‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken #27
Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

 
Nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

 
 

Extra geld voor verduurzaming van woningen en gebouwen      
 
Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend 1,3 miljard euro uit te trekken voor isolatie, warmtepompen en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Ook is er financiële ondersteuning voor gemeenten en energieregio’s voor de uitvoering van het Klimaatakkoord.
 
 
Nieuw! Leerkring Samenwerking gemeente en bewonersinitiatieven
 
Voor veel gemeenten is het zoeken hoe bewonersinitiatieven zich verhouden tot hun eigen regierol in aardgasvrij. Herkenbaar? Check de nieuwe leerkring 'Samenwerking gemeente en bewonersinitiatieven'. Start: half november (exacte datum volgt). En ontdek wat (niet) werkt!
Lees verder
 
Interesse? Lees verder  
 
 
 
Podcast: proeftuin Garyp "We zijn gestart waar de energie zit"  
 
In deze podcast vertelt gemeente Tytsjerksteradiel (Fr), over hun faciliterende rol bij het aardgasvrij maken van het dorp Garyp
(700 woningen). "In Garyp zat veel energie bij de bewoners. En wij hadden vertrouwen in de professionaliteit van het initiatief. Daarom zijn we daar gestart."
 
Hoe Tilburg de transitievisie warmte aanpakt
 
In een serie interviews van BZK en VNG vertellen 5 gemeenten hoe zij de transitievisie warmte aanpakken. Tilburg organiseerde een ‘Digitale Dialoog’ en de ‘Tilburger tafel’ om te achterhalen wat inwoners belangrijk vinden.
 
Naar de podcast
 
Lees het interview  
 
 
 
 
Online kennis- en leerbijeenkomsten
in november

 
Expertise Centrum Warmte organiseert twee online bijeenkomsten. Op 2 november komen hybride warmtepompen aan bod en op 9 november isolatie & ventilatie. Tijdens deze bijeenkomsten vertelt een gemeente een inspirerend verhaal uit de praktijk en hoor je de laatste ontwikkelingen over de techniek.
 
Techniek uit de praktijk: Hybride warmtepompen op Ameland
 
Eind 2021 moet je een transitievisie warmte vaststellen. De factsheets over de technieken van het Expertise Centrum Warmte helpen je hierbij. Maar hoe zien de technieken er in de praktijk uit? In de rubriek ‘Technieken uit de praktijk’ lees je ervaringen en krijg je tips uit praktijkprojecten.
Meld je aan
 
Lees het verhaal van Ameland
 
 
 
Duurzaamheid van bestaande netten
 
Sinds 2021 zijn warmtebedrijven verplicht om te rapporteren over de duurzaamheid van hun warmtenetten. Het Expertise Centrum Warmte heeft de duurzaamheidsrapportages van warmtebedrijven opgevraagd en geanalyseerd.
 
         
Lees verder
 
 
Nieuw op de website
 
Gewijzigde rekentool bij aanvraag 3e ronde
 
 
Gemeenten die bezig zijn met een aanvraag voor de derde ronde proeftuinen aardgasvrije wijken, let op. Er is een geactualiseerde versie van de rekentool beschikbaar. Dit is een hulpmiddel om de businesscase op te stellen voor je aanvraag.
Meer informatie
 
 
82 samenwerkingen met bewoners-initiatieven
 
 
82 gemeenten en bewonersinitiatieven hebben inmiddels afgesproken samen de overgang naar aardgasvrije wijken te gaan waarmaken. In het Klimaatakkoord is afgesproken om voor het einde van dit jaar minimaal 100 samenwerkingen realiseren.
Meer informatie
 
 
Start Nationale Klimaatweek 28 oktober
 
 
Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster leven en werken. De overheid, burgers en organisaties dragen hun steentje bij. We moeten nog veel doen om de afgesproken CO2-doelen te behalen. Om nóg meer burgers en organisaties te inspireren vindt 28 oktober tot en met 5 november de Nationale Klimaatweek 2021 plaats.
Meer informatie
 
 
Europees programma Positive Energy District
 
 
We werken hard aan aardgasvrije wijken. Maar hoe pakken steden in andere landen in Europa de energietransitie aan? Het EU-programma Positive Energy Districts stimuleert samenwerking en kennisdeling. Vanaf 20 oktober kunnen kennisinstellingen met gemeenten zich aanmelden voor de tweede subsidieronde.
Meer informatie
 

 

Kalender
                     
7
okt
  Monitoring klimaatakkoord: wat hebben gemeenten nodig? - PAW
         
12 okt
  Masterclass Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving - ECW
         
12
okt
  Juridische Open Tafel Sessie, voor proeftuinen - PAW
         
12
okt
  Spreekuur Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) - PAW
         
12
okt
  Weerstand! - PAW
         
19
okt
  Spreekuur Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) - PAW
         
26
okt
  Spreekuur Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) - PAW
         
28
okt
  PAW aan tafel: thema technische oplossingen
         
2
nov
  Webinar Hybride warmtepompen - ECW
         
2
nov
  Juridische Open Tafel Sessie - PAW
         
2
nov
  Workshop: Het bereiken van het stille midden - PAW
         
2
nov
  Spreekuur Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) - PAW
         
2
nov
  Welke data heb je als gemeente nodig voor een Wijkuitvoeringsplan? - PAW
         
2
nov
  Duurzame wijken in Europa (P31) - PAW
         
3
nov
  Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken - PAW
         
     
        
Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kun je je hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in je mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met je persoons-gegevens, meer hierover vind je in onze privacyverklaring.
 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
 
 
De nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte.

 
Heb je vragen? Neem dan contact op met de gezamenlijke helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Als je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht weg te gooien. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.