HZ University of Applied Sciences
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
HZ University of Applied Sciences Webversie
SDG | Internationale vrouwendag | Training instemming en grenzen
8 maart 2023
09.00 uur | 13.00 uur
HZ University of Applied Sciences
Ben je op zoek naar een workshop gericht op veiligheid en weerbaarheid voor zowel mannen en vrouwen?  In een notendop legt Monique Jankowski de interactieve cursus uit. In een veilige setting is er aandacht voor gevoelens, grenzen en wordt er ingespeeld op de vraag vanuit de deelnemers. Thema's zoals gevoelens, grenzen stellen, groepsdruk, pesten, lichaamstaal van anderen, karakters en vriendschappen kunnen aan bod komen.  Het zal gaan over mentale en fysieke onderdelen.

Meld je aan

Woensdag 8 maart worden er twee trainingen instemming en grenzen  gegeven. Tijdens de interactieve cursus laat je je inspireren over weerbaarheid en veiligheid. Wil je een thema aandragen? Mail je verzoek naar sdgevents@hz.nl. 

HZ Het Groene Woud, Middelburg | 09.00 - 10.00 uur
HZ Vitality Center, Vlissingen | 13.00 - 14.00 uur

SDG | International Women's Day | Training consent and boundaries
8 March 2023
09.00 | 13.00 
HZ University of Applied Sciences
Are you looking for a workshop focused on safety and resilience for both men and women?  In a nutshell, Monique Jankowski explains the interactive course. In a safe setting, it focuses on feelings, boundaries and responds to the demand from the participants. Themes such as feelings, setting boundaries, peer pressure, bullying, body language of others, characters and friendships can be addressed.  It will cover mental and physical parts.

Sign up

Two trainings consent and boundaries courses will be held on Wednesday 8 March. During the interactive course, get inspired about resilience and safety. Would you like to suggest a theme? Mail your request to sdgevents@hz.nl.

HZ Het Groene Woud, Middelburg | 09.00 - 10.00
HZ Vitality Center, Vlissingen | 13.00 - 14.00

 *
 *
 *
 *
 *
f t in i yt
HZ University of Applied Sciences, Edisonweg 4, Vlissingen, Zeeland 4382NW, Nederland