Lees de nieuwsflits
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Hogeschool Rotterdam
afmelden
 |  online versie
 
mei 2022
Nieuwsflits Lectorenplatform Zelfmanagement
mei 2022
 
Hogeschool Rotterdam
Het landelijk lectorenplatform Zelfmanagement versterkt met gezamenlijk praktijkgericht onderzoek het zelfmanagement en de eigen regie van (kwetsbare) burgers en draagt bij aan het beter toerusten van zowel huidige als toekomstige (zorg)professionals. Aan het landelijke lectorenplatform Zelfmanagement zijn tien lectoraten van zeven verschillende Hogescholen verbonden. Benieuwd naar de deelnemende lectoren? Bekijk onze website.
Bekijk het filmpje waarin de verschillende onderzoekers en lectoren meer vertellen over hun onderzoek en over deze bijzondere samenwerking.
Onderzoeksprojecten vanuit het lectorenplatform
Logt u even in? Bijdrage aan eigen regie van zorggebruikers
In september 2021 ging ‘Logt u even in’ van start: een onderzoeksproject naar de bijdrage van in co-creatie ontwikkelde digitale communicatieplatforms aan eigen regie en langer thuis wonen van zorggebruikers. Het project vormt een van de negen gehonoreerde projecten onder de call Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg van regieorgaan SIA. Hogeschool Windesheim voert het project uit samen met Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Rotterdam en meerdere mkb’s.
 
Er bestaan diverse communicatieplatforms die extramurale zorg ondersteunen. Een groot deel van deze platforms functioneert al enige tijd. Desondanks zijn er nog veel vragen rondom de platforms. Zo zien zorggebruikers nog maar beperkte meerwaarde en blijkt het moeilijk om zorgverleners en partners uit het sociaal domein aangehaakt te krijgen. In het onderzoek verkennen we waarom dat is. We onderzoeken wat eigen regie en zelfredzaamheid eigenlijk betekent voor zorggebruikers, hoe dat er nu uitziet en waar hun behoeften maar ook hun mogelijkheden liggen. We leggen die naast de wensen en het primaire proces van zorgaanbieders en de behoeften van gemeenten. Ook verkennen we de uitdagingen om hieraan met een digitaal platform tegemoet te komen. Het onderzoek leidt tot een schets van de mogelijkheden om in co-creatie (nieuwe) digitale platforms te ontwikkelen die de verschillende gebruikers dichter bij elkaar brengen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. Kitty Jurrius, Lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg 
Dr. Renate Werkman, projectleider Logt u even in 
 
Zie ook de website van het Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg
Werkplaats Zelfmanagement XL
Dit onderzoeksproject is gestart in februari 2022 en is een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam, Fontys Hogescholen, twee ROCs en zes zorgorganisaties’. Het project wordt gefinancierd door ZonMw.
 
Voor de Werkplaats Zelfmanagement XL zijn negen effectieve interventies geselecteerd die het bieden van zelfmanagementondersteuning in de praktijk vergemakkelijken. Deze interventies worden echter nog weinig ingezet in diverse zorgsectoren. Daarom leveren zes zorgorganisaties (ziekenhuis, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg) elk twee verbeterteams. Elk team werkt 18 maanden aan implementatie van twee door henzelf gekozen interventies.
 
In het implementatieonderzoek volgen we de voortgang en brengen we de beïnvloedende factoren in kaart. We maken gebruik van de bestaande Leerwerkplaatsen waarin verpleegkunde onderwijs (hbo, mbo) en praktijk samenwerken en samen leren. Bekijk hier de projectpagina.
 
Lees meer over de Richtlijn Zelfmanagement Fysiotherapie.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. AnneLoes van Staa, lector transities in zorg, Kenniscentrum Zorginnovatie / Hogeschool Rotterdam
 

Mededelingen

Op 8 maart jl. is de Richtlijn Zelfmanagement voor Fysiotherapeuten van KNGF gelanceerd. Enkele lectoren en onderzoekers van het lectorenplatform hebben deelgenomen aan de ontwikkelgroep.
 
Deze generieke richtlijn beoogt een leidraad te geven ter ondersteuning van zelfmanagement in de dagelijkse praktijk van fysio- en oefentherapeutische diagnostiek en behandeling van patiënten die problemen ervaren met het bewegend functioneren. Met een systematische evaluatie van wetenschappelijk onderzoek en weging van patiëntvoorkeuren en professionele expertise, ondersteunt deze richtlijn therapeuten en patiënten in de klinische besluitvorming. Daarnaast biedt deze richtlijn transparantie aan andere zorgverleners en betrokken partijen ten aanzien van ondersteuning van zelfmanagement door fysio- en oefentherapeuten.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. AnneLoes van Staa, lector transities in zorg, Kenniscentrum Zorginnovatie / Hogeschool Rotterdam

Publicaties en links
Is verslaving een ziekte? En 25 andere vragen in de psychiatrie
Wat is een psychische stoornis? Bestaat er zoiets als schizofrenie? Is verslaving een ziekte? Als het gaat om psychische problematiek is er nog constant discussie over concepten en behandelwijzen. Dit maakt het extra lastig om goede hulp te bieden.

Jaap van der Stel is als emeritus lector verbonden aan Hogeschool Leiden en werkte lange tijd in de psychische zorg. Tevens is hij (als adviserend lid) verbonden aan het lectorenplatform Zelfmanagement. Jaap van der Stel loopt al veertig jaar mee als onderzoeker in de psychische gezondheidszorg en weet als geen ander wat het belang is van duidelijke definities en betere resultaten. Door de raakvlakken op te zoeken met de medische wetenschap en de filosofie geeft Is verslaving een ziekte? antwoord op de belangrijkste vraag van allemaal: hoe kan de psychiatrie een sprong voorwaarts maken?
Bekijk de publicatie
Ten slotte
Het landelijke lectorenplatform Zelfmanagement staat open voor deelname van andere lectoraten en voor samenwerking met bedrijven, publieke instellingen en kennisinstellingen. Indien u hier over meer informatie wenst of nieuws en/of een oproep wilt plaatsen in deze nieuwsflits dan kunt u contact opnemen via platformzelfmanagement@hr.nl.
    
                     

                                

                             
 
 
 
Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Zorginnovatie
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam
010 - 794 53 42
KenniscentrumZorginnovatie@hr.nl
Volg ons:
  
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: a.a.venekamp@hr.nl
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2022 Hogeschool Rotterdam.