Maandag 6 november (09.00- 17.00uur)  
Thema: Bacteriële en virale hartziekten 
Het ontstaan van anatomie
Hoe weten we hoe het lichaam in elkaar zit? En hoe kwamen we er achter welke organen er in ons lichaam zitten? Cardiothoracaal chirurg Niels Verberkmoes duikt met ons in de geschiedenis van het ontstaan van de anatomie. 

Anatomie van het Hart
Geen standaard college over de anatomie van het hart, maar een inspirerende start van de Hartweek. Congenitaal cardiothoracaal chirurg Yannick Taverne heeft zich o.a. gespecialiseerd in de morfologie van het hart en zal ons meenemen in de anatomie van het hart. 

Antibiotica uitgelegd
Wanneer een patiënt een bacteriële (hart)ziekte heeft, zal deze behandeld worden met antibiotica. Wat zijn antibiotica en hoe werken ze eigenlijk? Een van onze internist-infectiologen zal hier meer over vertellen. 

Endocarditis, een introductie
In Nederland krijgen ongeveer 250 mensen per jaar endocarditis. Het is een zeldzame, maar potentieel levensbedreigende infectie van het endocard en de hartkleppen. Cardioloog Susanne Felix vertelt over het ontstaan, de diagnostiek en behandelmogelijkheden van endocarditis.  

Endocarditis, en nu?
Patiënten met een endocarditis voelen zich erg ziek. Tijdens de behandeling verblijven zij lange tijd in het ziekenhuis, zo’n 4 tot 6 weken. Hoe pak je je leven op na de behandeling? En waar moet je rekening mee houden? Een patiënt zal ons meenemen in hoe het is om behandeld te worden voor een endocarditis. 

Device- en leadendocarditis
Een endocarditis kan ook ontstaan door een geïnfecteerd ICD-systeem of pacemaker. Voor een goed herstel bij infectie is het nodig het complete systeem te verwijderen. Cardioloog Nard Rademakers en cardiothoracaal chirurg Niels Verberkmoes laten de oorzaken, diagnostiek en behandeling van device- en leadendocarditis voorbij komen. 

Myocarditis
Myocarditis is een ontsteking van de hartspier. Meestal ontstaat deze ontsteking door een virus, maar kan ook veroorzaakt worden door een bacterie, parasiet of auto-immuunziekte. Cardioloog Thomas Mast vertelt over de oorzaken, diagnostiek en behandeling van myocarditis. 

Verpleegkundige zorg bij endocarditis 
Een patiënt met een endocarditis verblijft gedurende de behandeling van 4 tot 6 weken in het ziekenhuis. Hoe ziet de verpleegkundige zorg in deze periode eruit? Een verpleegkundige van de afdeling cardiologie uit het Catharina Hart- en Vaatcentrum neemt ons mee in de verpleegkundige zorg bij endocarditis. 

Intoxicatie pathologie 
Frank van de Goot is Nederlands bekendste forensisch patholoog. Hij duikt met de zaal in de wereld van intoxicatie pathologie. Is een persoon overleden door een vergiftiging? Heeft iemand onder invloed van drugs of medicijnen een misdaad begaan? Is een zedenslachtoffer bedwelmd? 
 
Dinsdag 7 november (09.00- 17.00uur)  
Thema: De Hartzorg van morgen begint vandaag (o.a. leefstijl, preventie en advance care planning)
Oervoeding
Onze genen zijn door de evolutie perfect aangepast aan het dieet van de jager-verzamelaar, maar onze levensomstandigheden zijn daar door landbouw, industrie en de komst van fastfood steeds verder van verwijderd. Daardoor bestaat er tegenwoordig een mismatch tussen onze omgeving en onze oeroude genen, resulterend in welvaartsziekten zoals hart- en vaatziekten. Cardioloog Remko Kuipers neemt ons mee in het oerdieet. 

Een gezonde geest in een gezond lichaam 
Wat is de invloed van voedselbewerking op het verzadigingsgevoel en hoe beïnvloedt dit de kans op hart- en vaatziekten? Wat is de (on)zin van de nutriscore? En hoe kunnen we patiënten motiveren en adviseren om gezond te eten? MDL-arts Tanya Bisseling neemt ons mee in hoe je met de juiste informatie gezondheid positief kunt beïnvloeden. 

Effect van bewegen op Hart- en Vaatziekten
Tamara Aipassa is preventie cardioloog. Ze is gemotiveerd om de leefstijlgeneeskunde meer naar de voorgrond te brengen, zodat ze kan voorkomen dat iemand (nogmaals) bij haar op de katheterisatiekamer komt voor een dotterbehandeling. Ze is groot voorstander van de snaxercise en vertelt over het effect van bewegen op (het voorkomen van) hart- en vaatziekten. 

Ambitiebureau
Keuzes, keuzes, keuzes. Hoe beter je in staat bent keuzes voor jezelf te maken, die goed voor jou zijn en waar je blij van wordt, hoe beter je in staat bent een leven te leiden dat echt bij je past en waar je voldoening uit haalt. Maar hoe maak je onderscheid tussen keuzes maken voor de buitenwereld en keuzes maken voor jezelf? Lieke van het Ambitiebureau geeft een spoedcursus ambities waarmaken.  

Topfit en ineens patiënt 
Je voelt je topfit en ineens krijg je te horen dat je een hartziekte hebt. Hoe is het om ineens patiënt te zijn? En hoe pas je je leven hier op aan? Een ervaringsdeskundige neemt ons mee in hoe het is om ineens hartpatiënt te zijn. 

Advance care planning bij hartfalen 
Ziekenhuisarts in opleiding Roos Blijendaal doet onderzoek naar advance care planning bij hartfalen patiënten. Uit eerder onderzoek blijkt dat advance care planning leidt tot een betere kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Wat is advance care planning precies? En hoe zorgen we ervoor dat advance care planning eerder ter sprake wordt gebracht bij patiënten met gevorderd hartfalen?

Hartrevalidatie
Hartrevalidatie helpt patiënten bij hun herstel, bijvoorbeeld na een hartinfarct of hartklepoperatie. Rutger Brouwer, AIOS Cardiologie, neemt ons mee in de laatste ontwikkelingen van de hartrevalidatie. 

Zet de patiënt op 2
We werken in de zorg, staan altijd klaar voor anderen en altijd aan. Collega’s kunnen op ons rekenen en voor de patiënt geldt dat al helemaal. Die staat  op één, want zo hoort het. Maar hoe goed zorg jij nog voor jezelf? Zorgen voor anderen begint bij jezelf. Zet de patiënt op 2. 
 
Woensdag 8 november (09.00- 17.00uur)  
Thema: Een falende hartklep, en nu? Ontwikkelingen in de transcatheter en chirurgische behandeling 
Hartkleplijden
Hoe werkt een hartklep en wat zijn de oorzaken van een falende hartklep? Cardiothoracaal chirurg Joost ter Woorst vertelt ons alles over hartkleplijden en de behandeling van een falende hartklep. 

TAVI vs open hart operatie 
Vanuit de hybride operatiekamer gaan we live kijken naar een TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation). Even later zal de cardiothoracaal chirurg op de operatiekamer beginnen aan een mini-AVR. Dit is een aortaklepvervanging waarbij de borstkast met een kleinere snede wordt geopend. Tijdens beide ingrepen kun je rechtstreeks vragen stellen aan de behandelend artsen. 

Mitraclip en triclip 
Wanneer een patiënt een lekkende mitralisklep of tricuspidalisklep heeft, maar het te risicovol is om een hartoperatie uit te voeren kunnen de mitraclip en triclip uitkomst bieden. Een van onze cardiologen vertelt over hoe deze clips ervoor kunnen zorgen dat de klep weer beter kan gaan functioneren. 

3D printen in de cardiochirurgie 
De komst van de 3D-printer kan op medisch gebied veel veranderen. Cardiochirurg in opleiding Jules Olsthoorn onderzoekt de opties van 3D-printtechnieken binnen de cardiochirurgie en cardiologie, om complexe hartoperaties nóg beter in beeld te brengen. 

Hoe ver moeten we gaan?
Moeten we alles doen wat we technisch kunnen? En moeten we zo lang, tegen beter weten in, een patiënt doorbehandelen? En waarom doen we dat dan? Wat is onze drijfveer? Gaat het om de medische opties die we hebben? Moet er een vooruitzicht zijn op langer ‘gezond’, of een leven zoveel mogelijk vrij van ziekte en beperkingen? Wanneer is het gewoon genoeg? Bekend klinisch ethicus Erwin Kompanje neemt ons mee in de vraag: Hoe ver moeten we gaan?
 
Donderdag 9 november (09.00- 16.30uur)  
Thema: Embolic stroke
Herseninfarct 
In 2021 werden in Nederlands zo’n 40.000 mensen getroffen door een beroerte. Ongeveer 80% van hen had een herseninfarct. Wat is een herseninfarct precies? En hoe kunnen we de meest optimale zorg leveren voor deze patiënten. Neuroloog Inge van Uden zal ons hier alles over vertellen. 

Intra-arteriele thrombectomie (IAT)
Wanneer een patiënt een herseninfarct heeft en de thrombus die het infarct veroorzaakt verwijderd kan worden, komt de interventieradioloog in actie. Een van onze interventieradiologen zal ons meer vertellen over een van de behandelingen van een herseninfarct; de intra-arteriele thrombectomie. 

Cardiale oorzaken van een herseninfarct
Een herseninfarct kan ook een cardiale oorzaak hebben. Het is daarom erg belangrijk om goed uit te zoeken wat de oorzaak van een herseninfarct is geweest. Cardioloog Pepijn van der Voort neemt ons mee in de cardiale oorzaken van een herseninfarct. 

Behandeling atriumfibrilleren
Atriumfibrilleren is een veelvoorkomende hartritmestoornis. Cardiothoracaal chirurg Niels Verberkmoes en cardioloog Pepijn van der Voort behandelen atriumfibrilleren en zullen ons meer vertellen over de verschillende behandelopties. 

Een CVA en dan?
In Nederland leven zo’n 372.000 mensen met de gevolgen van een hersenbloeding of herseninfarct. Hoe pak je je leven weer op na een CVA? Waar moet je rekening mee houden? Een patiënt vertelt hoe het is om een CVA door te maken en hoe je daarna je leven weer oppakt. 

Artificial intelligence en ECG’s 
Het gebruik van kunstmatige intelligentie neemt een enorme vaat in de geneeskunde, zo ook in de cardiologie. Cardiologen Thomas Mast en Frederik Zimmerman doen onderzoek naar hoe kunstmatige intelligentie ons kan helpen om veel meer informatie uit een ECG (elektrocardiogram) te halen. 

Vasculaire risicofactoren 
Een herseninfarct kan verschillende oorzaken hebben. In sommige, ingewikkelde, gevallen is het belangrijk dat er een multidisciplinair team naar gekeken wordt om zo achter de juiste oorzaak te komen. Ook de vasculair internist heeft hier een belangrijke rol in. 

PFO sluitingen
Een Patent Foramen Ovale (PFO) is aangeboren opening in de wand tussen het rechter en linker atrium. Soms is het nodig deze opening te sluiten. Cardioloog Pieter-Jan Vlaar voert deze PFO sluitingen uit. 

Als het leven stilstaat
Na ziekte of behandeling van een patiënt is er veel aandacht voor het medisch herstel. Hoe zien de scans eruit, geneest de wond zoals het hoort en functioneert het aangedane orgaan weer naar behoren? Bij ziekte komt er voor een patiënt echter veel meer kijken dan alleen het lichamelijke herstel. Het is belangrijk om te kijken naar de hele persoon en niet alleen het zieke orgaan. 

Switch2Move 
We sluiten de dag actief af. De Switch2move methode, gebaseerd op wetenschappelijke studies, kan klachten van bijvoorbeeld Parkinson, Dementie en Multiple Sclerose (MS) verminderen en achteruitgang remmen. Muziek en beweging worden op een unieke manier gecombineerd. Onder leiding van Andrew Greenwood, oprichter van Switch2move, gaan we dit zelf ervaren. 
 
Vrijdag 10 november (09.00 - 12.00 uur)  
Snijpracticum en Klinisch redeneren
Snijden in een varkenshart is bijna hetzelfde als snijden in een mensenhart. Er is heel veel gelijkenis. Samen met cardiothoracaal chirurg Thomas van Brakel gaan we snijden in een varkenshart om zo meer te weten te komen over de anatomie van het mensenhart. 

Door klinisch redeneren kun je bepalen welke zorg een patiënt nodig heeft en waarom, en daardoor beroepsverantwoordelijkheid dragen. Je richt je vaak op het voorkomen of verergeren van problemen. Klinisch redeneren is een proces (het redeneerproces) en een product (het besluit).
 
 
www.catharinaziekenhuis.nl
 
Profiel wijzigen | Afmelden | Privacybeleid | Mail de redactie