Jaarevent Groene Chemie, Nieuwe Economie
7 november 2023, 13.00 - 17.00 uur
Geachte relatie,

Het programma bestaat uit een ronde met break-out sessies, de inhoud van deze sessies is hieronder vermeld. We vragen u een eerste en tweede voorkeur aan te geven, indeling vindt plaats op basis van beschikbaarheid van de ruimtes.

We kijken er naar uit u op 7 november te ontmoeten!
Het formulier kan niet langer ingevuld worden, omdat het maximum aantal deelnemers is bereikt. U kunt zich via info@groenechemie.nl aanmelden voor de wachtlijst.
Programma break-outs

1. Ketensamenwerking
Op 30 juni 2023 is het Groeifondsvoorstel BioBased Circular (BBC) voorwaardelijk goedgekeurd. Biobased Circular maakt de weg vrij om in Nederland over te schakelen op het gebruik van klimaatneutrale materialen. In de komende acht jaar worden nieuwe waardecirkels ontwikkeld voor onder andere plastics, kunststoffen en bouwmaterialen die minstens zo concurrerend zijn als de huidige, maar met een groot verschil: ze verruilen fossiele koolstofverbindingen voor plantaardige. De grootste uitdaging ligt echter in het organiseren van nieuwe productieketens van
een industriële omvang. Wat en wie zijn er nodig om succesvol te innoveren? Denk en doe mee met BBC!

2. Financiering
We zien dat groene chemiebedrijven lastig tot opschaling komen. Met name de pilot- & demofase is extreem moeilijk te financieren. Waarom is dit zo lastig? Wat zagen we concreet gebeuren bij ondernemers en in de financierswereld tijdens de ‘Green Chemistry Accelerator’ en tijdens onze ‘GCNE Opschalingstafels’? GCNE heeft in samenwerking met partners concrete oplossingsrichtingen uiteengezet. Welke zijn het meest kansrijk? Hoe gaan we stappen zetten met elkaar? Samen met financiers en ondernemers gaan we hierover het gesprek aan.

3. Beleid
Sinds het vorige jaarevent hebben we onze tanden gezet in ‘Einde Afval Status’. Na de problematiek goed in kaart te hebben gebracht (zie het   rapport van Ecomatters), hebben we gewerkt rond concrete oplossingen in samenwerking met de Rebelgroup. We presenteren deze oplossingen en hoe we er verder mee aan de slag gaan. Einde Afval Status is echter niet de enige harde noot om kraken om groene chemie te boosten; er spelen ook andere beleidsissues. Inmiddels hebben we ons licht opgestoken bij ondernemingen en overheden wat de meest prangende issues zijn. De resultaten delen we en we verkennen hoe u hieraan kunt bijdragen.

4. Impact monitoring
Wat is de tussenstand van de grondstoffentransitie? Met welke acties versnellen we van fossiel naar biobased? Met GCNE willen we samen de grondstoffentransitie richting geven en versnellen. We hebben diverse rondetafelgesprekken gevoerd aan relevante industrietafels in Nederland. Aan de hand daarvan, en op basis van de  Brightsite Transitie Outlook, de uitkomsten van onze GCNE questionnaire en andere beschikbare data, hebben we een eerste overzicht gemaakt van ‘De Staat van Groene Chemie in Nederland’. Tijdens deze break-out willen we graag met u in gesprek over de tussenstand van de grondstoffentransitie en wat de prioriteiten voor de eerst komende jaren zouden moeten zijn. Tevens bespreken we graag de mogelijkheden om voortgang te meten en impact zichtbaar te maken.
Follow us
    Linkedin    
Groene Chemie, Nieuwe Economie
Achtseweg Zuid 159H
5651 GW Eindhoven
The Netherlands

Privacy policy - Unsubscribe