Cursus basisvaardigheden volgen? Dat kan nu! Kijk voor meer info op ONS
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Voor meer info over cursussen basisvaardigheden kijk op ONS in de groep basisvaardigheden. Lees online
Ons Middelbaar Onderwijs
Beste dames en heren,

Als lid van een Raad van Advies van een OMO-school of als ouder in de ledenraad ontvang je deze nieuwsbrief ter informatie. Bij 'lees verder »' worden veel artikelen doorgelinkt naar ONS intranet. Deze artikelen zijn na inlog te lezen. Informatie m.b.t. het inloggen heb je per mail ontvangen.

Training basisvaardigheden
De komende periode staan er diverse cursussen basisvaardigheden gepland. Ben je hierin geïnteresseerd en/of wil je hier aan deelnemen? Alle informatie, data en aanmeldmogelijkheden vind je in de groep Basisvaardigheden - ONS (omo.nl) op ONS. Bekijk per basisvaardigheid welke mogelijkheden er zijn en meld je aan. 
Stand van zaken cao OMO 2023-2024
Op 12 september jl. bereikten de VO-raad en de onderwijsbonden een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao vo. Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen cao die cao vo deel 2 vervangt. Dit maakt dat niet alle afspraken in het onderhandelaarsakkoord van toepassing zijn op de medewerkers van OMO. Lees verder »
Een nieuw broedjaar van start
25 enthousiaste deelnemers zijn van start gegaan met de broedplaatsen 2023/2024. Kom langs bij de broedplaatsen. Lees verder om te zien wanneer dat kan! Lees verder »
Event 'Aan de slag met burgerschap in het vo'
Het Expertisepunt Burgerschap, OMO en Nuffic organiseren samen het event ‘Aan de slag met burgerschap in het vo’ op 11 oktober. Hoe ga je om met thema’s als ‘Normen en Waarden’? De dilemma’s, de ‘andersdenkenden’, de schurende gesprekken waarbij de dialoog soms enorm onder druk kan komen te staan. Hoe deal je daarmee in je klas? Lees verder » 
Inspectienieuws: Wat betekenen de bijgestelde onderzoekskaders voor mij?
Leerlingen moeten voldoende geletterd en gecijferd het onderwijs verlaten en over voldoende burgerschapscompetenties beschikken. Daarom heeft de Inspectie van het Onderwijs een aantal bijstellingen gedaan in het onderzoekskader. Ook is er een nieuwe standaard toegevoegd: OP0. Lees verder »
Personele wisselingen bij het LOT
Sinds dit schooljaar zijn Julie Herrera en Jacqueline Melis, als projectleider en programmaleider betrokken bij het Leiderschapsontwikkeltraject (LOT). Dit MD-programma is ontwikkeld voor collega’s die de ambitie en potentie hebben om op termijn de functie van rector of algemeen directeur te vervullen. Lees verder »
Plannen OMO- leerlingenraad 2023-2024
De OMO-leerlingenraad van 2023-2024 heeft onlangs hun jaarplan geschreven. De OMO-leerlingenraad, bestaande uit vijf leerlingen van verschillende OMO-scholen, houdt zich bezig met de belangen van OMO-scholieren. In dit jaarplan staat een introductie van de leerlingen en wat zij komend schooljaar willen organiseren en bereiken. Lees verder »
Bijeenkomst projectgroep 'Teams als ELO'
‘Teams als ELO’ bestaat uit een bloeiende community van betrokken docenten, schoolleiders en ICT'ers van 18 OMO-scholen(groepen). Er zijn op de bijeenkomst ideeën uitgewisseld, toekomstvisies besproken, en er is nagedacht over verandermanagement en de implementatie van een ELO (electronische leeromgeving). Lees verder  »
Leerlingen in de spotlight 
Er gebeurt veel moois op de scholen! Lees hier meer over;
Hoezo da?! - Podcast Leerlingen Nuenens College, een podcast gestart op initiatief van leerlingen. Is de schoolpodcast de nieuwe schoolkrant?

Thomas van Loon,
hij won niet alleen de OMO-profielwerkstukprijs in de categorie vwo maar sleepte ook nog eens de bronzen medaille bij de Internationale Biologie Olympiade in de wacht.
Uitreiking OMO-profielwerkstukprijzen
Op 6 juli jl. zijn de OMO-profielwerkstukprijzen 2023 uitgereikt aan de leerlingen van vmbo gt, havo en vwo. Wat een feest! En wat een mooie werken weer dit jaar! Bekijk een impressie van de middag op onze website.

Eerder dit jaar reikten we al de OMO-trots op prijs en  de OMO-praktijkwerkstukprijs uit. Wat een talent op onze scholen!
Kort nieuws
Vergroot je autonomie met de Transactionele Analyse (TA) 
Aanmelden training basisvaardigheden
Monique van Roosmalen nieuwe rector Maurick College

Wil je dagelijks onderwijsnieuws uit de media ontvangen? Klik hier
Agenda
5 oktober OMO-congres Leraar: onderwijsprofessional van de toekomst!
11 oktober event Aan de slag met burgerschap in het vo: normen, waarden en dilemma’s’.
18 oktober 2023 uitnodiging E-Live Multiplier Event! – Voor docenten vreemde talen
9 november Meesterlijke Ontmoeting - Uit de plooi - Het Festival der Mislukkingen