Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
NAL / 23 juni 2021
Nieuwsbrief Nationale Agenda Laadinfrastructuur
Nederland schakelt over op elektrisch vervoer. Om overal makkelijk en slim te laden hebben we een goede laadinfrastructuur nodig. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) draagt daaraan bij met afspraken, acties en regionale ondersteuning.

Er gebeurt veel, de uitvoering van de NAL komt echt op stoom! In deze nieuwsbrief leest u de laatste ontwikkelingen: er is weer veel te melden over de voortgang die de NAL-partijen hebben geboekt.
 
Meld u aan voor de nieuwsbrief om ook in de toekomst op de hoogte te blijven
 
NAL-werkgroep Logistieke Laadinfrastructuur van start met vijf taakgroepen
Om het klimaatakkoord te behalen is de ambitie dat in 2050 alle logistieke mobiliteit zero emissie is. Elektrische bestel- en vrachtwagens gaan het komende decennium een vertrouwd beeld worden. Zelfs de eerste schepen bereiden zich voor op elektrische vaart. Al deze voer- en vaartuigen moeten efficiënt kunnen laden. Hier is een combinatie nodig van publieke en private laadpunten, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen.

De werkgroep logistieke laadinfra, onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), heeft als opdracht om te zorgen dat laadinfrastructuur geen beperkende factor is voor de elektrificatie van logistiek. Hiervoor zijn vijf taakgroepen ingericht: prognoses van logistieke laadvraag, publieke stimulering van logistiek laden, private logistieke laadinfrastructuur, publiek basisnetwerk en laden op bouwlocaties.

Inmiddels heeft de werkgroep de eerste wapenfeiten behaald.
Lees verder over de taakgroepen
Lees verder over de wapenfeiten
 
Opladen elektrische auto gemakkelijker door openbare informatie
 
Waar is een vrije laadpaal, met welke snelheid kan daar geladen worden en wat kost dat? Elektrische rijders kunnen vanaf 1 juli 2021 de antwoorden overal makkelijk en snel vinden. Laadpuntexploitanten zijn vanaf dat moment namelijk verplicht actuele informatie over o.a. de locatie, bezettingsstatus en ad hoc oplaadprijs van publiek toegankelijke laadpunten in Nederland te delen met gebruikers.

Vanaf 1 januari 2022 komt daar nog extra informatie over de stroomleverancier, het geleverde stroomproduct, het percentage duurzaam opgewekte stroom en openingstijden bij. Exploitanten moeten de informatie ook beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld appbouwers en navigatieproviders.
 
 
 
 
 
Lees verder
 
NAL kennissessies Smart Charging Requirements
 
 
In het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur zijn onlangs de Smart Charging Requirements vastgesteld.

Met slim laden, oftewel Smart Charging, kan het laden van elektrische auto's zo gestuurd worden dat we het aanbod van hernieuwbare energie, het bestaande stroomnet en schommelingen in elektriciteitsprijzen optimaal benutten. De requirements maken duidelijk aan welke eisen laadinfrastructuur voor de publieke ruimte moet voldoen om Smart Charging ready te zijn. Neem deel aan een van de twee kennissessies over dit onderwerp.
> Lees verder
 
Binnen uw VvE laadpunten aanleggen? Handig stappenplan!
 
Elektrisch rijden is populairder dan ooit. Dat merken Verenigingen van Eigenaren ook. Steeds meer VvE’s krijgen de vraag of er bij de eigen parkeergelegenheid een laadpunt kan komen.
Een nieuwe brochure helpt VvE’s op weg. De brochure bevat een helder stappenplan dat veel houvast biedt. Zowel voor de realisatie van een collectieve laadoplossing voor alle bewoners, als voor de situatie waarin de VvE de realisatie van laadplekken aan de individuele leden wil laten. De brochure gaat onder meer in op vragen rond de kosten, de veiligheid, het gebruiksgemak en de uitbreidbaarheid.
> Lees verder
 
Goed voorbereid een overeenkomst voor laadpalen afsluiten
 
De Basisset AC-laadinfrastructuur is bedoeld voor iedereen die goede contractuele afspraken wil maken met marktpartijen voor plaatsing, beheer en/of exploitatie van laadinfrastructuur. De documenten zijn in de eerste plaats een hulpmiddel voor gemeenten die werken volgens concessie- of opdrachtmodel, maar ook private partijen en gemeenten die werken volgens openmarktmodel kunnen eruit putten om een overeenkomst op te stellen.
> Lees verder
 
Veilig thuisladen: zo doe je dat!
 
 
 
De NAL-werkgroep “Fysieke veiligheid en cyber security” maakte twee infographics. Die laten zien hoe elektrische auto’s thuis bij de eigen woning veilig opgeladen kunnen worden. Er is duidelijk beschreven waaraan veilig thuisladen moet voldoen.

Deze infographics vind je in de bibliotheek op de website. Daar staan bijvoorbeeld ook de losse beelden uit de banner op de website. Handig illustratiemateriaal over laadinfrastructuur voor iedereen die communiceert met (potentiële) EV rijders.
> Lees verder
 
Regionale laadkaart: alle e-initiatieven in één oogopslag
Hoe ontwikkelt de laadbehoefte van elektrische rijders zich de komende jaren? Waar zijn knelpunten in het elektriciteitsnet te verwachten? MRA-Elektrisch werkt aan een laadkaart die alle e-initiatieven voor regio Noordwest inzichtelijk maakt.
Lees verdert
 
Winterswijk breidt netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s fors uit
In het centrum van Winterswijk worden nog voor de zomer 34 nieuwe laadplekken voor elektrische auto’s aangelegd. De gemeente Winterswijk en Kuster Energy hebben daarover eind februari een overeenkomst getekend.
Lees verder
 
Webinar van het landelijk Communicatie Netwerk Klimaat (LCNK)
Communicatieadviseurs die zich bezighouden met het onderwerp klimaat én andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het LCNK webinar op 25 juni 2021 van 11.00 tot 12.00 uur.
Aanmelden via LCNK.NL
 
Vraag een account aan voor de website
 
Werk je aan de Nationale agenda Laadinfrastructuur? Op de website komt jouw netwerk samen. Je kan hier kennis en informatie verzamelen, delen en uitwisselen. Ook kan je in besloten groepen samenwerken.

Maak een account aan en profiteer van de kracht van dit netwerk!
Lees verder
 
 
Kalender met bijeenkomsten
Behalve bijeenkomsten van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) vind je in de kalender op de website
ook andere relevante bijeenkomsten. Als je een account hebt, kun je op deze pagina op de knop ‘Volgen’
klikken, dan ontvang je nieuwe bijeenkomsten automatisch per mail.
 
Vraag een account aan voor de website
Werk je aan de Nationale agenda Laadinfrastructuur? Op de website komt jouw netwerk samen. Je kan hier kennis en informatie verzamelen, delen en uitwisselen. Ook kan je in besloten groepen samenwerken.

Maak een account aan en profiteer van de kracht van dit netwerk!

Als je een account hebt en bent ingelogd, kun je verschillende pagina's op deze website volgen. Zet de knop “Volgen” aan. Updates van deze pagina's verschijnen dan in je mailbox.

Besloten groepen
Werk je bij een gemeente aan de laadinfrastructuur en wil je binnen je regio met andere gemeenten documenten, kennis en ervaringen delen? Dan kun je hiervoor de besloten groepen op de website van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur gebruiken. De regiocoördinator kan een besloten groep aanvragen bij Guido van Leeuwen, community manager. Hij richt in overleg met de regio coördinator de omgeving in en samen nodigen ze de deelnemers uit om lid te worden.

 
Colofon
Contactmogelijkheden
Via e-mail
Via de website
Aanmelden
Afmelden
Privacybeleid

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten