Deze nieuwsbrief is een uitgave van gebiedsaannemer WaakSaam. WaakSaam beheert en onderhoudt in opdracht van de provincie Noord-Holland wegen, vaarwegen, bruggen, sluizen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland tot juni 2025. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan rechts bovenin voor de webversie.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Nieuwsbrief WaakSaam: mei 2022

Lees online
  |  Afmelden
Dura Vermeer
 
Nieuwsbrief WaakSaam: mei 2022
Beste lezer,
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van gebiedsaannemer WaakSaam. WaakSaam beheert en onderhoudt in opdracht van de provincie Noord-Holland wegen, vaarwegen, bruggen, sluizen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland tot juni 2025. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan rechts bovenin voor de webversie. 
 

Mechanisch onderhoud Stolperbasculebrug in Schagen
WaakSaam voert in opdracht van de provincie Noord-Holland tussen 30 mei en 20 juni 2022 mechanische onderhoudswerkzaamheden uit aan de Stolperbasculebrug in de provinciale weg N248 in Schagen. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de brug in stand te houden tot aan de geplande vervanging door de provincie Noord-Holland in 2023/2024.

Dit betekent dat de brug vanaf 30 mei 06.00 uur tot en met maandag 20 juni 06.00 uur is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 
In dezelfde periode kan de brug niet bediend worden en is voor de scheepvaart alleen onderdoorvaart (H450) mogelijk.

Tijdens het Pinksterweekend stellen wij de brug open voor al het verkeer, omdat er dan veel (recreatie)verkeer verwacht wordt. De openstelling zal zijn van vrijdag 3 juni 17.00 uur tot dinsdag 7 juni 07.00 uur.


Stolperbasculebrug 

Omleiding voor gemotoriseerd verkeer
Tijdens de werkzaamheden is de Stolperbasculebrug niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen wel passeren.

Gemotoriseerd verkeer kan omrijden via de Kooybrug (1) en volgt hiervoor de N9, N99, N249. Omrijden kan ook via de Schoorldammerbrug (2) via de N9, N504, N245. Verkeer komend vanuit Alkmaar wordt op de N9 richting de N245 gestuurd.
(Vakantie)verkeer komend vanuit het noordoosten in de richting van Callantsoog wordt al op de A7 afgevangen en via de Kooybrug geleid.

Klik hier voor de omleidingsroute voor het gemotoriseerde verkeer.

Openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten
Tijdens de werkzaamheden kan het openbaar vervoer niet over de Stolperbasculebrug rijden. Passagiers kunnen te voet via de brug het Noordhollandsch Kanaal oversteken. Aan de andere zijde staat een bus klaar om hen verder te vervoeren.
Prio 1 ritten van de nood- en hulpdiensten kunnen te allen tijde passeren.

Klik hier voor de tijdelijke dienstregeling van Connexxion
Klik hier voor de looproute naar de bushalte Schagerweg / De Stolpen

Scheepvaarthinder
Tijdens de werkzaamheden kan de brug niet bediend worden voor de scheepvaart. Onderdoorvaart is wel mogelijk. De onderdoorvaarthoogte is 4,50 meter.

Klik hier voor de omvaarroute voor de scheepvaart.

Werkzaamheden brugdek van 9 september tot en met 2 oktober
Van 9 september tot en met 2 oktober 2022 werken wij aan het brugdek van de Stolperbasculebrug. Ook in deze periode is de brug gestremd voor gemotoriseerd verkeer en is alleen onderdoorvaart mogelijk. Over deze werkzaamheden wordt u nog apart geïnformeerd.

De werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren betekent een stremming van ongeveer 7 weken. In overleg met verschillende partijen (oa. LTO, Cumela, OFS, Schuttervaer, Watersportverbond, Connexxion) is besloten de werkzaamheden te splitsen, waardoor er zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met het oogstseizoen, recreatieseizoen en vaarseizoen.

Vervanging Stolperbasculebrug
De Stolpersbasculebrug gaat vervangen worden in 2023/2024. Tot er een nieuwe brug gebouwd is zorgt WaakSaam voor het onderhoud van de huidige brug. Klik hier voor meer informatie.


Asfaltonderhoud N240 Medemblikkerweg
Vanaf maandag 30 mei 2022 werkt WaakSaam in opdracht van de provincie Noord-Holland aan de N240 Medemblikkerweg tussen de kruisingen Wagenpad en Zuiderkwelweg. We vernieuwen het asfalt van de rijbaan en het fietspad. Daarnaast plaatsen we grasbetontegels in de berm. De werkzaamheden duren ongeveer 9 weken.


Medemblikkerweg (N240) tussen Wagenpad en Zuiderkwelweg

Planning en omleidingsroute doorgaand verkeer
Op maandag 30 mei starten de werkzaamheden en deze zijn eind juli 2022 gereed. Gedurende de gehele periode is het deel tussen de kruisingen Medemblikkerweg/Wagenpad en Medemblikkerweg/Zuiderkwelweg afgesloten voor verkeer. De kruising Wagenpad zelf blijft open. Doorgaand verkeer van en naar Wieringerwerf volgt een omleidingsroute via de A7. 

Klik hier voor de omleidingsroute voor doorgaand verkeer

Bereikbaarheid aanwonenden en bedrijven
De bedrijven nabij het werkgebied blijven te allen tijde bereikbaar. Wij hebben maatwerk afspraken gemaakt met bedrijven binnen het werkvak. Uitsluitend bestemmingsverkeer (aanwonenden) en nood- en hulpdiensten worden door verkeersregelaars langs de werkzaamheden geleid.

Medemblikkerweg blijft na werktijd afgesloten
Voor de veiligheid blijft de Medemblikkerweg/N240 na werktijd (in de avond, nacht en in het weekend) afgesloten voor doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer/aanwonenden kunnen stapvoets door het werkvak rijden. 


Aanleg landbouwsluis op parallelweg N241 tussen Verlaat en De Weel
WaakSaam brengt in opdracht van de provincie Noord-Holland een landbouwsluis aan op de oostelijke parallelweg van de N241 (Priggeweg) tussen Verlaat en De Weel (Rijderstraat). De exacte locatie is ter hoogte van hectometerpaal 8,65 tussen de Rijderstraat en Oude Verlaatweg.
Alleen landbouwvoertuigen kunnen over een landbouwsluis rijden. Ander langzaam verkeer zoals voetgangers en (brom) fietsers kunnen ook langs de landbouwluis. Door het aanbrengen van deze sluis is sluipverkeer niet meer mogelijk.


Locatie landbouwsluis N241 (Priggeweg nabij hmp. 8.65)

Planning en omleidingsroute
De werkzaamheden starten op maandag 30 mei 08.00 uur en zijn gereed op vrijdag 3 juni 16.00 uur. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt het deel van de Priggeweg ter hoogte van hectometerpaal 8,65 afgesloten voor al het verkeer. Doorgaand verkeer maakt gebruikt van de N241. Het langzame verkeer, zoals landbouwverkeer en (brom)fietsers, maakt gebruik van de westelijke parallelweg.

Klik hier voor de exacte locatie en omleidingsroute

Kruispunt N248 (Kanaalweg/Wadweg) verkeersveiliger
Door het verlagen van de snelheid van 80 naar 50 km per uur en het aanleggen van drempels is de verkeersveiligheid op de N248 kruising Kanaalweg / Wadweg vergroot. In het afgelopen jaar heeft provincie Noord-Holland samen met een groep betrokken inwoners een plan opgesteld dat het kruispunt van de N248 en de Wadweg veiliger moet maken. Ook het verderop gelegen kruispunt bij Kolhorn met de Waardpolderhoofdweg wordt aangepakt in 2022. 

WaakSaam heeft de werkzaamheden inmiddels uitgevoerd.


 Nieuwe drempels op de kruising N248 Kanaalweg / Wadweg


Kort nieuws

Bushaltes N501 Texel
Op de Pontweg (N501) op Texel hebben twee bushaltes aangelegd. Op deze locatie stopte  de bus op de weg om passagiers in een zachte berm uit te laten stappen. Vervolgens  ontstond er een verkeersonveilige situatie, omdat passagiers zonder uit te kijken het fietspad  op stapten. Door de aanleg van twee verharde haltes, inclusief een mooi haag, is deze  situatie verleden tijd. Passagiers kunnen veilig uitstappen en worden door de haag  gedwongen beter uit te kijken.


Bushalte N501 op Texel

Adres kantoor WaakSaam
Het kantoor van WaakSaam is gevestigd aan de Oude Blaauwweg 5, 1521 RN Wormerveer.
 
Vragen? Bel gratis met het servicepunt van de Provincie Noord-Holland!

Heeft u vragen of opmerkingen over onderhoud aan provinciale (vaar)wegen, bruggen of viaducten, groen of gebouwen in de Kop van Noord-Holland? Bel of mail met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland, telefoonnummer 0800 – 0200 600 (gratis) en e-mail: servicepunt@noord-holland.nlDe werkzaamheden van de provincie zijn ook te volgen op Facebook.com/KopNoordHolland.


Aanmelden of afmelden nieuwsbrief of meer informatie over onze werkzaamheden?

Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd? U kunt de nieuwsbrief ook rechtstreeks van ons ontvangen. Meld u aan op waaksaam.com/houd-mij-op-de-hoogte. Op onze website www.waaksaam.com vindt u ook meer informatie over de werkzaamheden en kunt u nieuwsberichten teruglezen.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de afmeldlink rechts bovenin de nieuwsbrief.

 
 
WaakSaam

Oude Blaauwweg 5
1521 RN  Wormerveer

  M: melding@waaksaam.com
W: www.waaksaam.com
WaakSaam voert de werkzaamheden uit in opdracht van:
Provincie Noord Holland