Saxion
 
Opleidingen   |   Onderzoek  
Vertel je verhaal!

Narratief werken in het mbo, hbo en wo onderwijs - jezelf en de ander leren kennen in diverse (professionele) contexten
Storylab (Universiteit Twente), lectoraat Social Work (Hogeschool Saxion) en Kennisnetwerk Academie Mens & Maatschappij (Hogeschool Saxion) organiseren het congres

Vertel je verhaal!
Narratief werken in het mbo, hbo en wo onderwijs – jezelf en de ander leren kennen in diverse (professionele) contexten

Middels diverse sprekers en workshops inspireren we elkaar en delen we kennis ter versterking van het narratief werken in de onderwijssetting. Bij narratief werken staat het maken en delen van verhalen centraal: verhalen over je eigen persoon en leven, over student zijn en professional worden en/of over kwetsbaarheid en kracht. In een snel veranderende wereld waarin studenten vaak geconfronteerd worden met stress en keuzeproblemen, is narratief werken gericht op het ontwikkelen en versterken van de weerbaarheid, veerkracht, welbevinden en (professionele) identiteit van studenten.

Doelgroep: professionals (docenten, mentoren, coaches, studieloopbaanbegeleiders, studentpsychologen, studieadviseurs etc.) die werkzaam zijn in het mbo, hbo of wo onderwijs. 

Hieronder vind je meer informatie, de sprekers, workshops en mogelijkheid tot aanmelden.

Prof. Dr. Gerben Westerhof (Hoogleraar Narratieve Psychologie en Technologie, Universiteit Twente),
Dr. Monique Engelbertink (associate lector Zorg, lectoraat Social Work),
Marga Ligtenberg (Kennisnetwerk Academie Mens & Maatschappij)
 
 
 
Meer informatie
 
 
 

11 maart 2024
12:00 - 17:00
Gasfabriek Deventer
Programma
12.00 Ontvangst met lunch
13.00 Welkomstwoord 
Marga Ligtenberg 
13.05 Het belang van autobiografische reflexiviteit
Gerben Westerhof 
13.25 De methode Uit je verhaal
Monique Engelbertink
13.40 Het verhaal van de student centraal 
Gina Daisy Jones
14.00 Pauze
14.15 Workshopronde 1
15.30 Workshopronde 2
16.30 Afsluiting en borrel
 
 
Sprekers
 
 
 
Prof. Dr. Gerben Westerhof
(Voorzitter vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie en directeur Story Lab, Universiteit Twente en redacteur van de handboeken Ouderenpsychologie en Positieve Psychologie)
Het verhaal van de student: Het belang van autobiografische reflexiviteit voor welbevinden en identiteitsontwikkeling

In deze lezing wordt betoogd dat aandacht voor verhalen in het onderwijs om een andere omgeving vraagt waarin niet alleen de prestatie en de cijfers centraal staan. Als het goed lukt zo’n omgeving te scheppen dan kan autobiografische reflexiviteit op een zinvolle manier bijdragen aan welbevinden en identiteitsontwikkeling.
 
Dr. Monique Engelbertink
(associate lector Zorg, lectoraat Social Work)
Een autobiografische reflexieve methode is Uit je verhaal en deze is ontwikkeld voor studenten ter bewustwording en versterking van hun professionele identiteit. Welke invloed heeft deze methode op de affectieve en cognitieve betrokkenheid, de (professionele) identiteit en het sociaal welbevinden van studenten? 
 
Gina Daisy Jones.
(docent en ervaringswerker bij het ROC van Twente & oprichter van BeYou)
In haar werkzaamheden als docent en ervaringswerker deelt Gina haar ervaringen (PTSS, GGZ & ASS) om herkenning, erkenning te creëren om zo begeleiding te bieden in het herstelproces.
 
 
 
Workshops
 
 
 
Uit je verhaal, autobiografische reflectie ter versterking van de professionele identiteit 
Professionele en persoonlijke identiteit zijn met elkaar verbonden, maar ze kunnen op onderdelen ook van elkaar verschillen. Je kunt stellen dat een professional in staat moet zijn om bewuste keuzes te maken uit zijn of haar ‘persoonlijke repertoire’. Naast kennis van de persoonlijke identiteit is reflectie hierop cruciaal, want met een kritische reflectie wordt de innerlijke afstand gecreëerd die ruimte geeft om je tot je eigen identiteit te verhouden. 

In deze workshop maak je kennis met “Uit je verhaal”, een gestructureerde manier van beschrijven van en reflecteren op je autobiografie met als doel versterken van de professionele identiteit. De methode (Engelbertink, Wijering, Bohlmeijer & Westerhof, 2019) wordt al jaren zowel op Saxion als op de UT aangeboden aan respectievelijk studenten social work en psychologie. We lichten in deze workshop de inhoud van de methode toe, delen de ervaringen van de toepassing in de praktijk (Saxion & UT) en we nodigen je uit er zelf mee aan de slag te gaan!

Marjolein Prenger (orthopedagoog generalist) is als docent werkzaam bij de Master Positieve Klinische Psychologie & Technologie (Universiteit Twente).

Frank Wijering is als docent/supervisor werkzaam de academie Mens & Maatschappij (Saxion Hogescholen). Zijn achtergrond ligt in het maatschappelijk werk, met als expertise narratieve coaching en gezins- en familieopstellingen. 
 
Verhalen als een spiegel
Inhet project ‘Verhalenvertellers’ van Windesheim ontmoeten studenten anderen en vertellen ze elkaars verhaal. Op deze manier helpen ze anderen om zicht te krijgen op hun kracht en kwetsbaarheid en krijgen ze ook zicht op wat henzelf raakt en in beweging brengt. De ontmoeting met een medestudent voor deze opdracht zorgt voor verbinding en meer ‘thuis voelen’ op de hogeschool. Het project Verhalenvertellers maakt deel uit van het Learning Lab Student Sense of Belonging van Windesheim. Wij onderzoeken samen met studenten van de Minor NT2 en culturele diversiteit hoe het vertellen van verhalen van anderen kan bijdragen aan het reflecteren van studenten op hun eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. In deze interactieve workshop laten we deelnemers de kracht ervaren van onze verhalende aanpak en delen we onze ervaringen met het stimuleren van narratieve reflectie door studenten.

Floor van Renssen is neerlandicus en letterkundige en als docent Taalbeheersing en Storytelling verbonden aan de opleiding Journalistiek van Windesheim. Voor het Project ‘Verhalenvertellers’ begeleidt ze studenten bij het maken van verhalen van medestudenten, in het kader van ‘sense of belonging’, inclusief onderwijs en persoonlijke professionele ontwikkeling. Ze redigeerde voor Deltion en Windesheim o.a. het boek Fatou. Levensverhalen uit het beroepsponderwijs (2022).  

Sanne Koetsier is projectleider meertaligheid binnen het Domein Bewegen & Educatie aan de Hogeschool Windesheim.
 
Werken met het narratief in het onderwijs. Een heldenreis in 8 etappes. De kracht van het werken met verhalen. 
“De opdrachten zijn ook anders dan dat ik gewend ben. We schrijven bijvoorbeeld verhalen over onze ervaringen. Hierdoor vind ik dat we echt de ruimte krijgen voor het formuleren van onze ervaringen, meningen en visie. Ik vind dat er op deze manier anders naar de studenten en cliënten wordt gekeken. Persoonlijke ontwikkeling heeft heel veel invloed op professionele ontwikkeling, dat hangt echt samen.” student 

Door verhalen als werkvorm te gebruiken ontdekken studenten op natuurlijke wijze welke ontwikkeling zij door maken en leren we van elkaar. Verhalen zijn een bron van informatie en zijn het waard om verteld en gehoord te worden.

Door het gebruik van verhalen als leerinstrument ontdekken studenten intuïtief hun eigen ontwikkeling gedurende hun opleiding. Dit stelt hen in staat om ook van elkaars verhalen te leren en samen te groeien.

Ik werk met de Reis van De Held van Joseph Campbell. Het gaat over het avontuur dat ze zijn aangegaan, de opbrengst, de twijfels, helpers die je ontmoet, draken op je pad, onzekerheden, acties, overwinningen en de opbrengst. 

Tijdens de workshop deel ik mijn verhalen en maken we kennis met de reis van de held.   

Voor de minor had ik nooit gedacht dat mijn eigen verhaal een bijdrage zou leveren aan mijn professioneel handelen. Student 

Saskia is sinds januari 2021 betrokken als docent-onderzoeker bij het lectoraat Persoonsgerichte (palliatieve zorg) van Kenniscentrum Zorginnovatie. Naast het traineeship is zij werkzaam als hogeschooldocent bij het Instituut voor Gezondheidszorg onder andere bij de opleiding Verloskunde.
 
Helden, groeiers, strijders, schelmen: een verhaalmodel voor narratieve loopbaanbegeleiding
Studieloopbaanbegeleiding en loopbaan-begeleiding in het algemeen, vindt vaak plaats aan de hand van abstracte modellen, ontwikkeld door organisatiedeskundigen (STARR, SMART, SWOT etc.). Deze abstracte modellen bieden een top-down analyse van je persoonlijke ontwikkeling, die je in kaart moet brengen aan de hand van vaststaande categorieën. In deze workshop zal ik storytelling presenteren als een alternatief, bottom-up model om mee te reflecteren. Narratieve communicatie neemt de persoonlijke ervaring als uitgangspunt, en stelt je in staat om je eigen verhaal te vertellen, in plaats van je te beperken tot een vaststaand model voor persoonlijke ontwikkeling. Dit verhaal vertel je aan de hand van een simpel narratief model, waarna je op het verhaal zelf kunt reflecteren aan de hand van een genremodel. In dat genremodel worden vier typen loopbaanverhalen onderscheiden, met vier typen hoofdpersonen: helden, groeiers, strijders, schelmen. Het model kan dienen als startpunt voor een dialoog tussen een loopbaancoach of studieloopbaanbegeleider en de student of professional.

Sjoerd-Jeroen Moenandar is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij onderzoek doet naar storytelling en manieren waarop storytelling verschillende beroepspraktijken kan verbeteren.
 
Hack yourself – Life writing & genres als middel om storyhacking op persoonlijk niveau te ervaren. 
Als samenleving staan we voor grote uitdagingen. Of het nu gaat om het klimaat,
 om inclusief samenleven of om de toekomst van onze democratie. Echter, we vertellen elkaar verhalen die passen bij deze oude wereld; bijvoorbeeld dat economische groei het belangrijkste is, dat immigranten onze banen stelen, dat heterorelaties de norm zijn, en dat privacy dood is. Deze verhalen houden ons als mens en samenleving tegen om de verandering aan te gaan die nodig is. Dat noemen wij story hacken: bestaande verhalen in de samenleving die ons belemmeren om te veranderen, begrijpen en duiden. Om vervolgens een vernieuwend tegenverhaal te maken.

Binnen de Hogeschool van Amsterdam starten we binnen de internationale minor Storyhackers met de opdracht “Hack yourself”, het idee is om de studenten op persoonlijk niveau te laten ervaren wat het betekent om een verhaal te hacken en een persoonlijk tegenverhaal te maken. Dit doen we door middel van life writing en genres (Moenandar & Huisman, 2017). Tijdens de workshop maak je kennis met de hack yourself methode en ga je aan de slag met het ontwikkelen van je eigen tegenverhaal!

Silvana Beerends-Pavlović is senior lecturer Storytelling en onderwijsinnovatie aan de Hogeschool van Amsterdam bij de opleidingen Communicatie & Creative Business. Ze coördineert de internationale minoren Impact Storytelling en Storyhackers en focust zich op de rol van verhalen in persoonlijke en systemische transformatie. 
 
Aan de slag met verhalen in het mbo; 3 praktijkvoorbeelden
Verhalen biedenveel mogelijkheden in het onderwijs. Maar hoe pas je dit toe in het
mbo? In deze inspiratiesessie worden 3 verschillende voorbeelden gedeeld over hoe je dit aan kunt pakken. Inclusief praktische tips en trucs. Zowel voorbeelden binnen het onderwijs, als buiten het onderwijs maar wel binnen de school. Wat kun je bijvoorbeeld met verhalen in de lessen Nederlands? Met welke verhalen en boeken stimuleer je nu écht het vrij lezen? En; hoe kwamen studenten tot de uitvoering van een zelf geïnitieerd boekevenement, waarbij (onbedoeld) narratief werken centraal stond? In deze sessie wordt je middels 3 praktijkvoorbeelden geïnspireerd om aan de slag te gaan met verhalen in het mbo.

Lammie Prins is projectleider generiek onderwijs op het Deltion College in Zwolle (mbo). Na jarenlang Nederlands te hebben gegeven aan beveiligers (mbo-niveau 2) en handhavers (mbo-niveau 3), houdt zij zich nu bezig met de Deltion-brede ontwikkelingen rondom basisvaardigheden/laaggeletterdheid  (waaronder ook leesbevordering) en met de schoolvakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap.
 
 
 
Aanmelden
 
 
 
Deelname aan het evenement Narratief werken in het mbo hbo en wo onderwijs kost €95,-. Je ontvangt hiervoor een factuur.
Vul hieronder je gegevens, facturatiegegevens en je voorkeuren voor de workshops in. 

Aanmelden kan tot 26 februari 2024. 

 *
 *
 *
naam@bedrijf.nl

Facturatiegegevens
 *
 *
 *
 *
 *
 *

Workshopronde 1
 *
 *
 *
Workshopronde 2
 *
 *
 *
Door op verzenden te drukken ga je een betalingsverplichting aan en ga je akkoord met het verwerken van uw gegevens voor informatieverzending over het congres Narratief werken in het mbo hbo en wo onderwijs.
Saxion
 
Contact
kennisnetwerk.amm@saxion.nl