Hogeschool Rotterdam
Nieuwe materialen in de Gereedschapskist   afmelden
 |  online versie
 
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief Gereedschapskist: juni 2021
 

SOS bij kinderarmoede
Nog altijd groeit gemiddeld één op de dertien kinderen in Nederland op in armoede. In Rotterdam is dat zelfs één op de vijf. De thuisomgeving van deze kinderen en jongeren, en ook de buurt waarin zij leven, is vaak minder gunstig en stimulerend. Hierdoor hebben zij te maken met (im)materiële achterstanden, die hen op alle levensdomeinen belemmeren in hun ontwikkeling. Professionals kunnen veel voor deze kinderen, jongeren en hun ouders betekenen.
Armoede en het Sociaal Domein
Deze week is de handreiking Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein gelanceerd. De handreiking is bedoeld om professionals in het sociaal domein concrete handvatten te geven om met armoede bij kinderen, jongeren en hun ouders om te gaan. 
De handreiking biedt veertien werkwijzen, geordend naar de categorieën:
  • Signaleren (zodat elk kind en elke jongere in armoede wordt gezien),
  • Ondersteunen (zodat elk kind en elke jongere in armoede kan meedoen) en
  • Stimuleren (zodat elk kind en elke jongere toekomstkansen krijgt).
De werkwijzen variëren van bijvoorbeeld het opbouwen van een relatie, het ondersteunen bij opvoeden en schulden tot het bijdragen aan de financiële opvoeding en participatie. Professionals van Werkplaatsen Sociaal Domein en ervaringswerkers armoede uit het land hebben meegewerkt aan de handreiking, waarvan Divosa de opdrachtgever was.
> Download de handreiking
Een drieluik aan handreikingen
  Deze handreiking voor professionals in het sociaal domein maakt onderdeel uit van een drieluik. Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen) zijn de auteurs. Vorig jaar verscheen al de handreiking Omgaan met armoede op scholen (voor het basis- en voortgezet onderwijs) en in het najaar verschijnt de handreiking Omgaan met armoede in het domein jeugdgezondheid (geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en huisartsen). In de drie handreikingen is de SOS-aanpak (Signaleren, Ondersteunen en Stimuleren) bij kinderarmoede steeds de kapstok. Het doel is dat het werken met de handreikingen bijdraagt aan een betere samenwerking van alle professionals die met kinderen, jongeren en hun ouders te maken krijgen.
De Gereedschapskist bevat onderbouwde en beproefde werkwijzen voor beter samenwerken met ouders. Deze zijn samen met de praktijk ontwikkeld vanuit het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam. De onderzoeksgroep is ingebed bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam en werkt samen met vele partners in en buiten Rotterdam.
 
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: vandenbroek.louise@planet.nl
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2021 Hogeschool Rotterdam.