Saxion Hogeschool
 
26 sept. 2023: Kenniscafé 'Gezond & Zelfredzaam Ouder  Worden

De Nederlandse zorg staat onder druk. Onze samenleving vergrijst en er is een groot tekort aan zorgpersoneel. Om de zorg toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden, zijn grote veranderingen nodig. Zowel gemeenten als zorg- en welzijnsinstellingen zetten daarom meer in op gezond en vitaal ouder worden. Zij geven op hun eigen manier uitvoering aan dit thema, waarbij ‘reablement’ als benaderingswijze steeds vaker wordt toegepast.


Reablement is een persoonsgerichte benadering waarbij samen met de oudere gewerkt wordt aan zijn of haar herstel en zelfredzaamheid. Dit met als doel de vitaliteit en eigen regie van mensen te verbeteren, hun onafhankelijkheid in het dagelijks leven te behouden of vergroten én hun behoefte aan professionele zorg te verminderen. Dit vraagt om een omslag in het denken en doen van zowel inwoners als professionals.

 
Doel & inhoud kenniscafé
De manier waarop organisaties ouderen ondersteunen om langer gezond en zelfredzaam te blijven verschilt. Dit kenniscafé heeft als doel omca kennis en ervaringen uit te wisselen, om van elkaar te leren en te voorkomen dat iedereen het wiel opnieuw gaat uitvinden.
Tijdens deze middag vertellen een aantal organisaties hoe zij ouderen ondersteunen om langer gezond en zelfredzaam te blijven. Ook worden de resultaten van een tweetal onderzoeken gepresenteerd waarin het perspectief van zowel de oudere als de professional centraal staat. 
 
Programma
14:00 - 14:15 Inleiding op thema

14:15 - 14:30 Presentatie onderzoek 'omslag naar gezond & zelfredzaam ouder worden'  | Twentse Koers

14:30 - 14:45 Presentatie pilot 'Blijf/ actief thuis' | Gemeente Hellendoorn & Stichting de Welle

14:45 - 15:00 Presentatie project 'Zinvol Uitproberen Enschede Zuid' | De Posten en Livio

15:00 - 15:15 Workshop 'Eigen regie thuiswonende ouderen-gespreksvoering' | Saxion

15:15 - 15:30 Afsluiting plenaire deel

15:30 - 16:00 Netwerkborrel


 
Werkplaats Ondersteuning Thuiswonende Ouderen
Dit Kenniscafé wordt georganiseerd door de Werkplaats Ondersteuning Thuiswonende Ouderen (WOTO). De WOTO is onderdeel van de Werkplaats Sociaal Domein, waarin Hogeschool Saxion samen met zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten werkt aan actuele maatschappelijke vraagstukken binnen het sociaal domein in Twente.
 
We hopen je op 26 september te mogen begroeten!


Wanneer 26 sept. 14:00 - 16:00 (Inloop 13:30)

Waar A-SQUARE (Ariënsplein 1 Enschede)

Kosten
Gratis


Voor wie Professionals, vrijwilligers, studenten en onderzoekers in het sociale domein, de zorg en bij gemeenten en iedereen die geïnteresseerd is, is welkom!


Op dit moment is het niet meer mogelijk om je aan te melden.