Werken voor Nederland

Deelnemende departementen van HBO traineeship pilot
   
Ministerie van Buitenlandse Zaken

We zijn er. Namens Nederland het verschil maken, wereldwijd.
Wanneer je aan de slag gaat bij het ministerie van Buitenlandse zaken worden jouw werkzaamheden bepaald door je functie, je werkplek en het thema waaraan jij gaat bijdragen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan thema’s zoals Europese samenwerking, ontwikkelingssamenwerking, klimaatverandering, mensenrechten of financieel-economische thema's.

Lees meer over dit departement
  
 
   
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Lees meer over dit departement
  
 
   
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vanuit de lucht gezien is Nederland net een gekleurde lappendeken. Kom je dichterbij dan zie je pas hoeveel er gebeurt binnen de beperkte vierkante meters die ons land telt. Hoe ook landbouw, visserij, natuur, mens en dier die ruimte delen en elkaar raken. En hoe zij tegelijkertijd verbonden zijn met de rest van de wereld. Dat samenspel is het werkterrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Lees meer over dit departement
  
 
   
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werk je aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Waar mensen zichzelf kunnen en mogen zijn, waar iedereen mee kan doen en waar je de vrijheid hebt om jezelf te ontwikkelen en te uiten. Bij ons werk je aan gelijke kansen, zodat al het talent in Nederland kan bloeien. Van de handigste handen tot de knapste koppen. 

Lees meer over dit departement
  
 
   
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Lorum

Lees meer over dit departement