Lees de nieuwsbrief
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Hogeschool Rotterdam
Nieuwsflits Lectorenplatform Zelfmanagement | juli 2021 |  afmelden
 |  online versie
 
Nieuwsflits
Nieuwsflits
Lectorenplatform Zelfmanagement
december 2021
 
Hogeschool Rotterdam
Het landelijk lectorenplatform Zelfmanagement versterkt met gezamenlijk praktijkgericht onderzoek het zelfmanagement en de eigen regie van (kwetsbare) burgers en draagt bij aan het beter toerusten van zowel huidige als toekomstige (zorg)professionals. Aan het landelijke lectorenplatform Zelfmanagement zijn tien lectoraten van zeven verschillende Hogescholen verbonden. Benieuwd naar de deelnemende lectoraten? Bekijk onze website.
Film lectorenplatform
  Op donderdag 16 november jl. organiseerde het landelijke lectorenplatform Zelfmanagement een webinar met als thema Zelfmanagement en burgerparticipatie: Hoe kun je als professional aansluiten bij de leefwereld van cliënten’. Tijdens dit webinar werd het lectorenplatform aan de deelnemers gepresenteerd door middel van een kort filmpje.

> Bekijk hier het filmpje
Nieuws vanuit het platform
Oefenverlof met een student

In het kader van een postdoc project is het Oefenverlof met een student ontwikkeld. Aanleiding voor het project was dat voor veel mensen die revalideren na een beroerte de overgang van klinische revalidatie naar huis lastig is. Om cliënten hierin te ondersteunen is het Oefenverlof met een student ontwikkeld. Dit betekent dat een student wordt ingezet tijdens een oefenverlof van een cliënt in de thuissituatie. Hiermee ontvangt de cliënt een extra revalidatiemoment en de student een extra leermoment. Het Oefenverlof met een student is een innovatie in revalidatiezorg en onderwijs.

De publicatie is binnenkort verkrijgbaar via de website van de HAN.

> Lees hier de rapportage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ton Satink PhD, hoofddocent & onderzoeker opleiding Ergotherapie & Lectoraat Neurorevalidatie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 
Nieuwe cursus Zelfmanagement: coaching en begeleiding
De cursus 'Zelfmanagement: coaching en begeleiding' geeft zorgprofessionals handvatten om cliënten te ondersteunen/ begeleiden zodat cliënten regie (kunnen) nemen om zichzelf, het dagelijks leven en eventuele beperkingen te managen. Dit gebeurt door theorie en praktijk aan elkaar te verbinden waarbij continue van een interprofessioneel perspectief wordt gekeken. Naast aandacht voor praktisch zelfmanagement in het hier en nu, wordt ook ingegaan op existentieel zelfmanagement en zingeving. De cursus is mede gebaseerd op de richtlijn Zelfmanagement (KNGF). 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ton Satink PhD, hoofddocent & onderzoeker opleiding Ergotherapie & Lectoraat Neurorevalidatie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) .
LARS (Lage Rugpijn Support Tool)
In de vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat Het ZonMw project “Stratified care with LARS (Lage Rugpijn Support tool) for patients with chronic non-specific low back pain and physiotherapists in primary care. A participative development and feasibility study’’ was gehonoreerd. Ook bekend als FAST project. Hierin werken Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht nauw met elkaar samen: een samenwerking die is voortgekomen uit het landelijke lectorenplatform Zelfmanagement. De ontwikkelde richtlijn Fysiotherapie wordt binnenkort gepubliceerd.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. AnneLoes van Staa, lector transities in zorg, Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam
Gehonoreerde onderzoeksprojecten
Het project ‘Werkplaats Zelfmanagement XL’ onderdeel van het programma Verpleging & Verzorging van ZonMw, ronde Leren van Implementeren, is gehonoreerd!
 
Zelfmanagementondersteuning hoort bij de kern van het verpleegkundig beroep. Aansluiten bij behoeftes van patiënten/cliënten en samen beslissen vormen de pijlers van persoonsgerichte verpleegkundige zorg. De toepassing in de dagelijkse praktijk is echter nog niet vanzelfsprekend: het is uitdagend om deze vaardigheden aan te leren en te onderhouden.

Voor de Werkplaats Zelfmanagement XL zijn negen effectieve interventies geselecteerd die het zelfmanagementondersteuning vergemakkelijken. Deze interventies worden nog weinig ingezet in diverse zorgsectoren. Daarom leveren zes zorgorganisaties (ziekenhuis, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg) elk twee verbeterteams. Elk team werkt 18 maanden aan implementatie van twee door henzelf gekozen interventies. In het implementatieonderzoek volgen we de voortgang en brengen we de beïnvloedende factoren in kaart. We maken gebruik van de bestaande Leerwerkplaatsen waarin verpleegkunde onderwijs (hbo, mbo) en praktijk samenwerken en samen leren.
 
In dit project werken o.a. samen: lectoren van Hogeschool Rotterdam en Fontys Hogeschool (Platform Zelfmanagement) en zes leerwerkplaatsen, practoraat van Albeda Collega, Vilans en IKONE.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. AnneLoes van Staa, lector transities in zorg, Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam
Mededelingen
Marie Louise Luttik aangesloten bij het lectorenplatform
  Met veel plezier en enthousiasme heb ik me sinds kort aangesloten bij het platform Zelfmanagement. Ik stel mijzelf graag even voor! Ik ben Marie Louise Luttik, werkzaam als Lector Familiezorg aan de Hanzehogeschool in Groningen. Als lector Familiezorg kijk ik vanuit een systemisch perspectief naar zorgsituaties en ook naar zelfmanagement. Maatschappelijk gezien wordt een steeds groter beroep gedaan op mantelzorg of familiezorg. 
Vanuit mijn leeropdracht werken we aan interventies en strategieën om families, die te maken krijgen met intensieve en/of langdurige (mantel)zorg, gezamenlijk te ondersteunen in zelfredzaamheid maar vooral ook in samenredzaamheid. Hoe zorgen we ervoor dat families die intensief en langdurig moeten ‘mantelzorgen', het zo lang mogelijk vol kunnen houden?  Ik hoop hiermee aan dit platform bij te kunnen dragen en natuurlijk inspiratie op te halen!

Dr. Marie Louise Luttik, lector Familiezorg, Hanzehogeschool Groningen
Publicaties en links
Dr.Jaap van der Stel - 'Het klimaat raakt ontwricht. Wat doen wij?' 
Ten slotte


Het landelijke lectorenplatform Zelfmanagement staat open voor deelname van andere lectoraten en voor samenwerking met bedrijven, publieke instellingen en kennisinstellingen. Indien u hier over meer informatie wenst of nieuws en/of een oproep wilt plaatsen in deze nieuwsflits dan kunt u contact opnemen via platformzelfmanagement@hr.nl


                 

                                             

                                  

Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Zorginnovatie
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam
010 - 794 53 42
KenniscentrumZorginnovatie@hr.nl
Volg ons:
 
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: a.a.venekamp@hr.nl
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2021 Hogeschool Rotterdam.