Aanmelden
Werksessie aanpak Circulair Bouwen in Zuid-Nederland
18 april 2024

Na een korte introductie van het programma worden er vijf verdiepende werksessies gehouden. Maak een keuze voor één van deze verdiepende werksessies voordat je inschrijft.

Werksessie 1 – Korte ketens biobased bouwmaterialen – onder leiding van Dirk van der Ven

Deze programmalijn heeft een focus op het ontwikkelen van een ‘korte keten’ tussen telers, industriële verwerkers en bouwers die samen de nieuwe producerende ketens vormen in de circulaire bouweconomie: van plant tot pand! Dit zijn fysiek daadwerkelijk korte ketens van slechts een handvol ketenpartners van telers tot en met bouwers. Deze ketens komen tot stand met weinig en niet-gecompliceerde handelingen en er wordt hier geen overdadige hoeveelheid energie bij verbruikt.

De vorming van korte ketens en de transitie naar circulair biobased bouwen verloopt niet zonder slag of staat. In de werksessie brengen we de kansen en obstakels middels een “serious game” in kaart. Deze werksessie is in het bijzonder interessant voor ondernemingen uit de keten telers, verwerkers en bouwers.

Werksessie 2 - Nieuwe business- en financieringsmodellen – onder leiding van Jim Opperman

De circulaire (bouw)economie vraagt om een ander perspectief op de waardepropositie van woningen en bouwmaterialen. In huidige lineaire modellen komt deze niet tot uiting. Met multi-helix partners worden business- en  financieringsmodellen ontwikkeld waarin meerdere gebruikscycli en meervoudige waarden (financiële/economische waarde, natuurlijke/ecologische waarde, maatschappelijke/sociale waarde) worden meegerekend. In deze sessie gaat Jim Opperman dieper in op:
  • Circulaire bouw business: Businesscases en waarde optimalisatie voor circulaire ketens van bouwmaterialen. Ontwikkeling van nieuwe (samengestelde) circulaire ketens t.b.v. bouwmaterialen.
  • Home as a Service: Betaalbaarheid en waardebehoud van lineair naar circulair door financiering van woningen op basis van meerdere productcycli
De werksessie is bedoeld om samenwerkingsverbanden te vormen die aan de hand van concrete projecten meer inzicht bieden in de mogelijkheden en haalbaarheid van circulaire bouwprojecten en de grondstofketens die hiervoor nodig zijn. 

Werksessie 3 – Bouwprojecten
 – onder leiding van Jeroen van Schaik

Het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad op lange termijn is een grote opgave. Binnen de programmalijn bouwprojecten wordt opschaling van biobased en circulaire bouw versneld door samenwerking te organiseren op schaal van Zuid-Nederland. Concreet wordt ingezet op innovatie in de industriële bouw, circulaire flexibele woonconcepten en het transformeren van bestaande gebouwen en gebieden. Belangrijk element hierbij is het ambitieniveau en de wijze van uitvraag door de opdrachtgevers.

Welke acties zijn nodig om een versnelling te bereiken? Hoe bouwen we kwalitatief hoogstaande betaalbare woningen? Op welke manier worden opdrachten in de markt uitgevraagd? Hoe verhogen we ons ambitieniveau? Tijdens de werksessie gaan opdrachtgevers en (modulaire) bouwers in gesprek hoe we sneller, beter en goedkoper de woningvoorraad kunnen verruimen. Praat mee en geef richting en snelheid aan het invullen van de woningopgave.
 
Werksessie 4 – Grondstoffen- en materialenhubs & Human Capital
Deze werksessie bestaat uit twee onderdelen:
  • Onderdeel 1: Hergebruik en recycling van materialen en grondstoffen zijn belangrijke circulaire strategieën, ook voor de bouw. Hoe zorg je dat nieuwe activiteiten en diensten op dit vlak succesvol van de grond komen, met voldoende schaal en kwaliteit?
  • Onderdeel 2: Emile Quanjel (SPARK Campus) zal dieper ingaan op de gevolgen voor de Human Capital agenda: hoe kunnen we de inhoudelijke innovaties voor een toekomstbestendige leefomgeving breder inbedden bij bouw & techniek bedrijven? En hoe zorgen we ervoor dat de bijbehorende skills kunnen worden ontwikkeld door bestaande en nieuwe professionals?

Werksessie 5 - Verkenning programmalijn installaties – met Inger van Dooren
Circulaire installaties zijn een belangrijk onderdeel van een duurzame, circulaire gebouwde omgeving. In de sessie ‘Duurzaam (ver)bouwen met circulaire installaties’ nemen Inger van Dooren van Squarewise (o.a. verantwoordelijk voor een Programma van Eisen voor circulaire installaties’) en Wouter van Groesen van TNO (onderzoeker industrialisatie/systeemstransities) je mee op de weg naar de nabije toekomst. Wat kun je als organisatie of onderneming bijvoorbeeld verwachten van de transitie naar circulaire installaties en het ecosysteem daaromheen? Hoe kan je daarop voorbereid zijn of beter gezegd: een voorsprong op nemen? Tijdens de sessie gaat Inger en Wouter in op lopende activiteiten op het gebied van circulaire installaties, bespreken de kansen voor circulaire installatietechniek en benoemen waar er nog vraagstukken liggen. Samen met de deelnemers gaan we in gesprek over het ontwikkelen van een volwaardige programmalijn en vanuit daaruit het vormen van consortia.
 *
 *
 *
 *
naam@bedrijf.nl
 *
 *
Follow us
  Twitter   Linkedin  
Economisch Netwerk Zuid-Nederland
Achtseweg Zuid 159H
5651 GW Eindhoven
The Netherlands

Privacy policy - Unsubscribe