Lezersonderzoek
april 2019
Beste lezer,

Met de nieuwsbrief 'Mensen met verward gedrag' informeren we u nu drie jaar over de gemeenschappelijke aanpak voor mensen met verward gedrag in onze regio Noord-Holland Noord. Omdat we benieuwd zijn naar uw mening over deze nieuwsbrief willen we u vragen mee te werken aan dit korte lezersonderzoek. 

Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen we de nieuwsbrief nog beter afstemmen op uw informatiebehoeften en hopen we ook de aankomende jaren weer een nieuwsbrief te maken die u met interesse leest. De resultaten van dit onderzoek delen we in een van de volgende edities. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw deelname! 

 *

 *
 *
 *
 *

 *
 *
Contact
E-mail opties