Aanvragen bijzondere bekostiging | Korte vragenlijst | Taalrondes | Voorkom dubbele registratie
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Bijzondere bekostiging | Digitale tweetalige Nederlands-Arabische prentenboeken | Toolkit voor welbevinden van nieuwkomers | Vroegboekkorting studiedag LOWAN-PO
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Lowan
Online lezen
 
Afmelden
 
 
Webinars in november, meld je aan!
 
 
 
Door de toestroom van heel veel nieuwe leerlingen zijn er ook vele vragen. In november organiseren we 5 webinars rondom thema’s die het onderwijs aan nieuwkomers raken. Bekijk de webinars en meld je aan. Deelname is gratis.
Lees meer
 
 
Aanmelden: spreekuur bijzondere bekostiging
 
 
 
1 november is een peildatum voor de bijzondere bekostiging. Heb je vragen? Meld je gratis aan voor een spreekuur. In deze spreekuren delen we informatie over de bijzondere bekostiging in kleine groepjes zodat we goed op casussen kunnen ingaan.
Meld je aan
 
 
Niet vergeten: aanvragen bijzondere bekostiging
 

1 november is een peildatum voor de aanvraag van de bijzondere bekostiging. Deze kan aangevraagd worden voor leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn. Er is een aanvraag voor leerlingen korter dan 1 jaar in Nederland en korter dan 4 jaar in Nederland. De aanvraag moet bij DUO binnen zijn vóór 29 november 2022.

Lees meer
 
 
 
Gepubliceerd: Aanvullende bekostiging in 2023
 
 
 
Door vereenvoudiging van de bekostiging stappen we voor het primair onderwijs vanaf januari 2023 over van schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging. Vanaf 2023 veranderen een aantal zaken:
Lees meer
 
 
Meewerken aan korte vragenlijst
 
Pharos en LOWAN werken samen in een project ‘welbevinden op school voor nieuwkomersleerlingen’. Er wordt gekeken naar hulpmiddelen zodat onderwijsprofessionals hun handelen (nog beter) afstemmen op wat leerlingen met een vluchtachtergrond en andere nieuwkomersleerlingen nodig hebben.
Lees meer
 
 
 
Regiobijeenkomsten over PO-leerlijnen
 
 


De effectiviteit van het werken met de leerlijnen is afhankelijk van de juiste hantering ervan. Femke Scheltinga geeft tijdens bijeenkomsten in de regio uitleg hoe je dat het beste kunt aanpakken in de klas.
Aanmelden
 
 
Taalrondes: snel aan de slag
 
In een taalronde vertellen, tekenen en schrijven leerlingen over eigen ervaringen rondom een onderwerp dat dichtbij ze staat. Taalrondes bieden daarmee een prachtige context voor impliciete taalverwerving: taal leren door taal te gebruiken. De methodiek van de taalrondes is didactisch uitgewerkt voor nieuwkomersonderwijs.
Lees meer
 
 
 
Voorkom dubbele registratie van kinderen in ROD
 
 
In het nieuwkomersonderwijs krijgen leerlingen vaak een onderwijsnummer. Bij het wisselen van school is het van belang dat er benadrukt wordt dat het onderwijsnummer (fysiek) meegegeven moet worden zodat we voorkomen dat voor dezelfde leerling meerdere onderwijsnummers worden uitgegeven.
Lees meer
 
 
 
Snel in contact
Contactgegevens
Primair onderwijs
Boudien Bakker en
Marieke Postma
 
06 52 858 732
b.bakker@lowan.nl
Linkedin   Twitter   Youtube
Online lezen
 
Afmelden
Pas je persoonlijke voorkeuren aan