Subsidie expertisedeling nieuwkomers | Aanvragen bijzondere bekostiging | COA-schoolvergoedingen | Aanvankelijk lezen met nieuwkomers.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Bijzondere bekostiging | Digitale tweetalige Nederlands-Arabische prentenboeken | Toolkit voor welbevinden van nieuwkomers | Vroegboekkorting studiedag LOWAN-PO
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Lowan
Online lezen
 
Afmelden
 
 
Regeling expertisedeling - volg de webinar
 
 
 
Van 15 september tot en met 15 oktober kunnen een aantal nieuwkomersscholen en internationale schakelklassen (ISK's) de subsidie expertisedeling nieuwkomers aanvragen. LOWAN-PO organiseert webinars op donderdag 8 en maandag 12 september.
Lees meer
 
 
Niet vergeten: aanvragen bijzondere bekostiging
 
De eerste schooldag is een peildatum voor de aanvraag van de bijzondere bekostiging. Deze bijzondere bekostiging kan aangevraagd worden voor leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn. Er is een aanvraag voor leerlingen korter dan 1 jaar in Nederland en korter dan 4 jaar in Nederland. De aanvraag moet bij DUO binnen zijn vóór 29 september 2022.
Lees meer
 
 
 
Nieuwe bedragen vastgesteld voor COA-schoolvergoedingen
 
 
Het COA vergoedt jaarlijks aan de onderwijsinstellingen de schoolkosten voor leerplichtigen. De locaties sluiten hiervoor een onderwijsconvenant af met iedere betrokken school. Een vergoeding voor de onderwijsbenodigdheden wordt aan de ouders zelf uitgekeerd. De bedragen voor het schooljaar 2022 - 2023 zijn aangepast.
Lees meer
 
 
Informatie en studiedag over aanvankelijk lezen met nieuwkomers
 
 
Bij de drie meest gebruikte aanvankelijk leesmethoden hebben we handleidingen gemaakt over hoe je deze methodes met nieuwkomers kan inzetten. Tevens is er 17 september een studiedag over dit onderwerp.
Lees meer
 
 
 
Netwerken binnen LOWAN-PO
 
 
Netwerken en het delen van kennis is cruciaal in het nieuwkomersonderwijs. LOWAN-PO heeft Nederland verdeeld in 8 netwerken. Netwerken zijn ingedeeld op regio, daarnaast zijn er twee specifieke netwerken. Ieder netwerk heeft een regiocoördinator, de regiocoördinatoren samen vormen de LOWAN-PO werkgroep. 
Lees meer
 
 
Nieuwe teamleden LOWAN-PO
 
 
LOWAN-PO is uitgebreid met 4 extra mensen. Deze 4 nieuwe teamleden hebben veel ervaring in het nieuwkomersonderwijs. Zowel in de klas als daarbuiten als intern begeleider/ambulant begeleider en/of directeur. Deze nieuwe teamleden ondersteunen het veld via de helpdesk.
Lees meer
 
 
 
Global Talk vanaf nu in online omgeving
 
 
Alle scholen met nieuwkomers kunnen tegen sterk gereduceerde tarieven gebruik maken van de tolk- en vertaaldiensten van Global Talk. Vanaf nu werkt Global Talk met een online inlogsysteem.
Lees meer
 
 
Subsidie versterken basisvaardigheden
 
 
Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen tot en met 23 september ondersteuning aanvragen om de resultaten op de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar te verbeteren.
Lees meer
 
 
 
Vraag prentenboeken aan voor Oekraïense leerlingen
 
 
Boeken die in je moedertaal zijn geschreven geven je een vertrouwd gevoel, een gevoel van rust en warmte. Vraag  Oekraïense prentenboeken voor leerlingen uit Oekraïne aan. De bestelwijze is vanaf 25 augustus iets gewijzigd.
Lees meer
 
 
 
Snel in contact
Contactgegevens
Primair onderwijs
Boudien Bakker en
Marieke Postma
 
06 52 858 732
b.bakker@lowan.nl
Linkedin   Twitter   Youtube
Online lezen
 
Afmelden
Pas je persoonlijke voorkeuren aan