Ubr
Workshop 3 via via recruitment
De workshop vindt plaats op 29 september vanaf 13:30 uur. Deze workshop staat in het teken van het implementeren van via via recruitment, ook wel bekend als referral recruitment, binnen jouw organisatieonderdeel. In workshop 1 hebben we de essentie van via via recruitment besproken, zijn er voorbeelden gegeven én heb je voor jouw organisatie onderdeel het fundament bepaald. Is er behoefte aan via via recruitment én is het mogelijk om dit in mijn recruitment proces te implementeren? Tijdens workshop 2 zijn we daadwerkelijk aan de slag gegaan, aan de hand van 10 punten hebben we een begin gemaakt met je referral strategie (aanleiding, doelstelling, doelgroep, strategie, beloning, proces en procedure, organisatie, communicatie, facilitatie door tooling en evaluatie). Begin juli heb je vervolgens een document ontvangen, de digitale gereedschapskist voor via via recruitment, welke je kan gebruiken om je plan daadwerkelijk uit te voeren.

We realiseren ons dat, met zoveel verschillende deelnemende rijksonderdelen, jullie je ook in verschillende fases van via via recruitment bevinden. De één is nog bezig met de strategie, terwijl de ander op het punt van lanceren staat. Daar houden we rekening mee.

Programma
 *
 *
 *
 *
 *

We benieuwd hoe ver jouw organisatie gevorderd is met het opzetten en implementeren van een via via programma. Op basis van je antwoorden op onderstaande vragen zul je tijdens de workshop worden ingedeeld.
 *
 *
 *
 *
 *
Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens
De Rijksoverheid hecht grote waarde aan jouw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam en zorgvuldig om met je gegevens. De door jou verstrekte gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en zullen uitsluitend worden gebruikt om je te informeren over de workshops omtrent via via recruitment. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het insturen van dit formulier ga je er afhankelijk van je antwoorden mee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door de Rijksoverheid om je te informeren over trends & ontwikkelingen en/of voor jou interessante evenementen en dat jouw gegevens mogelijkerwijs door meer onderdelen van de Rijksoverheid voor deze doelen worden gebruikt.

Voor meer informatie over privacy en jouw rechten verwijzen wij je naar 
de privacyverklaring.