Vragenlijst
juni 2024
Hoe veilig is jouw omgeving? Laat het ons weten!
Als hulpverleningsorganisatie willen wij graag weten hoe jij de veiligheid in jouw omgeving ziet. Door mee te doen aan dit onderzoek help je ons beter te worden in het voorkomen en beperken van leed en schade, ook in jouw omgeving. Jouw input wordt samen met de ideeën van jouw gemeente, partnerorganisaties en experts meegenomen bij het maken van nieuwe beleidskeuzes en bij het verbeteren van bestaande plannen. Zo kunnen we ons met inzicht in jouw ervaringen bijvoorbeeld beter voorbereiden op noodsituaties en passend te werk gaan als er zich een incident of ramp voordoet.
Geef in 10 minuten je mening
In deze vragenlijst ligt de focus op de thema’s veiligheid in jouw buurt, de jaarwisseling en mensen met verward gedrag. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. 
Anoniem
De resultaten worden anoniem verwerkt. Jouw antwoorden zullen dus niet terug te leiden zijn naar jou. 


Veiligheid

In dit onderdeel stellen we je een aantal vragen over hoe jij de veiligheid in jouw omgeving ervaart.

 *
Leed en schade voorkomen: voor en met inwoners
Als veiligheidsregio zetten we ons in om leed en schade onder de inwoners van Noord-Holland Noord te voorkomen en te beperken. Dat doen we graag samen met gemeenten, partners, ondernemers en inwoners. Wij willen daarom graag weten hoe jij de veiligheid in jouw omgeving ziet. Om daar achter te komen voeren we drie keer per jaar een onderzoek uit onder de inwoners van Noord-Holland Noord. 
Contact