‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Gaat de SWZ subsidie door in 2022? En meer nieuws!
6 januari 2022  Webversie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Nieuwsflits SWZ
Beste bekende van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg,

Namens het hele SWZ team wensen we iedereen een heel goed en succesvol nieuwjaar toe!

Ondanks de vakantieperiode hebben we weer een mooie nieuwsflits samengesteld met nieuws over de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg en de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting, inspirerende praktijkverhalen van enthousiaste initiatiefnemers en een interessante publicatie van ZorgSaamWonen en aflevering van Nieuwsuur.

Lees snel hieronder verder! Deel deze content vooral via jullie eigen communicatiekanalen of met jullie netwerk of organisatie. We horen graag als we hier extra input voor aan kunnen leveren.
 
Subsidie aanvragen ook in 2022?
Het ministerie VWS heeft het voornemen om de aanvraagperiode subsidie voor de initiatieffase van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg te verlengen. Dat zou betekenen dat particuliere initiatiefnemers en sociale ondernemers ook in 2022 een aanvraag in kunnen dienen voor de subsidie, om de haalbaarheid van hun plannen te laten onderzoeken. Definitieve besluitvorming hierover wordt op korte termijn verwacht.
Wanneer deze aanpassing definitief is en in de Staatscourant is gepubliceerd, zullen wij dit op onze pagina plaatsen.
Houd onze pagina in de gaten: Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) aanvragen
 
SOO bijna open
We informeerden jullie al eerder: 10 januari 2022 opent de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO). Hiermee kunnen burgerinitiatieven, woningcorporaties en marktpartijen subsidie aanvragen voor de bouw van een ontmoetingsruimte bij bestaande of nieuwe woonvormen waar 55-plussers samen wonen. Heb je hier interesse in? Bezoek de SOO site voor meer informatie. Of kijk de online informatiesessie terug.
 
 
 
Holikiday timmert hard aan de weg!
Sinds een paar jaar werken de heren van het private initiatief Holikiday hard aan het realiseren van kleinschalige en levensloopbestendige woonvormen voor kwetsbare ouderen met een kleine portemonnee. "Een geweldige doelgroep, zonder concurrentie" volgens een lachende Joop Petit. Met de subsidie van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg van de RVO onderzoeken ze de haalbaarheid van hun projecten. Hierdoor staan hun plannen als een huis en kunnen ze vol enthousiasme overgaan tot realisatie.
Bekijk de video die RVO samen met hen maakte.
 
"We willen zelfstandig blijven wonen en voor elkaar zorgen"
Toen Huub van Berlo en zijn vrouw Ien Meijers nadachten over hun toekomst, merkten ze dat zij en veel van hun buren behoefte hadden aan een levensloopbestendige woning. Daarom hebben ze hun eigen woonhofje gerealiseerd. Met de hulp van de SWZ hebben ze de haalbaarheid van hun plannen laten onderzoeken en hebben ze een procesbegeleider ingezet. “Met 14 personen moeten wel alle neuzen dezelfde kant op staan. Daar konden we de begeleiding van een procesbegeleider goed bij gebruiken."

Lees hun verhaal
 
 
 
Zo woon ik!
Hoe ouder mensen zijn, hoe minder ze willen verhuizen. Toch verhuist de helft van de 65-plussers nog één keer. Het aandeel ouderen dat eventueel wil verhuizen groeit en de belangstelling voor een vorm van gemeenschappelijk wonen neemt toe. Een ontwikkeling waar de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg op inspeelt.
Ook ZorgSaamWonen ziet deze beweging en is benieuwd naar de verschillende verhalen achter hun keuze wel of niet te verhuizen. Yvonne Witter trok het land in en sprak 12 65-plussers over hun woonsituatie en leven.
Lees de verhalen
 
Bouwen op het boerenerf als oplossing voor de woningnood?
De komende jaren stoppen duizenden boeren met hun bedrijf. Ondertussen zijn er heel veel nieuwe woningen nodig. Kan bouwen op het boerenerf bijdragen aan de oplossing voor de woningnood?
Het realiseren van kleinschalige en innovatieve woonvormen kan op verschillende locaties en in verschillende vormen. Bijvoorbeeld in een oude school of kerk. Maar ook op een boerenerf, zo laat Frank Leenen, één van de initiatiefnemers van Coöperatie BuitenDelen, zien.
De dames en heren van BuitenDelen hebben in 2020 een oude boerderij kunnen verwerven om er een deelerf te starten. Zij vroegen de SWZ subsidie aan, om de haalbaarheid van hun plannen te kunnen onderzoeken. Aan Nieuwsuur vertelde Frank onlangs over hun concept en de bouwplannen van Buitendelen.
Benieuwd naar hun verhaal? Kijk deze terug (vanaf minuut 33).
 
 
Vragen? Laat het ons weten!
Loop je met vragen rond rondom de financiering van jouw woon(zorg)project? Of heb je vragen over de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg? Neem contact met ons op via swz@rvo.nl of bel naar RVO.

Naast het één op één beantwoorden van vragen of geven van advies, sluiten we (indien gewenst) graag aan bij events rondom het thema wonen (en zorg) en geven we aan groepen geïnteresseerden presentaties over de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg.
     
 
 
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Afmelden
Privacybeleid
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten