Databanken over het veranderende winkellandschap  
LocatUs
Bestel Leegstandsmonitor 2023


De leegstandsmonitor is een online tool waarin u alle belangrijke kengetallen over leegstand terug vindt (inclusief interactieve kaart en grafieken). De monitor bevat:

- Landelijke leegstandscijfers 2011 - 2023
- Landelijke ontwikkelingen leegstandsduur (frictie, langdurig en structureel).
- Leegstand 2023 per provincie of per type winkelgebied
- Vergelijking van de leegstand 2023 tussen gemeenten uit dezelfde grootteklasse, wvo leegstand, aantal lege verkooppunten, aantal lege verkooppunten / inwoner, % leegstand (vkp en wvo).

 *
 *
 *
 *
naam@bedrijf.nl
 *
 *
 *
 *
 *
Offices Locatus:
Locatus 
www.locatus.com
info@locatus.com

+31 (0)85 760 3283 (NL)
+32 (0)2 267 2800 (BE)