Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken #24
Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

 
Nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

 

PAW in de praktijk: Sittard-Geleen
    

 
In 46 gemeenten wordt binnen proeftuinen gewerkt aan het aardgasvrij maken van een woonwijk, dorp of buurt. Hoe pak je dat aan, een wijk aardgasvrij maken? In deze rubriek gaan we op zoek naar antwoorden.
 
Start 3e ronde proeftuinen opgeschoven naar rond 1 juli
 
De derde en laatste ronde proeftuinen aardgasvrije wijken gaat een maand later van start. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om eerst het bewonerstevredenheidsonderzoek af te wachten. PAW organiseert informatiebijeenkomsten voor gemeenten op 6 en 8 juli.
Meer over Sittard-Geleen
 
Lees meer over de 3e ronde proeftuinen
 
 
Handig stappenplan uitvoeringsplan
gereed   
 
Voor gemeenten heeft PAW een stappenplan ontwikkeld die kan helpen bij het opstellen van een uitvoeringsplan om de wijk of buurt aardgasvrij te maken. Het stappenplan noemt per stap welke opties een gemeente heeft, wat relevante vragen zijn en welke informatiebronnen benut kunnen worden.
 
Gebiedsaanpakken aardgasvrij: een kijkje in de keuken van Rotterdam
 
In zes wijken is Rotterdam aan de gang met een aardgasvrije aanpak. Er wordt in de prakrijk geleerd hoe je komt tot een business case, samenwerkt, bewoners betrekt en zorgt voor ruimtelijke inpassing. Benieuwd naar hun aanpak, lessen, resultaten en methodieken?
Bekijk het stappenplan
 
Meer over het verhaal van Rotterdam  
 
 

 
 
Technieken uit de praktijk
 
 
 

 
Eind 2021 moet je een transitievisie warmte vaststellen. De factsheets over de technieken van het Expertise Centrum Warmte helpen je hierbij. Maar hoe zien de technieken er in de praktijk uit? In de rubriek ‘Technieken uit de praktijk’ lees je ervaringen en krijg je tips uit praktijkprojecten.
 
Adviesraad lid Dorris Derksen: ‘De gemeenten moeten echt ondersteuning krijgen’     
                     

 
Binnen de Adviesraad van het Expertise Centrum Warmte (ECW) vertegenwoordigt Aedes-medewerker Dorris Derksen het belang van woningcorporaties. Ze hamert vooral op goede communicatie tussen gemeenten, woningcorporaties en burgers, en transparantie in de kosten.
Lees de verhalen uit de praktijk
 
Lees het interview met Dorris Derksen
 
 
 
Ruim 300 aanvragen voor de regeling EAW!
 
Met deze regeling vroeg maar liefst 87% van alle gemeenten een bijdrage voor de inkoop van extern advies aan. Wat dit allemaal gaat opleveren? Daar informeren we je later over. Een aantal gemeenten heeft de regeling al wel gebruikt. Benieuwd naar hun verhaal?
 
         
Lees de verhalen uit de praktijk
 
 
Ook interessant
Studie integraal energiesysteem 2050: kompas voor de energietransitie
                
 
Met het rapport ‘Het Energiesysteem van de Toekomst’ maken de Nederlandse netbedrijven gedetailleerd inzichtelijk hoe onze energiehuishouding eruit kan zien in 2050.
 
De Klimaatspagaat, over de psychologische uitdagingen van duurzaam gedrag
 

          
 
Welke gedragsveranderingen zijn nodig voor een transitie naar een klimaatneutrale samenleving? Reint Jan Renes (HvA) schreef over waarom we wel weten, maar niet doen.
 
Renoveren in kwetsbare wijken
 
 

                              
 
Verduurzaming en renovatie gaan in kwetsbare wijken vaak samen met een sociale opgave. Platform31 verzamelde praktijkverhalen en ervaringen van woningcorporaties in deze wijken. 
 
Lees meer over het rapport
Lees meer over de publicatie
Lees meer over het onderzoek
 
 

Kalender
                     
10 juni
  Leerkring technische oplossingen MT-warmtenetten met LT-bron - PAW
         
10 juni
  Zomer-update Datavoorziening energiestransitie gebouwde omgeving - DEGO
         
11
juni
  Week van Lokaal Klimaatbeleid - Klimaatverbond Nederland
         
15 juni
  Inloopspreekuur Helpdesk 'Dashboard Eindgebruikerskosten' - ECW
         
15 juni
  Leerkring technische oplossingen ‘All electric’ - PAW
         
15 juni
  Spreekuur Datavoorziening energietransitie gebouwde omgeving – DEGO
         
17 juni
  Leerkring technische oplossingen MT-warmtenetten met MT bron - PAW
         
17 juni
  Praat mee! Hoe verhoudt de Regionale Structuur Warmte zich tot de tvw? – PAW
         
17 juni
  PAW aan tafel: Met een brede kijk een betere aardgasvrije wijk
         
21
juni
  Online workshop regierol in de uitvoering - PAW
         
22 juni
  Juridische Open Tafelsessie - PAW
         
22 juni
  Online informatiesessie Dashboard Eindgebruikers openbare sessie voor alle partijen - ECW
         
22 juni
  Inloopspreekuur Helpdesk 'Warmtenetten, technisch & financieel' - ECW
         
22 juni
  Spreekuur Datavoorziening energietransitie gebouwde omgeving - DEGO
         
24 juni
  Netwerkbijeenkomst proeftuinen - PAW
         
24 juni
  Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken - P31
         
29 juni
  Inloopspreekuur Helpdesk 'Techniek en innovatie' - ECW
         
29 juni
  Spreekuur Datavoorziening energietransitie gebouwde omgeving - DEGO
         
6 juli
  Inloopspreekuur Helpdesk 'Hoe kom ik tot uitvoeringsplannen?' - ECW
         
6 juli
  Informatiebijeenkomsten 3e ronde proeftuinen Aardgasvrije Wijken - PAW
         
6 juli
  Spreekuur Datavoorziening energietransitie gebouwde omgeving - DEGO
         
     
        
Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kun je je hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in je mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met je persoons-gegevens, meer hierover vind je in onze privacyverklaring.
 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
 
 
De nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte.

 
Heb je vragen? Neem dan contact op met de gezamenlijke helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Als je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht weg te gooien. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.