Hogeschool Rotterdam
Webinar ‘Regionale initiatieven rondom gezinnen in kwetsbare omstandigheden’ |  afmelden
 |  online versie
 
Uitnodiging
Uitnodiging webinar ‘Regionale initiatieven rondom gezinnen in kwetsbare omstandigheden’
18 mei 2021
 
Hogeschool Rotterdam
Op dinsdag 18 mei a.s. organiseert het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland een webinar met als thema ‘Regionale initiatieven rondom gezinnen in kwetsbare omstandigheden’. We nodigen u van harte uit dit webinar bij te wonen!
In de consortium regio Zuidwest Nederland zijn er diverse mooie voorbeelden van initiatieven rondom gezinnen in kwetsbare omstandigheden. Tijdens het webinar belichten we er een aantal en kunt u via de chat vragen stellen aan de projectleiders. 

Aanmelden voor het webinar
U
 kunt zich aanmelden tot en met vrijdag 14 mei
>
Aanmelden
Als u zich al heeft aangemeld via de vooraankondiging, dan hoeft u dat niet nogmaals te doen.

Na aanmelding ontvangt u uiterlijk een dag van te voren de link naar het webinar.
Programma
15:20 - 15:30 Digitale inloop
15:30 - 15:35 Welkom en introductie, Hanneke Torij projectleider regionaal consortium, lector Verloskunde en Geboortezorg, Hogeschool Rotterdam
15:35 - 16:00  Programma Nu Niet Zwanger, Berber Atsma, Riekje Elema en Isabelle van de Vrede, inhoudelijk coördinatoren Nu Niet Zwanger, GGD Zeeland
16:00 - 16:20 Volgt nog
16:20 - 16:45 Volgt nog
16:45 - 17:10 Connect2Grow, aandacht voor de ouder-kindrelatie, dr. Hilmar Bijma, gynaecoloog en onderzoeker, Erasmus MC Sophia
17:10 - 17:20 Vragen en afronding
Praktische informatie
Datum 18 mei 2021
Tijd 15:30 - 17:30 uur
Locatie Online via Teams
Accreditatie
Het webinar is geaccrediteerd door de KNOV en het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register en Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.
Kosten
Aan deelname zijn géén kosten verbonden.
Graag tot 18 mei.

Met vriendelijke groet,

Angélica Venekamp
Coördinator Regionaal Consortium

Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Zorginnovatie
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam
(010) 794 5342
KenniscentrumZorginnovatie@hr.nl
Volg ons:
   
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: a.a.venekamp@hr.nl
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2021 Hogeschool Rotterdam.