Lees online
Nieuwsbrief
25 juni 2021
Ons Middelbaar Onderwijs
Nieuwsbrief special: jaarverslag 2020   
Jaarverslag 2020 goedgekeurd en online
Op donderdag 24 juni 2021 heeft de ledenraad het jaarverslag van de vereniging over 2020 goedgekeurd, inclusief de jaarrekening. Het jaarverslag bevat uitgebreide informatie over de ontwikkelingen bij de vereniging en de inzet en resultaten op de verschillende scholen. Het jaarverslag is gepubliceerd op www.omojaarverslag.nl
Jaarverslag 2020: Evenwicht?
Wie had kunnen bevroeden dat 2020 een jaar zou worden dat ons uit evenwicht zou brengen en op vele manieren zou verrassen, in positieve en negatieve zin? Het jaar 2020 heeft ons evenwicht verstoord, maar wij zijn daardoor niet uit balans geraakt, integendeel. Alles bij elkaar heeft 2020 ons veel gebracht. Vooral het vertrouwen dat als we uit evenwicht worden gebracht, we ons samen inzetten om het onderwijs te continueren. 
Lees meer over de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar in het voorwoord van het jaarverslag.
Bewegen in balans
Snelle veranderingen en complexe vraagstukken in onze maatschappij hebben impact op ons onderwijs. Met Bewegen in Balans ontwikkelen we in de komende jaren een structurele werkwijze om continu aanpassingen en vernieuwingen in ons onderwijs te implementeren. En die recht doet aan de veranderende vragen vanuit de samenleving. Onze koers en kernwaarden vormen daarbij ons kompas. » lees verder

Stel je eigen verslag samen
Het online jaarverslag maakt het mogelijk om snel en gericht, met een paar klikken, die informatie te vinden die je het meest interessant vindt. Je kunt zoeken via de inhoudsopgave of op thema‚Äôs. Bovendien kun je een eigen 'verslag op maat' maken door rechtsboven in een artikel te klikken op '+Toevoegen aan verslag'. Er is van elke school een korte terugblik op 2020 te vinden.