Jaarevent Groene Chemie, Nieuwe Economie
11 oktober 2022, 14.00 - 17.00 uur
Beste relatie,

Het programma van het jaarevent van het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) bestaat uit twee rondes met break-out sessies. Geef in uw aanmelding uw voorkeur aan voor 4 break-out sessies. In het programma houden we dan rekening met uw voorkeur. De break-out sessies staan toegelicht onder het aanmeldformulier. 

We kijken er naar uit u op 11 oktober te ontmoeten.
Meld u hier aan voor het Jaarevent
Je kunt je niet meer aanmelden voor dit evenement.
Programma break-outs

1) Support voor startups groene chemie
, door Gijs van de Molengraft (Gritd) met ondernemer

Hoe ervaren ondernemers support bij opschaling in Nederland? Welke hulp en expertise is wanneer nodig, wat gaat goed en hoe kan het beter? Het doel is om in deze sessie ervaringen met elkaar uit te wisselen en een beter beeld te krijgen waar witte vlekken zitten. Met aandacht voor de onlangs gelanceerde Green Chemistry Accelerator die ondersteuning kan bieden om de financiering van pilots en demofabrieken te versnellen.
 
2) Financial engineering voor de groene chemie, door Tys van Elk  (LIOF en bestuurslid GCNE namens de ROM’s) met Marissa de Boer (SusPhos)
 
Om impactvolle initiatieven van game changers in de groene chemie te faciliteren richting opschaling van demo tot commercie is een sterk financieel motorblok nodig. GCNE wil hiervoor de regie nemen en een coalition of the willing vormen. In deze break-out worden ondernemers en financiers uitgenodigd om vrijblijvend mee te denken, ervaringen aan te dragen en de eerste contouren te schetsen van een dergelijke financieel motorblok om de ‘valley of death’ het hoofd te bieden.
 
3) End of Waste, perspectief en oplossingsrichtingen door Björn Koopmans (Chemelot Circular Hub) met Ecomatters/Invest-NL en Victor Vreeken (Black Bear Carbon)
 
Voor de transitie naar een circulaire chemie is de verwerking van afval de komende jaren cruciaal. Dat betekent niet alleen meer en beter recyclen van dit afval, maar ook de ruimte creëren om het in gesloten kringlopen als grondstof te kunnen gebruiken voor de vervaardiging van nieuwe, hoogwaardige producten. Juist daar lopen ondernemingen tegen aan. Als issue is dit inmiddels onderkend op alle beleidsniveaus, we gaan graag in gesprek over: hoe kan het beter, sneller, en in afwachting van die aangepaste wet- en regelgeving intussen slimmer aangepakt worden?
 
4) Workshop ketensamenwerking, door Frank Berkers (TNO) met Kim Meulenbroeks (Renewi)

Nieuwe keten samenwerkingen zijn vaak essentieel om de innovaties van game changers  op te schalen en transities te versnellen. Hoe pak je dit aan, wat zijn kansen, uitdagingen en lessons learned. En vooral, hoe kunnen we de ketensamenwerking echt met meer snelheid realiseren gezien de dringende klimaatopgave. Volop interactie en kansen om suggesties voor de aanpak in te brengen in deze workshop.

5) Biobased Chemicals (BBC), door Herman Wories Herman Wories (Maastricht University) en betrokken bedrijven BBC
 
Met de groeifonds aanvraag BioBased Chemicals willen we de implementatie van een nieuwe Nederlandse industrietak stimuleren die op grote schaal chemische bouwstenen en recyclebare kunststof materialen op basis van koolhydraatrijke biogrondstoffen produceert en verwerkt. Om nieuwe (circulaire) ketens te realiseren zal over traditionele ketens samengewerkt moeten worden: van agri&food, bosbouw en leveranciers van reststromen tot de chemie en producenten van applicaties en eindproducten. Grootschalige toepassing van biogrondstoffen vereist een disruptieve transitie! We gaan in gesprek over kansen, uitdagingen en mogelijkheden om aan te haken.
 
6) Duurzame Materialen NL, door Sascha Kersten (University of Twente), support Jan Harm Urbanus (TNO) en ondernemers

Het groeifonds Circulaire Plastics NL is inmiddels definitief goedgekeurd en geeft een impuls aan de ontwikkeling én opschaling van circulaire innovaties. In het bijzonder is er aandacht voor het realiseren van grootschalige pilot faciliteiten voor thermochemische conversie van plasticrijk afval naar een circulaire grondstof voor de chemische industrie. Tijdens deze workshop wordt het proces toegelicht en is er ruimte voor interactie om samen de volgende stappen te kunnen zetten
 
7) Deep dive Plasma Technologie NXTGEN HIGHTECH, door Hans Linden, programmamanager Brightsite

Plasma is een potentiële, duurzame vervanger van gas in de industrie en draagt bij aan het elektrificeren van chemische processen. Om energie om te wekken wordt gebruik gemaakt van een elektrische vlam in plaats van verbranding van methaan. Het groeifonds waar NEXTGEN HIGHTECH biedt kansen voor opschaling. Na een korte toelichting gaan we in gesprek over de kansen en uitdagingen om op te schalen en mogelijkheden om te participeren.

8) Onderzoek en ontwikkeling van Carbon Capture & Utilization (CCU) 

Sommige technologieën met CO2/CO als grondstof zijn al ver ontwikkeld, maar andere staan nog in de kinderschoenen. Daarom is het belangrijk om nu te investeren in onderzoek en ontwikkeling van CCU, zoals nieuwe katalysatoren en processen die CO2 en CO kunnen omzetten in nieuwe basischemicaliën voor o.a. nieuwe materialen en brandstoffen. Met veel partijen wordt een groeifondsvoorstel op dit thema onder de naam FutureCarbonNL voorbereid. De inhoud en de insteek komen in deze sessie nader aan bod en graag voeren we hierover met elkaar het gesprek.
Follow us
    Linkedin    
Groene Chemie, Nieuwe Economie
Achtseweg Zuid 159H
5651 GW Eindhoven
The Netherlands

Privacy policy - Unsubscribe