

  • maandag tot en met vrijdag van 6.00 uur tot 21.00 uur
  • zaterdag van 6.30 uur tot 22.30 uur
  • zondag van 9.00 uur tot 22.30 uur

Mondkapje verplicht op de pont
Een veerpontje is een vorm van openbaar vervoer. WaakSaam hanteert de coronamaatregelen van het RIVM. We verzoeken u dringend om op de pont de coronamaatregelen op te volgen en een mondkapje te dragen. 

Damwanden Kooysluis – gemeente Den Helder
WaakSaam heeft in opdracht van de provincie de damwanden naast de Kooysluis vernieuwd. Van 25 mei tot en met 3 juni zijn wij hier aan het werk geweest. Ons werkschip verliet de sluis als er geschut moest worden. Er was maximaal 30 minuten oponthoud voor de scheepvaart en dit is naar tevredenheid verlopen. De damwanden zijn inmiddels gereed. Wij pakken ook het talud (het schuine vlak langs de kant) aan. Eerst moet de grond nog enkele weken zetten, daarna brengen we nieuwe bestrating aan.


Kooysluis

 

Onderhoudswerkzaamheden in de Kop van Noord-Holland
Wist u dat WaakSaam in de hele Kop van Noord-Holland behalve onderhoud aan de wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen ook het groen en onderhoudt en onder meer zorgt voor het schoonmaken van verkeersborden? Twee voorbeelden uit de praktijk:
Het fietspad langs de N502 was smaller geworden door beplanting. We hebben de beplanting bij de rand van fietspad verwijderd zodat het fietsers weer de ruimte hebben. 


Fietspad N502

Voor het reinigen van de borden langs de provinciale wegen heeft WaakSaam een mobiele wasstraat.

Reinigen hectometerbord

Adres kantoor WaakSaam
Het kantoor van WaakSaam is gevestigd aan de Oude Blaauwweg 5, 1521 RN Wormerveer.
 
Vragen? Bel gratis met het servicepunt van de Provincie Noord-Holland!

Heeft u vragen of opmerkingen over onderhoud aan provinciale (vaar)wegen, bruggen of viaducten, groen of gebouwen in de Kop van Noord-Holland? Bel of mail met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland, telefoonnummer 0800 – 0200 600 (gratis) en e-mail: servicepunt@noord-holland.nlDe werkzaamheden van de provincie zijn ook te volgen op Facebook.com/KopNoordHolland.

Aanmelden of afmelden nieuwsbrief of meer informatie over onze werkzaamheden?
Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd? U kunt de nieuwsbrief ook rechtstreeks van ons ontvangen. Meld u aan op waaksaam.com/houd-mij-op-de-hoogte. Op onze website www.waaksaam.com vindt u ook meer informatie over de werkzaamheden en kunt u nieuwsberichten teruglezen.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de afmeldlink rechts bovenin de nieuwsbrief.

 
 
WaakSaam

Oude Blaauwweg 5
1521 RN  Wormerveer

  M: melding@waaksaam.com
W: www.waaksaam.com
WaakSaam voert de werkzaamheden uit in opdracht van:
Provincie Noord Holland