Nederlandse Orde van Advocaten
Waardering BAgazine

U staat op onze mailinglijst voor het BAgazine dat het afgelopen jaar vijf keer is verzonden. Wij zijn benieuwd naar uw waardering voor dit e-zine over de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten. Alvast hartelijk dank voor het invullen van onderstaande enquĂȘte!
 *

Nederlandse orde van advocaten
Postbus 30851  |  2500 GW  |  Den Haag  |  Telefoon 070-3353535  |  advocatenorde.nl/bagazine