Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken #26
Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

 
Nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

 
 
 
Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving (UMGO) is vernieuwd
 
 

 
De UMGO is een tool om snel het energieverbruik en CO2-uitstoot van een wijk de berekenen. De update versie 5 laat in de resultaten ook zien of er voldaan wordt aan de BENG-eisen. Verder kan je nu werken met deellocaties. Zo zijn er meerdere technieken in een wijk mogelijk. Op 12 oktober organiseren we een Masterclass. Bekijk alvast de instructiefilmpjes.
 
Adviesraadlid Harold Lever: ‘Duidelijkheid en blijvende financiering om wijken aardgasvrij te maken’                    
 
Harold Lever zit namens Bouwend Nederland in de Adviesraad van het Expertise Centrum Warmte (ECW). Hij pleit voor duidelijkheid en betrokkenheid van inwoners en gemeenten als het om de energietransitie gaat en een financieringsvorm om wijken aardgasvrij te maken. Ook deelt hij graag succesverhalen.
Aan de slag met UMGO
 
Lees het interview
 
 
 
Praktijktips: bestaande bouw aansluiten op warmtenetten
 
Wil je als gemeente een warmtenet aansluiten op bestaande bouw? Onze praktijktips kunnen helpen! Wij geven tips voor alle stappen in het proces. Onder andere de financiering, businesscase, alternatieven, ontwikkelingen en innovaties komen uitgebreid aan bod.
         
Lees de praktijktips
 
 

Toekomstagenda Groningen levert
vier nieuwe proeftuinen aardgasvrije wijken op    

 
Vanuit de Toekomstagenda Groningen komen er 4 extra proeftuinen bij PAW: Krewerd, Zonnedorpen Loppersum, Zuidwolde en Steendam-Tjuchem. Het aardgasvrij maken van deze dorpen gaat samen met de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied.
 
Actualisatie voortgangsrapportage transitievisie warmte
 
 
Op 30 augustus ontvingen gemeenten een uitnodiging van het Rijk en de VNG om in de voortgangsrapportage transitiesvisie warmte aan te geven hoe ver ze zijn. Dat kan tot 10 september. De resultaten gaan eind september naar de Tweede Kamer.
Meer over de vier nieuwe proeftuinen
 
Lees meer over de actualisatie
 
 
Peter Derk Wekx: Hoe meer opgaven we koppelen, hoe groter de meerwaarde op alle fronten
 
Welke rol speelt een gemeentesecretaris bij het koppelen van opgaven aan de warmtetransitie en wat betekent die koppeling voor de gemeentelijke organisatie? Peter Derk Wekx, gemeentesecretaris van Alphen aan den Rijn, deelt zijn visie en de uitdagingen die bij koppeling komen kijken.
         
Lees het interview met Peter Derk Wekx
 
 
Nieuw op de website
Gemeenten vertellen: zo betrek je inwoners en houd je regie
 
 
Hoe betrek je inwoners bij een transitievisie warmte? En welke rol pak je als gemeente in de aardgasvrije wijk? Daarover maakten we een nieuwe podcast, twee interviews en een praatplaat, een hulpmiddel om in gesprek te gaan en te komen tot een structurele, degelijke samenwerking.
 

Kijk en luister
 
Update vanuit de leerkringen van proeftuingemeenten
 
 
 
Dit jaar zijn vier leerkringen rondom technische oplossingen gestart voor gemeenten met een proeftuin. De tips die daaruit voortkomen delen we met álle gemeenten. Lees meer over deze tips, de online community en het terugkijken van het webinar over de Standaard en streefwaarden. 
 
Naar de update
 
Podcasts: klimaatadaptatie & sociale cohesie verbinden aan aardgasvrij
 
In de podcastserie ‘Samen onderweg naar een aardgasvrije wijk’ delen ambtenaren hun ervaring met het verbinden van opgaven met de transitie naar aardgasvrije wijken. De nieuwste afleveringen gaan over de verbinding met klimaatadaptatie (Venlo) en de verbinding met sociale cohesie (Arnhem).
Luister naar de podcasts
 
Kijk terug: online informatiesessie Dashboard Eindgebruikerskosten
 
 
Sinds 1 juni is het Dashboard Eindgebruikerskosten beschikbaar. ECW organiseerde online informatiesessies over hoe je met het dashboard kunt werken en hoe je het als gemeente kunt gebruiken voor de transitievisie warmte in relatie met de Startanalyse en de Handreiking voor lokale analyse.
 
Bekijk de online informatiesessie
 

 

Kalender
                     
14 sep
  Expertbijeenkomst 3e ronde - PAW
         
14 sep
  Technische leerkring ‘MT-warmtenetten met MT-bron’ - PAW
         
14
sep
  Spreekuur Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) - PAW
         
14 sep
  Netwerkbijeenkomst Positive Energy Districts (PEDII) - P31
         
16
sep
  Expertbijeenkomst 3e ronde proeftuinen - PAW
         
16
sep
  Technische leerkring ‘All electric’ - PAW
         
16
sep
  Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije Wijken - P31
         
16
sep
  Burgerfora in de praktijk; ervaringen uit het land - Democratie in Actie
         
21
sep
  Juridische Open Tafel Sessie - PAW
         
21
sep
  Spreekuur Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) - PAW
         
27
sep
  Inspiratietours aardgasvrije projecten Emmeloord & proeftuin Nagele - P31
         
28
sep
  Spreekuur Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) - PAW
         
5
okt
  Spreekuur Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) - PAW
         
7
okt
  Netwerkbijeenkomst Proeftuinen - PAW
         
     
        
Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kun je je hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in je mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met je persoons-gegevens, meer hierover vind je in onze privacyverklaring.
 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
 
 
De nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte.

 
Heb je vragen? Neem dan contact op met de gezamenlijke helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Als je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht weg te gooien. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.