lees het laatste nieuws uit de regio
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Online lezen
NIEUWSBRIEF | oktober 2021
Netwerk
cva
Netwerk
Dementie
Netwerk
PALLIATIEVE ZORG
project 
JUISTE ZORG JUISTE PLEK
Van een iets normaler leven en positief welbevinden tot onze bijdragen aan uw werkplezier!
Het is inmiddels alweer oktober en dat betekent dat we aan het laatste kwartaal van 2021 zijn begonnen. Een moment waarop we terugkijken op de resultaten die we dit jaar al hebben behaald (en waar we nog mee bezig zijn) maar ook een moment waarop we al weer de voorbereidingen treffen voor het komende jaar. Zoals het er nu naar uitziet belooft 2022 een iets ‘normaler’ jaar te worden in vergelijking met de voorgaande twee jaren. Wat we ook hebben geleerd is dat niets hierin zeker is.
Lees verder >
 
CVA
 
1e lijns behandelaars NAH-patiënten nu makkelijk vindbaar in Zuid-Holland Noord
Door de oprichting van Neuronet Zuid-Holland Noord (ZHN) is het eenvoudiger geworden om snel een kwalitatief goede behandelaar te vinden voor patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
Lees verder >
 
Omgaan met emoties - 4 okt
In april vond de aftrap plaats van een serie bijeenkomsten voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten in de regio Zuid-Holland Noord. Op 4 oktober staat de derde alweer gepland! Dit keer gaat het over: omgaan met emoties.
Lees verder >
 
Bijeenkomsten in het land
Op de agenda van het Kennisnetwerk CVA staan de komende maanden interessante bijeenkomsten gepland. Kijk hier voor een korte opsomming.
 
Dementie
 
Opening dementheek in bibliotheek Leiden
Op 21 september, Wereld Alzheimer Dag, werd de Dementheek geopend in de bibliotheek in de Nieuwstraat in Leiden. Een mooi resultaat van de beweging die in Leiden gestart is om de gemeente dementievriendelijker te maken.
Lees verder >
 
In de herkansing: Omgaan met dementie voor medewerkers niveau 1 & 2 - 17 nov
Vergeetachtigheid, ontremming, verdriet, angst, weerstand, boosheid, achterdocht? Hoe ga je daarmee om? Wat doet dit gedrag met jou en welk effect heb jij op het gedrag?
Dat leer je in een praktische en interactieve bijeenkomst, met medewerking van het improvisatietheater Ervarea, over omgaan met dementie voor medewerkers van niveau 1 & 2 van organisaties die aangesloten zijn bij het dementienetwerk van Transmuralis.
Lees verder >
 
Website Dementievriendelijk Leiderdorp gelanceerd
Op 21 september werd in Leiderdorp een nieuwe website gelanceerd: Dementievriendelijk Leiderdorp. De website is één van de concrete resultaten die ontstaan zijn vanuit de beweging naar een dementievriendelijk Leiderdorp. 
Lees verder >
 
Save the date: Leeratelier werken aan dementievriendelijke gemeenschappen - 25 nov
Op 25 november organiseert Transmuralis in samenwerking met de werkplaats Social Domein van Den Haag en Leiden een leeratelier over dementievriendelijke gemeenschappen in de regio Zuid-Holland Noord met goede voorbeelden uit de regio. Afhankelijk van de op dat moment geldende coronaregels vindt deze bijeenkomst plaats bij de Hogeschool Leiden.
 
Palliatieve zorg
 
Bedside Singers nu ook in Leiden
Vanaf nu zijn de Bedside Singers ook actief in Leiden e.o. Bedside Singers zingen rondom het bed of de stoel a capella een aantal liedjes voor mensen in de laatste levensfase. Wil je dat de Bedside Singers komen zingen? Of wil je meezingen?
lees meer >
 
Samenwerking verpleegkundigen palliatieve zorg 1e en 2e lijn werpt vruchten af
In 2021 is het overleg samenwerking verpleegkundigen palliatieve zorg 1e en 2e lijn gestart. In een tweetal bijeenkomsten heeft dit overleg al veel opgebracht. Door het bespreken van ervaren knelpunten worden er nu diverse producten ontwikkeld die bijdragen aan een betere transmurale zorg. Zo is er bijvoorbeeld een overzicht met betrekking tot de inzet van 24-uurs zorg en nachtzorg per thuiszorgorganisatie beschikbaar.
lees meer >
 
Wijziging website en PalliArts actuele bezetting hospice plaatsen
U was gewend dat u de actuele bezetting van de hospices kon vinden via PalliArts en op een externe website via een link op onze Transmuralis site. Vanaf 1 oktober vindt u de actuele bezetting direct op de Transmuralis website. Ook vindt u vanaf 1 oktober een Palliatieve Zorgzoeker op onze website met een uitgebreide zoekfunctie voor palliatieve zorg. PalliArts verwijst voor de consultatie en lege bedden vanaf heden naar onze site van de Palliatieve Zorgzoeker, evenals de contactgegevens van organisaties die palliatieve zorg verlenen. Een overzicht zoals u gewend was is niet langer mogelijk door de technisch verouderde app.
 
Nieuwe editie Pal voor u is uit: Hulpgids voor meer veerkracht 
Veerkracht is de kracht om met veranderingen en tegenslag om te gaan. Als je ongeneeslijk ziek bent, helpt dit je voldoening uit het leven te halen, ondanks alle beperkingen. Deze special van Pal voor u, met persoonlijke verhalen, advies van deskundigen en met oog voor naasten, staat in het teken van veerkracht.
meer informatie en bestelinformatie>
 
Week van de Vraag van start op 6 oktober
Elk jaar wordt op de tweede zaterdag in oktober de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) gehouden. Dit jaar valt deze op 9 oktober. Het netwerk besteedt hier aandacht aan via de Week van de Vraag. Dit jaar richten we de vraag op u, de zorgverlener. Hoe blijft u in balans? Houd uw mailbox vanaf 6 oktober in de gaten! 
 
Vernieuwde website overpalliatievezorg.nl gelanceerd op 9 okt
Op 9 oktober, de Internationale Dag van de palliatieve Zorg lanceert PZNL de vernieuwde website Overpalliatievezorg.nl, het betreft een doorontwikkeling van de door het ministerie van VWS ontwikkelde campagnesite om patiënten in de palliatieve fase en hun naasten te informeren.
 
Symposium Waar blijft de tijd?! - 12 nov
Ter gelegenheid van tien jaar Expertisecentrum Palliatieve Zorg in het LUMC organiseert het EPZ op 12 november van 10.00 tot 15.00u een online lustrumsymposium. U kunt zich nu inschrijven.
meer informatie >
 
Nieuwe richtlijn palliatieve sedatie bijna gereed; scholing in de regio volgt
Eind dit jaar wordt de herziene richtlijn palliatieve sedatie verwacht. De actualisatie van deze richtlijn omvat aanzienlijke wijzigingen. Het netwerk zal daarom begin 2022 een kosteloze scholing organiseren voor huisartsen, specialisten ouderen geneeskunde, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Zodra de publicatie een feit is zullen we deze scholing vorm geven en u, het netwerk, verder informeren.
 
Save the date: 3 online masterclasses Zingeving
Agora en ZonMw organiseren op 4, 11 en 18 november (14.30-16.30u) drie masterclasses over het thema zingeving. De onderwerpen zijn gericht op zingeving in het sociaal domein, zingeving voor ouders van ernstig zieke kinderen en existentiële zingeving. De masterclasses zijn met name interessant voor professionals in de zorg of het sociaal domein, geestelijk verzorgers en onderzoekers.
Lees verder >
 
Projecten
 
JZJP Werkconferentie samen WELZO sterk - 14 okt
Een integraal en samenhangend aanbod van zorg en het sociaal domein stelt mensen in staat zo lang mogelijk in de eigen omgeving te blijven wonen. Om dit te realiseren is een nieuwe manier van samenwerken op het grensvlak van zorg en welzijn nodig. Hoe ver zijn we hiermee in de regio? Waar is al verbinding tot stand gekomen en op welke vlakken kunnen we samen stappen zetten? Op 14 oktober vindt de Transmuralis werkconferentie Samen WELZO sterk plaats om daarover met elkaar van gedachten te wisselen.
bent u erbij? >
 
JZJP Project Klein Leed, grote consequenties
Zo’n 200 zorgverleners reageerden op onze oproep om de enquête in te vullen over ervaren Klein Leed. Met Klein Leed bedoelen we een ‘kleine’ situatie die mogelijk grote consequenties heeft, zoals verminderd functioneren en onnodige belasting van de patiënt, opschaling van zorg(kosten) en oneigenlijke regeltaken van de zorgprofessionals.
wat heeft deze uitvraag opgeleverd? >
 
JZJP Project vroegsignalering kwetsbare ouderen krijgt vorm
Kwetsbare ouderen is één van de belangrijke thema’s op de Transmuralis agenda. Het project Vroegsignalering kwetsbare ouderen: op weg naar betere ouderenzorg in ZHN beoogt patiënten zo goed mogelijk op hun niveau te laten blijven functioneren en complicaties en crisiszorg te voorkomen door in te zetten op preventie en vroegsignalering. Het gebruik van data is hierbij een belangrijk element. 
wat is de stand van zaken >
 
Regionale initiatieven nu ook op landelijke website Juistezorgopdejuisteplek.nl te vinden
Wellicht heeft u ze al voorbij zien komen op social media: goede voorbeelden uit de regio ZHN die nu ook landelijk aandacht krijgen. Onlangs zijn vier initiatieven op de landelijke website juistezorgopdejuisteplek.nl gepubliceerd. Een vijfde wordt op korte termijn geplaatst. Het initiatief Thuisconsult Specialistisch Palliatieve Zorg behoorde zelfs tot de tien meest gelezen voorbeelden! 
Lees verder >
 
 

 

Colofon
Dit is een uitgave van Transmuralis, Morssingel 3, 2312 AZ Leiden
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar info@transmuralis.nl.
Onze website: www.transmuralis.nl.

Volg ons op