‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
6 januari 2022
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

CITES-nieuwsbrief: januari 2022    
In deze nieuwsbrief:

Beste wensen 2022
Kort CITES nieuws
Strengere regels voor de handel in olifantenivoor in de Europese Unie
Overige wijzigingen EU-regels
Verbod op in- en uitvoer van Europese paling
Gratis vervangen vergunningen niet meer nodig
Operatie Thunder 2021
                 
Beste wensen 2022
In deze eerste CITES nieuwsbrief van het nieuwe jaar wensen wij u een veilig en gezond 2022 toe.

Kort CITES nieuws
Vanaf 1 januari 2022 is Andorra aangesloten bij de CITES-overeenkomst. In totaal doen 184 partijen hieraan mee. Dit jaar is de 19e Conference of the Parties (CoP) in Panama. Deze bijeenkomst is van 14 tot en met 22 november. Alle landen die aangesloten zijn bij de CITES-overeenkomst maken hier afspraken voor de komende 3 jaar. Hier bepalen ze ook of er nieuwe soorten op de lijst moeten komen.
   

Strengere regels voor de handel in olifantenivoor in de Europese Unie
De Europese Unie (EU) voert strengere regels in voor de handel in ivoor van olifanten. Deze zijn nodig in de strijd tegen illegale stroperij en handel. De nieuwe regels gelden vanaf 19 januari 2022. Deze wijzigingen zijn op 30 december 2021 gepubliceerd in de nieuwe regelgeving en het richtsnoer. Wat betekent dit voor u? We leggen de belangrijkste wijzigingen uit:

Binnen de EU
U heeft vanaf 19 januari 2022 een EU-certificaat nodig voor de overdracht van antiek olifantenivoor. Dit zijn producten die voor 3 maart 1947 zijn bewerkt. U heeft ook een EU-certificaat nodig voor muziekinstrumenten waarin pre-conventie olifantenivoor in verwerkt is. Dit is ivoor dat is bewerkt voor 1975. Er worden voor overige pre-conventieproducten vanaf 19 januari 2022 geen EU-certificaten meer afgegeven.

De handel in onbewerkt ivoor (hele slagtanden of delen hiervan) is niet toegestaan. Hier krijgt u geen EU-certificaat voor.

Handel buiten de EU
Vanaf 19 januari 2022 kunt u geen olifantenivoor meer in- of uitvoeren. Er zijn een aantal uitzonderingen:
 • Antiek ivoor dat is verwerkt in muziekinstrumenten.
 • Antieke stukken met culturele, artistieke of historische waarde die worden verkocht aan musea.

Oudere EU-certificaten olifantenivoor vervallen
Heeft u producten van olifantenivoor in bezit met een EU-certificaat? Vanaf 19 januari 2023 is het certificaat niet meer geldig. Het product dat u hebt verkregen met dit certificaat mag u houden.

Ivoor inleveren
Heeft u olifantenivoor in huis en wilt u het niet meer hebben? Dan kunt u het product anoniem inleveren in de inleverbak bij RVO in Den Haag. U mag het ook naar ons toesturen:

RVO CITES-bureau
Afdeling Inbeslaggenomen Goederen (IBG)
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Meer informatie
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Bent u geabonneerd op onze CITES-nieuwsbrief? Dan ontvangt u op 19 januari 2022 automatisch de uitgebreide nieuwsbrief over olifantenivoor. Hierin leggen we de nieuwe gewijzigde regels voor ivoor uit. En wat deze regels voor u gaan betekenen. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief. Ook zal de informatie vanaf 19 januari 2022 op onze website staan.
      
 
Overige wijzigingen EU-regels
Er zijn naast de strengere regels voor ivoor meer wijzigingen vanaf 19 januari. Hieronder leggen we een paar wijzigingen uit. De overige wijzigingen kunt u lezen in de nieuwe regelgeving.

Wijzigingen Appendix III
CITES-soorten zijn internationaal verdeeld in 3 groepen. Deze staan in Appendix I, II of III. In de CITES-nieuwsbrief van februari staan de verschillende soorten die vanaf 14 februari 2021 zijn toegevoegd.

Sinds 22 juni 2021 zijn er meer soorten toegevoegd aan Appendix III. Dit verzoek kwam van de Seychellen en Oekraïne. Het gaat om de soorten:
 • palmensoort (Lodoicea maldivica) uit de Seychellen
 • leeuweriken
 • vinkachtigen
 • vliegenvangers
Wilt u precies weten om welke soorten het gaat? Bekijk de lijst (pdf). Deze soorten zijn op 30 december 2021 ook toegevoegd aan Bijlage C op de Europese soortenlijst. Die vindt u ook in de nieuwe regelgeving.

U heeft CITES-papieren nodig voor de in- en uitvoer van soorten die staan op Appendix III/Bijlage C. Wilt u deze soorten uitvoeren? Dan vraagt u een uitvoervergunning aan via mijn.rvo.nl. Wilt u deze soorten invoeren? U heeft een Kennisgeving van invoer nodig. U vult het formulier Import Notification in en levert dit in op het douanekantoor. Het formulier vraagt u telefonisch bij ons aan. Meer informatie vindt u op CITES-soorten buiten de Europese Unie.

Wijzigingen soorten bijlage D
Vanaf 30 december 2021 zijn er een aantal soorten toegevoegd aan bijlage D:
 • hagedissoorten
 • plantensoorten
 • boomsoorten
Deze soorten zijn alleen beschermd binnen de EU. Voert u soorten van bijlage D in binnen de EU? Dan heeft u een CITES-document nodig. U heeft een kennisgeving van invoer nodig.

Er worden ook een aantal soorten van bijlage D afgehaald. Bescherming van deze soorten is niet langer nodig:
 • kangoeroesoorten
 • duivensoorten
 • vlindersoorten
Voor deze soorten is een kennisgeving van invoer niet meer nodig. U vindt een overzicht van de wijzigingen van soorten van bijlage D in de nieuwe regelgeving. Alle soorten van bijlage D staan in deze lijst.
    
 
Verbod op in- en uitvoer van Europese paling
Volgens de CITES Wetenschappelijke Autoriteiten (WA) van de EU-lidstaten gaat het niet goed met het aantal Europese palingen. Daarom blijft er een verbod op de in- en uitvoer van Europese paling (Anguilla Anguilla) in 2022. U mag in 2022 geen levende paling of palingproducten invoeren en uitvoeren uit de Europese Unie. Aan het einde van 2022 beoordeelt de WA dit handelsverbod opnieuw.
      

 
 
Gratis vervangen vergunningen niet meer mogelijk
In de nieuwsbrief van september 2020 gaven we aandacht aan de handelsbeperkingen door het coronavirus. U kon door de beperkingen een CITES-vergunning soms onverwacht niet gebruiken voordat de geldigheid verliep. Daarom kon u tijdelijk een vergunning gratis laten vervangen.

Er zijn helaas nog steeds beperkingen. U kunt nu zelf opzoeken wat voor beperkende maatregelen een land heeft. En wat dat betekent voor de invoer van uw producten. Daarom vervangen wij uw vergunningen niet meer gratis. Kunt u een vergunning door omstandigheden toch niet gebruiken? Dan kunt u een vervangende vergunning aanvragen via mijn.rvo.nl. Stuur bij uw aanvraag de originele ongebruikte vergunning mee.
   
 
Operatie Thunder 2021
Ook dit jaar deed Nederland mee aan de internationale operatie Thunder. Dit is een operatie gericht op het aanpakken van wildlife crime wereldwijd. Dit is illegale handel in beschermde dieren. Interpol organiseerde dit en RVO handhaving heeft hier aan bijgedragen. Dit deden we samen met de NVWA, Douane en andere handhavingspartners.

De rol van RVO
Wij werken klantgericht. Dit doen we door voorlichting en uitleg te geven over de regels. Wij zijn verantwoordelijk voor de controle en handhaving hiervan. Hiermee zorgen we dat wildlife crime wordt aangepakt. Er zijn tijdens de operatie Thunder inspecties uitgezet. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij roofvogelhouders. En bij kwekers van bijzondere reptielen die zijn opgenomen in Bijlage B.  

Uitleg en voorlichting
Wij geven uitleg en voorlichting over de CITES-regels. Bijvoorbeeld hoe je een grijze roodstaartpapegaai legaal kunt overdragen. En welke regels er gelden voor de handel in bloembollen. Op 10 oktober 2021 gaven we voorlichting. Dit gebeurde op de Slangendag in Houten. Op deze beurs komen liefhebbers en handelaren uit Europa om slangen te verhandelen.

Handhaven
Soms moeten we handhaven. Een opgezette kolibrie uit de Verenigde Staten is bijvoorbeeld in bewaring genomen. De kolibrie was zonder de juiste CITES-documenten ingevoerd. Er zijn 44 andere zaken door de Douane bij ons gemeld. Tijdens de operatie hebben we 5 waarschuwingen gegeven aan particulieren en handelaren. De waarschuwingen waren voor het onrechtmatig overnemen en in bezit hebben van dieren. Dit ging om een dode oehoe en verschillende grijze roodstaartpapegaaien. 

Herstellen
Wij kunnen ook onrechtmatige situaties herstellen. In de periode van operatie Thunder zijn er 10 vogels gelegaliseerd. Dat betekent dat er voor deze vogels niet de juiste papieren waren. Door onderzoek konden we de legale herkomst van de vogels vaststellen. De vogels zijn ook gechipt. Op die manier is het duidelijk waar het dier vandaan komt. Zo voorkomen we illegale handel.
   
 
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Afmelden
Aanmelden
Privacybeleid

@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Deze nieuwsbrief is opgesteld om u zo goed mogelijk te informeren. U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.