Veel leesplezier!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
KienhuisHoving advocaten en notarissen online lezen
  |  afmelden
Kienhuis Hoving
Nieuwsbrief
Omgevingsrecht en
Overheid - nr. 137
Nieuw kantooradres in Utrecht

Omdat ons pand aan de Koningslaan in Utrecht te klein werd, zijn wij op 1 november jl. verhuisd. Wij zijn nu te vinden in het Newton House aan de Newtonlaan 256 in Utrecht. In Enschede vind je ons zoals gewoonlijk aan het Pantheon 25.
Afdeling bestuursrechtspraak zet een streep door bouwvrijstelling

Op 2 november 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (tussen)uitspraak gedaan in de Porthos zaak. De Afdeling heeft geoordeeld dat de bouwvrijstelling uit de Wet natuurbescherming in strijd is met de Habitatrichtlijn. Dit betekent dat de bouwvrijstelling niet kon en kan worden gebruikt. Dit heeft grote consequenties voor de bouwsector.
Lees meer
 
 
Back-to-back contracteren in de bouw: hoe zat het ook alweer?

In de bouw komt het geregeld voor dat een hoofdaannemer de rechten en verplichtingen uit de hoofdaannemingsovereenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wenst door te leggen aan een in te schakelen onderaannemer. Het is dan de bedoeling om de rechten en verplichtingen één-op-één (‘back-to-back’) door te leggen aan de onderaannemer. 
Lees meer
 
 
Hoe om te gaan met een abnormaal lage inschrijving?

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft recent naar aanleiding van prejudiciële vragen, gesteld door een Bulgaarse rechter, een arrest gewezen over de verplichting om na te gaan of abnormaal lage inschrijvingen zijn ingediend. Het Hof van Justitie heeft in dit arrest nader toegelicht hoe aanbestedende diensten met het leerstuk van abnormaal lage inschrijvingen dienen om te gaan en of dit is onderworpen aan de rechterlijke toetsing. Belangrijke aspecten van het arrest worden hieronder kort toegelicht. 
Lees meer
 
 
Levert de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop non-conformiteit van een bouwkavel op?

Op 2 augustus 2022 is een voor de overheidspraktijk relevante uitspraak gepubliceerd over de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop op een door een gemeente uitgegeven bouwkavel (ECLI:NL:RBNNE:2022:2789). De zaak gaat om het volgende.
Lees meer
 
 
Europese Commissie niet eens met voornemen onderhandse gunning hoofdrailnetconcessie aan NS

De Europese Commissie heeft staatssecretaris Heijnen op niet mis te verstane wijze aangegeven het niet eens te zijn met het voornemen om de concessie voor het hoofdrailnetwerk voor de jaren 2025 - 2035 in 2023 aan NS te gunnen. 
Lees meer
 
 
Kienhuis Hoving
Pantheon 25 | 7521 PR Enschede
Newtonlaan 265 | 3584 BH Utrecht
t +31(0)88 480 40 00
e info@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
Aanmelden  |  Reageren  |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden