‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
NAL / december 2021
Nieuwsbrief Nationale Agenda Laadinfrastructuur
Nederland schakelt over op elektrisch vervoer. Om altijd, overal, makkelijk en slim te laden hebben we een goede laadinfrastructuur nodig. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) draagt daaraan bij met afspraken, acties en regionale ondersteuning. In deze nieuwsbrief lees je de laatste ontwikkelingen en de voortgang die de NAL-partijen hebben geboekt.
Meld je aan voor de nieuwsbrief om ook in de toekomst op de hoogte te blijven
 
Vernieuwde monitor laadinfrastructuur
Hoe staat het ervoor met het aantal laadpunten in Nederland? De vernieuwde monitor geeft meer inzicht in de voortgang per NAL-regio en per provincie. Naast het totaal aantal laadpunten, is nu ook het aantal laadpunten ten opzichte van het aantal stekkervoertuigen (batterij-elektrisch en plug-in elektrisch) inzichtelijk. Hiermee kan de druk op het laadnetwerk beter worden bijgehouden. Verder wordt ook een onderbouwde schatting van het aantal thuislaadpunten gegeven. Op dit moment laadt 2/3 thuis via een huisaansluiting. Dit verschilt overigens per regio. In NAL-regio Noord is dat 78% terwijl in regio Zuidwest 62% van de laadpunten bij de berijder thuis staat.
Bekijk hier de vernieuwde monitor
 
Praktijkvoorbeelden uit de regio
Mooie initiatieven in het land laten zien hoe we met de NAL gezamenlijk werken aan een dekkend en aantrekkelijk laadnetwerk. Bijvoorbeeld het expertisecentrum RAL-Zuid, die een stoomcursus elektrisch vervoer en laadinfrastructuur organiseerde voor ambtenaren in Brabantse en Limburgse gemeenten. Of MRA-Elektrisch, die een uitvoeringsgroep is gestart die met advies op maat op weg helpt bij het omkatten van bedrijventerreinen en distributiecentra van fossiel naar zero-emissie. De zonnecarport op het parkeerterrein van het provinciehuis in Overijssel is ook een mooi initiatief. Wil je inspiratie opdoen?
      
Lees dan onze praktijkvoorbeelden uit de regio
 
Versnellingsgids realisatie publieke laadpunten
In opdracht van de NAL-werkgroep Versnellen Proces is een landelijk onderzoek gedaan naar kansen om meer en sneller publieke laadpunten te plaatsen. Alle partijen die betrokken zijn bij het plaatsingsproces zijn geïnterviewd. De belangrijkste verbeterpunten voor deze partijen zijn benoemd in
de 'versnellingsgids'. Er
zijn diverse versnellingskansen, bijvoorbeeld het proactief data-gestuurd plaatsen van laadpalen, het opstellen van laadkaarten en het nemen van verzamelverkeers-besluiten.
> Lees verder
 
Fysieke en digitale veiligheid
     
Het laadnetwerk voor elektrische voertuigen breidt steeds verder uit. Overal verschijnen laadpunten, ook op drukke plekken in de stad en in parkeergarages. De veiligheid van deze voorzieningen is belangrijk. Het gaat daarbij om fysieke veiligheid en digitale veiligheid (cyber security). De NAL-werkgroep Veiligheid biedt ondersteuning met onderzoeken, handleidingen en andere kennisproducten.

Deze producten vind je in de bibliotheek op de NAL website.
> Bekijk de bibiotheek
 
Hoe zit dat nu eigenlijk met de NAL?

Wat is het doel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur? Wat is de rol van de zes samenwerkingsregio’s? Wie betaalt de aanleg van laadpalen?

De antwoorden op deze vragen en meer lees je op de NAL pagina met de meest gestelde vragen en antwoorden.

Ook over de veiligheid van elektrische auto’s en laadpunten vind je hier meer informatie.

> Bekijk de NAL pagina
 
NAL stakeholder-bijeenkomst 11 april
 
Op maandag 11 april 2022 organiseren we weer een NAL stakeholders-bijeenkomst.

Op deze dag delen we de stand van zaken met alle betrokkenen en geïnteresseerden in de NAL. Ook is er ruimte voor kennisdelen, netwerken en inspiratie. Noteer de datum alvast in je agenda!

Andere bijeenkomsten van de NAL vind je in de kalender op de website. Als je een account hebt, dan kun je klikken op ‘volgen’. Je ontvangt nieuwe bijeenkomsten dan automatisch per mail.
> Bekijk de kalender
 
Infographic en position paper Open markt met open protocollen
De NAL-werkgroep Open Protocollen en Markten heeft een nieuwe infographic gemaakt. Deze informatieve illustratie laat zien hoe de open markt voor laadinfrastructuur eruit ziet in Nederland. De EV-rijder staat centraal en profiteert van keuzevrijheid en een lage prijs. Daarnaast zijn de rollen voor de overheid en marktpartijen toegelicht. Er zijn vijf randvoorwaarden voor een open markt geïdentificeerd en de infographic beschrijft wat open protocollen daaraan bijdragen met rapportages en informatie. Als laatste zijn ook de spelregels weergegeven waar in een open markt aan voldaan moet worden.

De infographic is gebaseerd op het position paper dat de werkgroep heeft geschreven. Deze bestaat uit een wegwijzer met informatie over beschikbare protocollen. Verder zijn er tips voor aanbestedingen en een visiedocument over de toekomst van protocollen. Deze documenten zijn te vinden op de website.
Bekijk de infographic
 
Rapport Verkenning organisatie slim laden
Tijdens de Ecomobiel beurs ontving NAL-voorzitter Gerben Jan Gerbrandy het derde rapport van de werkgroep Smart Charging uit handen van werkgroepvoorzitter Frank Geerts. Gerbrandy gaf aan blij te zijn met de vorderingen van de werkgroep en onderstreepte het belang van slim laden als noodzakelijke voorwaarde voor het slagen van de NAL. Met slim laden kunnen elektrische auto's zo gestuurd worden dat we het aanbod van hernieuwbare energie, het bestaande stroomnet en schommelingen in elektriciteitsprijzen optimaal benutten. Volgens Gerbrandy is het goed toepassen van slim laden een ‘conditio sine qua non’.
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees meer over de verkenning slim laden
 
Geef ons je mening
We brengen graag nieuws waar je iets aan hebt. Mis je nog onderwerpen in de NAL nieuwsbrief? Heb je suggesties of ideeën voor verbetering? Wil je vaker, of juist minder vaak geïnformeerd worden? Geef ons je mening, we doen er iets mee!
Geef je mening
 
Op naar 2022
Dit was de laatste nieuwsbrief van 2021. We kijken terug op een jaar waarin we mooie stappen hebben gezet op weg naar een dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig laadnetwerk. We wensen je alvast fijne feestdagen en een gezond en elektrisch 2022!
   
 
 
 
Vraag een account aan voor de website
Werk je aan de Nationale agenda Laadinfrastructuur? Op de website komt jouw netwerk samen. Je kan hier kennis en informatie verzamelen, delen en uitwisselen. Ook kan je in besloten groepen samenwerken.

Maak een account aan en profiteer van de kracht van dit netwerk!
Maak een account aan
 
Colofon
Contactmogelijkheden
Via e-mail
Via de website
Aanmelden
Afmelden
Privacybeleid

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten