Deze nieuwsbrief is een uitgave van gebiedsaannemer WaakSaam. WaakSaam beheert en onderhoudt in opdracht van de provincie Noord-Holland wegen, vaarwegen, bruggen, sluizen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland tot juni 2025. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan rechts bovenin voor de webversie.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Nieuwsbrief WaakSaam: februari 2022

Lees online
  |  Afmelden
Dura Vermeer
 
Nieuwsbrief WaakSaam: februari 2022
Beste lezer,
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van gebiedsaannemer WaakSaam. WaakSaam beheert en onderhoudt in opdracht van de provincie Noord-Holland wegen, vaarwegen, bruggen, sluizen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland tot juni 2025. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan rechts bovenin voor de webversie. 
 

Bomenkap en herplanting langs de N242 in Hollands Kroon
Sinds maandag 7 februari is WaakSaam in opdracht van de provincie Noord-Holland gestart met de kap van een groot deel van de populieren langs de provinciale weg N242 bij Winkel en Nieuwe Niedorp. Het gaat om populieren die langs de N242 op de route tussen de Westfrieschedijk en de Terdiekerweg zijn aangeplant voor houtproductie.
Uit onderzoek is gebleken dat de populieren bovenin zijn ingescheurd en dat de delen van de bomen af kunnen knappen tijdens een storm. Omdat dit een risico vormt voor de verkeersveiligheid worden deze bomen weggehaald. Na de kap wordt gelijk gestart met de herplanting van dit gebied.


Populieren N242

Bomenkap in twee fasen
In verband met de vliegroutes en foerageergebieden van beschermde diersoorten worden de populieren in twee fasen gekapt. Een deel in februari 2022 en een deel in 2026. 

Op 7 februari starten we met het kappen van de bomen het verst van de weg. Deze werkzaamheden duren ongeveer twee weken en hiervoor zijn geen verkeersmaatregelen nodig.
Vanaf 21 februari kappen we de voorste rij bomen. Deze werkzaamheden duren 9 dagen en hierbij maken we gebruik van verkeersmaatregelen:

  • Van 21 februari t/m 25 februari (geen afsluiting): Op de N242 wordt gewerkt in vakken van ongeveer 300 meter. Dit doen we met een halve rijbaanafzetting en verkeerslichten. Deze bewegen mee met de kapwerkzaamheden;
  • Van 28 februari t/m 3 maart (afsluiting toerit): We zetten de toerit van de N242 nabij ’t Hoefje (in de richting van Alkmaar) dicht. Verkeer al óp de N242 heeft hier geen last van. De omleidingsroute gaat via Paadje – Terdiekerweg – Leijerdijk;
  • Werktijden buiten de spits, nl. tussen 09.00 uur – 15.00 uur.

Klik hier voor het tracé en de omleidingsroute.


Kruispunt N248 (Kanaalweg/Wadweg) wordt verkeersveiliger
WaakSaam werkt vanaf 28 februari 2022 aan de provinciale weg N248 (kruising Kanaalweg/Wadweg) in de gemeente Schagen. De kruising krijgt drempels en de snelheid op de kruising wordt verlaagd van 80 naar 50 kilometer per uur. Wij doen dit in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Planning en omleidingsroutes
De werkzaamheden starten op maandag 28 februari 7.00 uur en zijn gereed op vrijdag 4 maart 16.00 uur. Omdat wij afhankelijk zijn van het weer hebben wij voor de zekerheid ook een reserveweek ingepland. Deze reserveweek staat gepland van maandag 7 maart 7.00 uur tot vrijdag 11 maart 16.00 uur. Wij hopen uiteraard deze week niet nodig te hebben.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt het deel van de N248 tussen hmp. 6.6 en 7.2 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsverkeer is er geen stremming. De omleidingsroute voor doorgaand verkeer loopt via de N241 en N242. Klik hier voor de omleidingsroute.

Kolhorn is vanuit Middenmeer via de N248 bereikbaar. Vanuit Schagen is Kolhorn bereikbaar via de Westfriesedijk.

Bestemmingsverkeer
Aanwonenden en overig bestemmingsverkeer kunnen geen gebruik maken van de kruising en volgen de omleidingsborden op locatie. Spoedritten van de nood- en hulpdiensten hebben altijd doorgang via het werkgebied.


Kruising N248 (Kanaalweg)/WadwegKort nieuws
Gedeeltelijke stremming Kooysluis
Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan onder andere de hydraulische installatie van de deuren van de Kooysluis, is er op onderstaande momenten geen bediening mogelijk:

  • Maandag 14 maart tussen 08.00 uur - 17.00 uur
  • Dinsdag 15 maart tussen 08.00 uur - 17.00 uur
  • Maandag 21 maart tussen 08.00 uur - 17.00 uur
  • Dinsdag 22 maart tussen 08.00 uur - 17.00 uur

Elke dag ná 17 uur kan de sluis weer bediend worden.

Pontveer Westeinde weer in de vaart
Pontveer Westeinde heeft haar 5-jaarlijkse scheepvaartinspectie goed doorstaan. Na een grondige onderhoudsbeurt van twee weken kon de Pontveer tussen Anna Paulowna/Breezand en Julianadorp weer te water worden gelaten.    
Tijdelijke pontveer

Vlotbrug ’t Zand
In januari hebben we de slijtlaag op Vlotbrug ’t Zand gerepareerd. Omdat we in de winterperiode altijd extra afhankelijk zijn van de weersomstandigheden waren er ook drie reservedagen ingepland. Gelukkig was het weer ons gunstig gezind en zijn alle werkzaamheden op 18 januari uitgevoerd.

Resultaten tevredenheidsonderzoek
In december 2021 heeft WaakSaam weer het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Er is een vragenlijst verzonden naar een grote groep respondenten. In totaal hebben 153 personen de vragenlijst volledig ingevuld. Heel veel dank hiervoor, want met jullie feedback kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren. Naast complimenten, kritische noten en aandachtspunten (die wij zeker gaan oppakken), hebben wij onderstaande cijfers gekregen op de onderdelen ‘omgeving’.
 
Cijfer omgevingstevredenheid: 8,5
Cijfer klachtenafhandeling: 8,4
 
Uiteraard zijn wij hier erg blij mee. Onder de deelnemers die hun gegevens hebben achtergelaten zijn twee VVV-bonnen verloot. We kunnen vanuit privacy oogpunt geen namen noemen, maar hieronder het ‘bewijs’.

Adres kantoor WaakSaam
Het kantoor van WaakSaam is gevestigd aan de Oude Blaauwweg 5, 1521 RN Wormerveer.
 
Vragen? Bel gratis met het servicepunt van de Provincie Noord-Holland!

Heeft u vragen of opmerkingen over onderhoud aan provinciale (vaar)wegen, bruggen of viaducten, groen of gebouwen in de Kop van Noord-Holland? Bel of mail met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland, telefoonnummer 0800 – 0200 600 (gratis) en e-mail: servicepunt@noord-holland.nlDe werkzaamheden van de provincie zijn ook te volgen op Facebook.com/KopNoordHolland.

Aanmelden of afmelden nieuwsbrief of meer informatie over onze werkzaamheden?
Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd? U kunt de nieuwsbrief ook rechtstreeks van ons ontvangen. Meld u aan op waaksaam.com/houd-mij-op-de-hoogte. Op onze website www.waaksaam.com vindt u ook meer informatie over de werkzaamheden en kunt u nieuwsberichten teruglezen.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de afmeldlink rechts bovenin de nieuwsbrief.

 
 
WaakSaam

Oude Blaauwweg 5
1521 RN  Wormerveer

  M: melding@waaksaam.com
W: www.waaksaam.com
WaakSaam voert de werkzaamheden uit in opdracht van:
Provincie Noord Holland