ONDERZOEK
IT-AUDIT VERKLARING
NOREA
Inleiding en achtergrond onderzoek IT-jaarverslag met IT-auditverklaring
 
De afhankelijkheid en inzet van Informatietechnologie (IT) is de afgelopen jaren gestegen. Veel bedrijven kunnen zonder de inzet van IT hun doelstellingen niet bereiken. De kwaliteit van de IT is in veel gevallen een kritieke succesfactor geworden.
 
Over IT wordt echter maar in beperkte mate gerapporteerd aan derden. De reikwijdte van bijvoorbeeld de jaarrekeningcontrole is in zijn huidige vorm te beperkt om een adequaat oordeel te vellen over de beheersing van IT. Laat staan dat daarnaast ook nog ruimte is om bijvoorbeeld vast te stellen of een organisatie voldoende veerkrachtig is om bijvoorbeeld IT discontinuïteit of cyberaanvallen in voldoende mate te kunnen weerstaan. Een specifiek IT-jaarverslag voorzien van een IT-auditverklaring zou dit kunnen oplossen.
 
De beroepsorganisatie van register IT-auditors NOREA (Nederlandse Organisatie voor Register EDP-Auditors) heeft vergevorderde plannen voor een IT-auditverklaring. Volgens de NOREA groeit in de bestuurskamers van Nederlandse ondernemingen en hun stakeholders de behoefte aan een onafhankelijk oordeel over de opzet en inrichting van de IT.
 
In deze enquête wil NOREA onderzoeken welke voorkeuren en afwegingen leven bij het topmanagement van organisaties in Nederland. De vragenlijst gaat daarbij in op de structuur en inhoud van het IT-jaarverslag, de IT-auditverklaring, de wenselijkheid daarvan en toegevoegde waarde voor zowel de onderneming zelf als haar stakeholders.
 
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. De beantwoording van de vragen is anoniem. Uw gegevens worden niet vastgelegd in onze systemen, tenzij u bij de laatste vraag uw gegevens invult.
 
Wij nodigen u graag uit de vragenlijst in te vullen en danken u alvast hartelijk voor het invullen.
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers via e-mail norea@norea.nl of via telefoonnummer 020-3010380.
 
 
Het bestuur van NOREA.

1. Persoonlijke vragen
2. Vragen over de onderneming
3. IT in uw onderneming
4. IT-jaarverslag
 *
4.13 In welke mate vindt u het wenselijk dat per onderwerp een doelstelling en maatregelen worden opgenomen?
naam@bedrijf.nl